Annonce
Esbjerg

Klima-fiks til 8 millioner kroner skal bremse farlige gasser fra gammel losseplads med enestående udsigt

Esbjerg Kommune vil lade bakterierne i kompostjord tage sig af problemerne ved metangas-produktion fra lossepladsen ved Vognbøl Engvej. Foto: Jacob Schultz
I øjeblikket graves der på det forhenværende specialdeponi Mågehøj. Forklaringen er, at Esbjerg Kommune med godt otte millioner kroner fra staten er ved at etablere såkaldte biocovers, som skal bremse farlige gasser fra den gamle losseplads.
Annonce

Esbjerg: Mågehøj - en af Esbjergs tidligere lossepladser - her begynder byens berømte ”grønne ring”. I dag er stedet omdannet til et rekreativt bakkelandskab, som blandt andet er tillokkende for mountainbikere, og hvor man fra toppen kan nyde en enestående udsigt over havnen, Ho Bugt og den nye bydel, prestigeprojektet Esbjerg Strand.

Men i øjeblikket og frem mod det nye års begyndelse har store gravemaskiner og lastbiler indtaget det forhenværende specialdeponi mellem Engparken og Vognsbøl Engvej. Det har også bilisterne på Hjertingvej bemærket.

Forklaringer er, at Mågehøj populært sagt er ved at få lagt en klimadyne henover sig flere steder. Med i alt 8,2 millioner kroner fra staten, endsige Miljøstyrelsen, er det tidligere specialdeponi blandt de steder i landet, som er blevet tildelt penge til det, der er blevet betegnet som et billigt og enkelt klimafiks i Danmarks bestræbelser på at gør noget godt for klimaet.


Et biocover er kort fortalt et dække af kompost over et gammelt affaldsdeponi, hvor bakterier i komposten omdanner opsivende metan fra lossepladsen til den langt mindre aggressive drivhusgas CO2 og dermed reducerer den totale klimabelastning fra lossepladsen.

Fra artiklen


Således er gravemaskinerne aktuelt i færd med at etablere 11 såkaldte ”biocovers” eller huller, hvor de største er 30 gange otte meter i omfang, og som omdanner metangas fra det gamle husholdningsaffald fra bunden af højen til det mindre skadelige kuldioxid, CO2.

Arbejdet med de såkaldte biocovers på den tidligere losseplads ved Mågevej ventes færdiggjort inden årsskiftet. Foto: Jacob Schultz

- Det hele handler om, at Esbjerg Kommune på denne måde bidrager til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i forhold til Danmarks mål for den grønne omstilling. Derfor skal vi også gerne, selvom vi er udfordret af, at regnen har gjort det svære for maskinerne og lastbilerne at arbejde, gerne være færdige inden nytår, så vores indsats kommer med i klimaregnskabet for 2020, fortæller Jan Jensen, miljøteknikker ved Esbjerg Kommune.

Annonce

Igen åben for offentligheden

Et biocover er kort fortalt et dække af kompost over et gammelt affaldsdeponi, hvor bakterier i komposten omdanner opsivende metan fra lossepladsen til den langt mindre aggressive drivhusgas CO2 og dermed reducerer den totale klimabelastning fra lossepladsen.

Når deponeret organisk affald nedbrydes, opstår der deponigas, som primært indeholder CO2 og metan. Både CO2 og metan er drivhusgasser, men metan er cirka 25 gange kraftigere end CO2.

Her er specialdeponi Mågehøj placeret. Kort: Esbjerg Kommune

Af hensyn til klimaet og den globale opvarmning er udsivningen af metan fra deponeringsanlæg derfor uønsket. I stedet bliver gassen ledt til biocover eller biologiske "vinduer", hvor kompostens naturlige mikroorganismer omdanner metanen til CO2 og vand.

Når arbejdet med at etablere de 11 biocovers er overstået vil Mågehøj fortsætter med at være et offentligt tilgængeligt rekreativt område for esbjergenserne, blot skal man være opmærksom på, at man ikke færdes, hvor der er etableret biocovers.

Esbjerg Kommune vil lade bakterierne i kompostjord tage sig af problemerne ved metangas-produktion fra lossepladsen ved Vognbøl Engvej. Foto: Jacob Schultz
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce