Annonce
Sydjylland

Kolding-landmænd tvunget til at afgive jord midt i coronakrise: - Det er dybt uansvarligt

Her ses tre af de otte landmænd på Stenderup-halvøen ved Kolding, der skal lægge jord til gasledningen Baltic Pipe. Fra venstre: Anker Bruhn, Christian Bramsen og Brian Langhoff. Arkivfoto: Søren Gylling
Det møder kritik fra Kolding-landmænd, at ekspropriationen af deres jord i forbindelse med gasledningen Baltic Pipe onsdag blev gennemført trods forsamlingsforbud. Minister forklarer, at det skete af hensyn til Polens forsyningssikkerhed. Landmand udeblev af hensyn til sin kræftramte far.
Annonce

Erhverv: Onsdag formiddag - omtrent på samme tid som frisører, barer og storcentre lukkede ned efter ordre fra statsminister Mette Frederiksen (S) - mødte otte personer op på en adresse på Stenderup-halvøen ved Kolding for på statens vegne at tiltvinge sig retten til i alt otte landmænds jord.

Selvom statsministeren tirsdag aften advarede mod større forsamlinger og decideret forbød grupperinger på over ti personer, blev ekspropriationsforretningen i Kolding vedrørende den store gasledning Baltic Pipe således gennemført. Det møder stor kritik fra de landmænd, der skal lægge jord til gasledningen.

Planteavler Anker Bruhn fortæller, at landmændene skiftedes til at gå ud og tale med ekspropriationskommissionen for at holde forsamlingen på maksimalt ti personer.

- Men har man overholdt reglerne, når man bare skifter ud? Det undrer mig, at de gennemfører, siger han.

Han medgiver, at der blev holdt god afstand, og at ekspropriationen forløb fornuftigt situationen taget i betragtning, men han mener, at landmændene fik ringere vilkår end normalt.

- Vi kunne eksempelvis ikke tage en rådgiver eller vores ægtefæller med, siger han og fortæller, at den advokat, der repræsenterer landmændene i sagen, forlod ekspropriationsforretningen, umiddelbart efter at han havde fremlagt sine juridiske argumenter for at undgå unødig smitte.

Det betyder ekspropriation

  • Begrebet ekspropriation betyder, at staten tiltvinger sig retten til privat ejendom.
  • Det kan eksempelvis ske, hvis der skal anlægges en ny motorvej eller graves en gasledning ned.
  • I Grundloven står der, at ekspropriation kun kan finde sted, hvis det er i almenvellets interesse.
  • Det er en uafhængig ekspropriationskommission, der godkender ekspropriationen og fastsætter erstatningen.
Annonce

- Dybt uansvarligt

Landmand Niels Jørgen Langhoff, der skal lægge jord til 600-700 meter gasledning, kalder det dybt uansvarligt at gennemføre ekspropriationen efter regeringens udmeldinger tirsdag aften. Han følte sig nødsaget til at blive væk af hensyn til sin kræftramte far, som han jævnligt kører til og fra sygehuset.

- Min far er 80 år og har været igennem flere kræftforløb. Jeg kan ikke risikere at smitte ham, siger Niels Jørgen Langhoff, der føler sig magtesløs.

- Jeg ved jo godt, at jeg bliver eksproprieret uanset hvad, men jeg er rigtig træt af, at jeg ikke kunne komme med mine ytringer og høre, hvad der blev sagt. Jeg begriber ikke, at det ikke kunne udsættes, siger han.

Der blev holdt afstand og taget forholdsregler efter myndighedernes forskrifter. Hvorfor var det ikke nok til, at du ville møde op? Der er trods alt tale om en handling, der er ret indgribende for dig?

- Fordi vi fik den melding fra regeringen i aftes (tirsdag, red.) og på grund af den situation, jeg står i. Det er nemt at sige bagefter, at det gik godt. Man kan ikke vide, hvad der sker på sådan et møde, siger Niels Jørgen Langhoff med henvisning til, at ekspropriationsforretninger som udgangspunkt er offentlige.

Annonce

Kraftige indsigelser

Forud for ekspropriationen gjorde landmændene via deres advokat kraftige indsigelser mod at gennemføre midt i coronakrisen med henvisning til bekymring for dem selv og pårørende.

Det fremgår af mailkorrespondancer, som JydskeVestkysten har set. Af korrespondancen fremgår det, at kommissariatet for øerne har aflyst alle ekspropriationer, mens Kommissariatet for Jylland altså valgte at holde fast i den planlagte ekspropriation.

- (...) Energinet over for kommissariatet har redegjort for konsekvenserne af en aflysning af forretningen. Transport- og Boligministeriet har derudover meddelt kommissariatet, at kritiske ekspropriationsforretninger fortsat bør gennemføres som planlagt – naturligvis under iagttagelse af alle tænkelige forholdsregler for at undgå yderligere spredning af corona-virus, lyder kommissariatets forklaring ifølge korrespondancen.

Baltic Pipe skal føre gas fra Norge til Polen og vil berøre cirka 550 ejendomme i Danmark.
Annonce

Afgørende projekt

Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen, der er leder af ekspropriationskommissionen, afviser at besvare avisens spørgsmål og henviser til Transportministeriet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyser i et skriftligt svar til avisen, at man skal minimere samlingen af mennesker mest muligt, hvorfor kommissariaterne som udgangspunkt har indstillet al forretning.

Dog skriver han, at "I denne sag har ministeriet på baggrund af dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Energinet vurderet, at en forsinkelse af Baltic Pipe-projektet vil få betydelige utilsigtede konsekvenser for projektet, herunder henset til den mellemstatslige aftale og behovet for idriftsættelse inden udløb af Polens nuværende gaskontrakter med Rusland. Projektet er derfor af afgørende betydning for Polens energiforsyningssikkerhed".

Ministeren forholder sig ikke til, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at samles ti personer og løbende skifte ud i gruppen, som det var tilfældet onsdag.

Annonce

Intet tilbud

Landmændene på Stenderup-halvøen ved Kolding modtog onsdag intet tilbud. Hvad landmændene får i erstatning, og om kommissionen har accepteret nogle af landmændenes argumenter, vil således først stå klart om seks til otte uger, når landmændene modtager et skriftligt tilbud.

Ifølge Anker Bruhn fik landmændene på Sjælland, der tilsvarende skal lægge jord til gasrøret, et mundtligt erstatningsoverslag i forbindelse med ekspropriationsforretingen. Hverken Mette Plejdrup Nielsen eller Transportministeriet har over for avisen svaret på, hvorfor der er forskel.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nordtyskland

Slesvig-Holsten går i orange: Nu bør danskerne ikke køre over grænsen

Danmark

Hvor er Mette Frederiksen?

Annonce