Annonce
Esbjerg

Skjulte streger: Kommune hjalp med at holde masteplaner hemmelige

Masten, der er navngivet Thor, er 37 meter bred. Højden er cirka 31 meter plus fire meter til den såkaldte jordtrådstop, hvilket er de spidser, der er på toppen af hver arms side med en lynafleder-tråd øverst. Foto: Energinet.
Embedsmænd på Esbjerg Kommune var helt med på, at Energinets forslag til linjeføring af den kommende 400 kV-forbindelse ned gennem Sydvestjylland skulle skjules for borgerne. Det viser dele af korrespondancen mellem Energinet og Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune: Ikke alene Energinet, men også Esbjerg Kommune har været opmærksom på at sikre, at Energinets foreløbige forslag til linjeføring af den omdiskuterede 400 kV-højspændingsforbindelse, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro over Endrup og videre herfra til grænsen, forbliver skjult for offentligheden.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten dukkede Energinets seniorprojektleder op til et orienterende møde med politikerne i Plan & Miljøudvalget den 7. maj for - som der blandt andet står i dagsordenen - at "fortælle om status for projektet og den videre proces. Energinets forslag til linjeføring og muligheder for kabellægning vil blive præsenteret. Linjeføringen ligger endnu ikke fast".

Men det var aldrig meningen, at den brede offentlighed skulle kende til de streger, der indtil nu er tegnet. Det skinner således tydeligt igennem i den korrespondance mellem kommunen og Energinet, der pågik forud for mødet, at også Esbjerg Kommune var opmærksom på at træde varsomt, så Energinets udkast til linjeføring ikke kom ud til borgerne.

Annonce

Tidsplan og nedgravning

  • I denne måned holder Energinet dialog med kommunerne om forslag til linjeføring. I juni er der dialog med myndighederne og finjustering af forslag til linjeføring, og i august/september offentliggøres forslag til linjeføring for lodsejerne. I januar til april 2020 finder den anden offentlighedsfase sted.
  • Energinet vil være i stand til at nedgrave op til 26 kilometer af den planlagte 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse - og ikke mere end det.
  • Det blev konklusionen på det analysearbejde, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) satte i gang, efter at han og lokalt valgte folketingsmedlemmer oplevede massiv vrede fra tusindvis af borgere, der protesterer over udsigten til at få 500 højspændingsmaster i en højde af 35 meter placeret ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland.

Linjeføring

Således skriver en kommunal embedsmand - en kommuneplanlægger på Esbjerg Rådhus - i en mail af 4. april til Energinets seniorprojektleder i forbindelse med forberedelsen til mødet med politikerne i Plan & Miljøudvalget, at "jeres powerpoints behøver ikke at blive sendt ud sammen med dagsordenen".

Og i endnu en mail - af 2. maj - som samme kommuneplanlægger sender til Energinet, fremgår desuden følgende sætning: "Hvis der er materiale, I helst ikke vil sende til os, så tager du bare pc'en med og så skulle der gerne være et kabel i mødelokalet, du kan koble op med".

De tilstedeværende udvalgspolitikere har siden nægtet at have fået forevist en mulig linjeføring af de 35 meter høje og 37 meter brede master på powerpoint på mødet den 7. maj, hvilket kun har bidraget til mystikken. Ikke mindst, fordi Energinet - efter at folketingskandidat og mastemodstander Anders Kronborg (S) søgte aktindsigt i selv samme materiale, som byrådspolitikerne havde fået forelagt - den 16. maj svarede ham følgende:

"Energinet har imødekommet din aktindsigt delvis for så vidt angår Power Point Præsentationen, som blev forevist på mødet med kommunen, da Energinet har undtaget dele af denne præsentation (kortoversigt over linjeføring), da dette materiale indeholder foreløbige og umiddelbare overvejelser for placering af Energinets 400 kV-linjeføring".

Undtaget fra indsigt

Og videre adresserer Energinet, at materialet efter den statsejede virksomhed Energinets opfattelse er undtaget fra aktindsigt:

"Materialet er alene udarbejdet til Energinets eget brug for dialog med kommuner og myndigheder i forbindelse med forslag til linjeføring. Materialet er ikke udarbejdet med henblik på offentliggørelse eller udlevering. Materialet er ikke udsendt forud for mødet med kommunerne. Energinet har på mødet kort gennemgået materialet fra Energinets egen computer. Energinet har efter afholdelse af mødet alene fremsendt de dele af PPP-materialet, som ikke omhandlede de umiddelbare og ikke endelige overvejelser for forslag til placering af Energinets 400 kV linjeføring" (fra Endrup til Idomlund og Endrup-grænsen, red.).

Energinet har opdelt forbindelsen i to projekter; Idomlund-Endrup, der kommer ind nord fra til Endrup og Endrup-grænsen, der går fra Endrup Station mod syd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Y-stole blev stjålet

Leder For abonnenter

JV mener: Først nu er Britta Nielsen dømt

Det har vakt berettiget opsigt, at det over en lang årrække lykkedes Britta Nielsen at stjæle over 100 millioner kroner, som ellers skulle være brugt til gavn for de svageste borgere i samfundet. Hvordan kunne en betroet offentligt ansat optræde så kynisk? Og hvordan kunne kontrolmekanismerne i en ellers gennemreguleret offentlig sektor svigte i så uhørt grad? Det er spørgsmål, mange danskere savner gode svar på. Og med god grund. For Britta Nielsen-sagen er sammen med andre statslige skandaler i de senere år med til at skabe tvivl om, hvorvidt vores samfund virkelig er så ukorrupt og velfungerende, som vi ellers godt kan lide at bryste os af. Desværre har Britta Nielsen også kunnet have oplevelsen af at være dømt på forhånd. Her er, hvad daværende socialminister Mai Marcado (K) sagde om Britta Nielsen i efteråret 2018 til Berlingske: - Man er virkelig gennemgående et dårligt menneske, når man vælger at stjæle fra den her gruppe. Så har man jo ingen moral og ingen nedre grænse for anstændighed. Mai Mercado havde fuldstændig ret i sin bedømmelse af Britta Nielsen. Men det var meget upassende, at hun stemplede Britta Nielsen som skyldig, inden retten havde talt. Det var en udtalelse, der formentlig er i strid med god forvaltningsskik, da Mai Mercado på det tidspunkt var minister og dermed havde et særligt ansvar. Såvel borgere, medier som politikere kan undervejs i en så omtalt sag som denne nemt komme til at bruge formuleringer, der reelt slår fast, at den mistænkte er skyldig. Men det er meget vigtigt, at vi holder fast i, at det kun er de uafhængige domstole, som kan frikende eller dømme en anklaget. Det skal også gælde for en gennemført kynisk svindler som Britta Nielsen. Selv om hun siden efteråret 2018 af de fleste har været opfattet som skyldig, var det først tirsdag klokken 16.30, at hun fik sin dom ved Københavns Byret. Mange vil nok mene, at hun havde fortjent en længere straf end de seks år og seks måneders fængsel, det blev til. Men det er ligegyldigt for Britta Nielsens sag, hvad den enkelte borger mener. Retten har talt, og sådan skal det være i et retssamfund.

112

Sag mod bisidder, der hængte jobcenter-ansatte ud på YouTube, er blevet udsat: Dommeren undersøges for at være inhabil

Annonce