Annonce
Læserbrev

Kommunalbestyrelsesmøder: For mange lukkede punkter

Læserbrev: Det er nøje fastlagt i lovgivningen, hvilke sager, der skal behandles på kommunernes ”lukkede” punkter på mødedagsordener. Det er:

1: Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.

2: Sager om køb og salg af faste ejendomme.

3: Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverance.

Derfor ser det højst mystisk ud, at Tønder kommunalbestyrelse indvilliger i et krav fra en pengetank om, at behandlingen om samarbejde, hvoraf det blandt andet fremgik at bygninger og fabrikshaller skulle nedrives, skulle ske på lukket møde.

Ligeledes må det være helt ude i hampen, som oplyst af JydskeVestkysten, at direktør Jesper Worres forlangende om, at et punkt om et cykelløb skulle behandles på lukket møde, blev efterkommet af kommunalbestyrelsen. Det synes for mig at være klare lovovertrædelser.

Kommunalbestyrelsen er valgt til at varetage borgernes interesser. Så det hører ingen steder hjemme, at kommunalbestyrelsen anvender skatteydermidler til billetter til Tønder-festivalen for ledelsen af Realdania samt dens familiemedlemmer.

Det står åbenbart helt galt til med Tønder Kommune.

I Højer for eksempel opretholder Tøndermarskinitiativet to store, dyre kontorer, hvor der til dagligt ikke sidder et eneste menneske.

Der er efter min mening et stort behov for en kritisk og uvildig gennemgang af forvaltningens og kommunalbestyrelsens ageren i Tønder Kommune.

Tænk en gang, at vicekommunaldirektøren efter en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen kan skrive til en part i sagen: Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele...

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce