Annonce
Esbjerg

Klimapartnerskab skal forbedre samspil mellem byen og Esbjerg Havn

Esbjerg Havns direktør, Dennis Jul Pedersen, har holdt møde med to lokalråd, hvor støj fra havnen var på dagsordenen. Arkivfoto: André Thorup
Esbjerg Havns deltagelse som klimapartner for regeringen betyder også, at der arbejdes på at finde løsninger for de beboere i blandt andet Østerbyen, som mener, de generes af støj fra havnen.
Annonce

Esbjerg: Esbjerg Havn er en del af det såkaldte Klima Partnerskab for Det Blå Danmark som et led i regeringens nye klimalov.

Det er begyndelsen på en længere omstilling, hvor havnene spiller en vigtig rolle både nationalt og lokalt for at forbedre miljøet, og samtidig smitter indsatsen af på havnens påvirkning af byen, når det kommer til miljøudfordringer mellem havnen og byen.

- Når en af Danmarks største havne ligger sammen med byen, som er tilfældet i Esbjerg, er et godt samspil meget vigtigt, hvor både støj og emission fra skibene kan være til gene for naboerne, siger Christina Føns, miljøchef i Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Hun refererer til den nyligt afgjorte sag om skibet Deep Energy i trafikhavnen, men også den af kommunen pågående dialog mellem borgerne i blandt andet Østerbyen omkring støj fra havnen.

Tidligt i 2019 etablerede kommunen for en periode en "støj-telefon", hvor borgerne kunne rapportere ind, når de oplevede generende støj.

- Fra Kommunens side undersøgte vi klagerne, men fandt ikke overskridelser af miljølovgivningen på det nuværende grundlag, siger Christina Føns.

Vi har derfor netop i Esbjerg Havns bestyrelse godkendt midler til den første del af projektet for elektrificering for Esbjerg Havn, som er til gavn for beboerne og miljøet.

Jesper Frost Rasmussen (V), næstformand i Esbjerg Havns bestyrelse

Annonce

Landstrøm er vigtig

Imidlertid har antallet af klager overrasket havnedirektøren.

- Der var over de første to måneder på året 25-30 klager, hvilket jo er mange, og det er derfor også glædeligt, at vi kunne holde møde med Lokalråd Esbjerg Øst og Sædding-Fovrfeld tidligere på ugen og blive enige om at arbejde systematisk for at afhjælpe problematikken til gavn for borgerne og miljøet, lyder i pressemeddelelsen.

Miljøchefen forklarer samtidig, at det ikke er nok at indrapportere en klage, hvis adresse og detaljer ikke opgives, idet oplysningerne skal kunne sammenholdes med havnens data for at finde støjkilden og derefter vurdere løsningen.

Havnedirektør Dennis Jul Pedersen mener, at meget arbejde allerede er gjort af lokalrådene, og derfor er det vigtig, at der nu sammenlignes data, som havnens rådgiver på støj kan inddrage i de støjafhjælpningsplaner, som er under udarbejdelse af Esbjerg Havn. Samtidig arbejdes der også på etablering af landstrøm.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) siger, at samspil mellem by og havn er vigtig, når begge dele skal kunne udvikle sig.

- Vi har derfor netop i Esbjerg Havns bestyrelse godkendt midler til den første del af projektet for elektrificering for Esbjerg Havn, som er til gavn for beboerne og miljøet, men absolut også forbedrer konkurrenceevnen for Esbjerg havn i fremtiden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev

Byen var hyldet i lettelse

Esbjerg

Udvalg vrager planer for 180 meter høje møller i Tjæreborg Enge: Byråd skal dog træffe den endelige beslutning

Annonce