Annonce
forside

Klima. Vindmøller og solceller - vil vi?

Ved sidste byrådsmøde ønskede et flertal af uforståelige grunde ikke at undersøge en ansøgning om fire vindmøller og ti hektar solceller.

Kan et byrådsflertal komme godt af sted med blot at afvise ansøgninger om fabriksbygninger, værksteder, butikker, stalde, boliger, vindmøller mv?. Tilsyneladende for vindmøller med henvisning til, at der ikke er det "politiske ønske om at etablere planmæssige mulighed for at gennemføre projektet". En meget dårlig begrundelse, når ansøgningen efter forvaltningens opfattelse i stort omfang opfylder kravene i byrådets administrationsgrundlag (Kommuneplan 2017). Havde et flertal i byrådet stemt for, at det planmæssige grundlag kunne starte, kan byrådet senere træffe en afgørelse om projektets eventuelle gennemførelse. Og så kunne beslutningen også være truffet på et oplyst grundlag!

I september 2018 forbereder byrådet kommunens klimastrategi 2019. Her stå:" Klimastrategi 2019 vil have fokus på forebyggelse af klimaproblemer. Det vil sige reduktion af CO2-udledningen". Intensionerne følges ikke når byrådsflertallet end ikke vil starte sagsbehandling af et projekt, der har potentialet til i et hug at reducere kommunens totale CO2-udledning med ca. 5 procent.

Og alle Folketingets partier vedtager i 2018 et Energiforlig med teksten:" Parterne anerkender nødvendigheden af at give kommunerne mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller i henhold til gældende praksis". Også på den baggrund er byrådsflertallets stop for at undersøge det planmæssige grundlag for vindmølle- og solcelleansøgningen uforståelig. Der er for ringe sammenhæng mellem beslutningerne.

Det er fuldt forståeligt, at naboer til vindmølleprojekter er bekymrede. Når der bygges store bygninger og anlæg, er det oftest mest spændende for bygherre. Naboerne skal naturligvis behandles efter loven og helst bedre. Det lægger ansøgningen også op til.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Fødevarekontrol: For gammel frugt koster Brugsen i Bramming bøde på 30.000 kroner

Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

Annonce