Annonce
Esbjerg

Kommunal topledelse går ikke ind for totalt rygeforbud

Diskussionen om et eventuelt totalt rygeforbud i Esbjerg Kommune har stået på i lang tid. Mandag er sagen igen på økonomiudvalgets dagsorden. Genrefoto: Alexandre Marchi.
Den kommunale direktion anbefaler ikke et totalt rygeforbud for medarbejdere i Esbjerg Kommune. Mandag skal politikerne diskutere, hvor langt de ønsker at gå.

Esbjerg Kommune: Opbakningen til at indføre en hårdhændet linje over for rygere ansat på Esbjerg Kommune ser ud til at falde.

Mandag skal politikerne i økonomiudvalget drøfte sagen, men den kommunale topledelse i form af direktionen har gjort sit sind op: De nuværende rygeregler skal bevares, men samtidig skal man mere blidt forsøge at skabe en "kulturforandring" og skubbe alle medarbejdere, og især ansatte i Børn & Kultur- og Sundhed & Omsorgs-forvaltningerne, hen mod en røgfri fremtid.

Sagen er kort fortalt den, at Esbjerg Kommune siden 2016 har haft en strategi for røgfri miljøer, og den definerer rygning som en privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med arbejdets udførelse eller i den betalte arbejdstid. E-cigaretter blev sidestillet med rygning, og i dag er det kun muligt for kommunalt ansatte at aftale selvbetalte rygepauser med den nærmeste leder under forudsætning af, at det "er foreneligt med driften".

Men siden foråret har en stramning til et totalt forbud uden undtagelser - og dermed altså også rygeforbud i selvbetalte pauser, i løbet af døgnvagter samt på hjemmearbejdspladser - været drøftet både politisk og på forvaltningsniveau, og det har den interne sundhedspolitiske gruppe på Esbjerg Kommune været en varm fortaler for. Siden kom sagen i det store samarbejdsudvalg, Hoved-MED, hvor man dog ikke ønskede at gå så drastisk til værks, og det er indstillingen herfra, direktionen nu har anbefalet.

Annonce

Reglerne i dag

  • Esbjerg Kommunes nuværende rygeregler forbyder rygning både i og udenfor arbejdstiden i alle lokaler og på alle matrikler, hvor der udføres kommunale aktiviteter eller er indrettet arbejdspladser, der er omfattet af Esbjerg Kommunes personalepolitik.
  • Rygereglerne udmøntes i praksis sådan, at ansatte - under iagttagelse af geografiske begrænsninger og lovbestemte særregler - må ryge i selvbetalte pauser, ligesom der kan træffes aftale med lederen om, at der planlægges en til to selvbetalte rygepauser i løbet af dagen, såfremt det er foreneligt med driften. Rygning må alene foregå uden for matriklen eller på anviste rygesteder.
  • Hertil kommer en række lovbestemte særregler om rygning på institutioner for børn under 18 år og situationer, hvor en røgfri arbejdsplads ikke kan garanteres fuldt ud - for eksempel på visse anbringelsessteder og døgninstitutioner.

Modstandere

Sideløbende med rygediskussionen internt i Esbjerg Kommune har en række politikere tordnet mod et totalforbud. Anført af De Konservatives May-Britt Andrea Andersen, der blandt andet har hæftet sig ved, at en juraprofessor for nylig vurderede, at danske kommuner formentlig slet ikke kan stille krav om rygeforbud i egenbetalte pauser eller på hjemmearbejdspladser, har Venstres Preben Rudiengaard, Socialdemokraternes Hans Erik Møller, Rasmus Rasmussen og Søren Heide Lambertsen samt Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg ytret sig kontant.

De har således alle meddelt offentligt, at de aldrig kommer til at lægge stemmer til en ny rygestrategi, som inddrager medarbejdernes frie valg til at ryge uden for arbejdsgiverbetalt arbejdstid. Enhedslistens Sarah Nørris har imidlertid for næsten fire måneder siden afgivet et høringssvar på partiets vegne i samme dur: hun er heller ikke tilhænger af et totalt forbud.

Bedre fokus

Et af de partier, der ikke helt har besluttet sig, er SF. Gruppeformand Diana Mose Olsen bryder sig ikke om "kategoriske og firkantede regler", men mener omvendt, at der ikke gøres nok ud af at sikre, at børn og unge ikke påvirkes i en uheldig retning.

- Jeg mener, vi kan gøre det langt bedre end i dag, og at vi skal gå den ekstra mil for at sikre, at der simpelthen ikke ryges i nærheden af vore børn og unge. Det betyder, at der skal arbejdes meget, meget målrettet med en kulturændring i de forvaltninger, der har berøring med den gruppe - og ikke kun i Børn & Kultur og Sundhed & Omsorg, som direktionen indstiller, men også hos Borger & Arbejdsmarked, der har området med sårbare unge under uddannelse, siger Diana Mose Olsen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener om flystøj: Det kan staten ikke være bekendt

Det er en urimelig behandling, mange af naboerne til de kommende F-35 kampfly i Skrydstrup har udsigt til at få. Fredag præsenterede et bredt politisk flertal en aftale, som vil koste skatteyderne 250 millioner kroner i forskellige former for kompensationer til de støjramte naboer. Det er i sig selv mange penge, men det er dog kun godt en procent af det beløb, som staten bruger på selve købet af de 27 nye fly. Når man køber fly for 20 milliarder kroner, skal man også være parat til at betale en anstændig pris for at undgå, at naboer kommer i økonomisk klemme, fordi deres boliger vil falde i værdi. Man kan af gode grunde ikke på forhånd vide, hvad det værditab bliver, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt afsættes et fast beløb. Men det gør det politiske flertal i en aftale, der ud over at være for nærig også er alt for firkantet. Staten vil tilbyde 117 boligejere tættest på flyvestationen, der bor i en såkaldt rød zone, at de kan få opkøbt deres ejendom. Til gengæld er der cirka 1500 beboere i en såkaldt gul zone lidt længere væk, som kun vil blive tilbudt en støjsikring til 70.000 kroner. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) forsvarer sig med, at der ikke er juridisk grundlag for at udbetale erstatning for det værditab, der måske vil blive på grund af den forøgede flystøj. Men så må det politiske flertal træde i karakter som lovgivere og sørge for, at dette juridiske grundlag bliver skabt. Det må selvfølgelig ikke blive et tag selv-bord for husejere, der bare vil kunne påstå, at de har fået et kæmpe værditab og derfor skal have en erstatning. Det skal være en uvildig instans, som konkret skal vurdere, om ejendommene i området kommer til at tabe mere i værdi, end de måske ellers ville have gjort, hvis der ikke var købt nye kampfly. Det vil betyde, at staten ikke på forhånd kan vide, hvad udgiften til at dække naboernes tab bliver. Men det er en regning, alle skatteydere må være parat til at betale.

Danmark

Agnes er dybt skuffet over flyerstatning: Det er fuldstændig uanstændigt

Annonce