Annonce
Kolding

Kolding Kommune undersøger risiko for fiskedød efter advarsel fra sportsfiskerne

Det er i det her område, at de mange tusinde kubikmeter havbund skal graves op, før en ny stor bydel med en kæmpestor marina kan opføres. Kolding Å løber ud i fjorden lige til højre for skoven bagest i billedet. Arkivfoto: Søren Gylling
Udgravning af havbundsmateriale ved Marina City vil frigøre en dødelig gasart, svovlbrinte, som ifølge sportsfiskerne kan få fatale konsekvenser for tusindvis af unge udvandrende ørreder fra Koldings åsystem. Det lover projektledelsen at sikre ikke sker.

Kolding: Nu går Kolding Kommune i gang med at sikre sig, at den planlagte udgravning af 360.000 kubikmeter havbundsmateriale ved Marina Syd kommer til at foregå sådan, at den ikke får dødelige følger for de tusindvis af unge udvandrende havørreder, som hvert år svømmer ud i havet fra Kolding Å og Dalby Møllebæk for at vokse sig store og fede, inden de vender tilbage til Koldings åløb igen. Udgravningen af den store mængde havbundssediment er en forudsætning for, at Marina City med en ny stor marina kan anlægges på stedet.

Det er Danmarks Sportsfiskerforbund og Kolding Sportsfiskerforening, der på et møde i denne uge har gjort projektledelsen for Marina City opmærksom på deres bekymring for, at opgravningen kan få fatale følger for fiskene, hvis den sker på det forkerte tidspunkt.

Formand for Kolding Sportsfiskerforening, Torben Lindholst, oplyser, at der i de øverste lag af havbundsmaterialet findes svovlbrinte, som er en dødelig gasart med giftvirkning.

- Og hvis man roder rundt i det på de forkerte tidspunkter - for eksempel når det skifter fra kraftig østenvind til vestenvind, så vandet i åen stiger betydeligt - så kan det køre baglæns og op i åsystemet og slå alle dyr og planter ihjel, forudser fiskerformanden, som kalder det "utroligt positivt", at projektledelsen for Marina City tager problemetikken alvorligt og undersøger den nærmere.

Annonce

40.000 fisk

Torben Lindholst oplyser, at der hvert år trækker omkring 40.000 unge udvandrende ørreder -  ørredsmolt, som de kaldes - fra Kolding Å og Dalby Møllebæk og ud i havet, hvor de vokser sig fede og store, før de vender tilbage igen.  De unge fisk trækker ud i marts-april-maj, og derfor vil en opgravning af havbundsmaterialet være mest skånsom i oktober til februar.

- Hvis fiskene vælter ud samtidig med, at der frigøres svovlbrinte, så slår man dem ihjel, siger Lindholst, som påpeger, at bestanden af i havørred i Kolding Å-systemet er vokset betydeligt de seneste år på grund af intensiv vandløbspleje, og at fiskene repræsenterer en meget stor økonomisk værdi.

Annonce

For bekymrede

Projektleder for Marina City, Torben Gade, bekræfter, at Kolding Kommune nu tager kontakt til specialister på området hos DTU-Auqua, som har den største fagkompetence på området.


Vi ønsker at ende ud med en løsning, som kan gøre alle bekymringer overflødige.

Torben Gade, projektleder, Marina City


Men hvorfor har Kolding Kommune ikke for længst fået belyst den her problematik i miljørapporten om Marina City?

- Når man laver en miljørapport, kigger man helt indledningsvist på, hvad der er relevant at se på i den konkrete sag, og her har hverken Kystdirektoratet eller Kolding Kommune fundet det relevant at kigge nærmere på ørreders vandring. Men det kan man jo blive klogere på, og det peger sportsfiskerne så på, at der er grund til.  Derfor konsulterer vi nu DTU-Aqua, siger Torben Gade, som mener, at sportsfiskerne er "for bekymrede".

- Men det er helt fair og helt legitimt, og det er også derfor, at vi kontakter DTU-Aqua, for vi ønsker at  ende ud med en løsning, som kan gøre alle bekymringer overflødige, siger Torben Gade.

Danmarks Sportsfiskerforbund og den lokale forening har for længst bebudet, at de under alle omstændigheder vil gøre indsigelse til Miljøstyrelsen mod, at Kolding Kommune får tilladelse til klapning af de mange kubikmeter havbundsmateriale på klappladsen ved Trelde Næs.

Sagen kort

  • Kolding Kommune har i flere år forberedt det ambitiøse byggeprojekt Marina City med ny stor marina.
  • For at kunne realisere planen er det nødvendigt at bortskaffe 360.000 kubikmeter bundsediment fra Kolding inderfjord. Sedimentet er i konsistens som øllebrød.
  • Der har været overvejet og vurderet alternativer til at sejle materialet til Trelde Næs, men mulighederne har ikke været vurderet som realistiske.
  • Kolding Kommune har derfor søgt klapningstilladelse til bundmaterialet hos Miljøstyrelsen.
  • Det skal efter planen sejles til Trelde Næs og dumpes henover tre-fem uger i 2021.
  • Modstandere af Marina City-projektet har sået tvivl om, hvorvidt bundmaterialet vil udløse miljømæssige konsekvenser i Lillebælt. Det modsvares af de undersøgelser, Kolding Kommune har fået udarbejdet af Niras.
  • Sagen har vakt furore blandt bl.a. borgere og politikere i Fredericia Kommune.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Varde

Spejdercenter efterspørger den gode gerning fra Vejdirektoratet i grotesk skiltesag

Annonce