Annonce
Esbjerg

Skjulte streger: Kommune hjalp med at holde masteplaner hemmelige

Masten, der er navngivet Thor, er 37 meter bred. Højden er cirka 31 meter plus fire meter til den såkaldte jordtrådstop, hvilket er de spidser, der er på toppen af hver arms side med en lynafleder-tråd øverst. Foto: Energinet.
Embedsmænd på Esbjerg Kommune var helt med på, at Energinets forslag til linjeføring af den kommende 400 kV-forbindelse ned gennem Sydvestjylland skulle skjules for borgerne. Det viser dele af korrespondancen mellem Energinet og Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune: Ikke alene Energinet, men også Esbjerg Kommune har været opmærksom på at sikre, at Energinets foreløbige forslag til linjeføring af den omdiskuterede 400 kV-højspændingsforbindelse, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro over Endrup og videre herfra til grænsen, forbliver skjult for offentligheden.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten dukkede Energinets seniorprojektleder op til et orienterende møde med politikerne i Plan & Miljøudvalget den 7. maj for - som der blandt andet står i dagsordenen - at "fortælle om status for projektet og den videre proces. Energinets forslag til linjeføring og muligheder for kabellægning vil blive præsenteret. Linjeføringen ligger endnu ikke fast".

Men det var aldrig meningen, at den brede offentlighed skulle kende til de streger, der indtil nu er tegnet. Det skinner således tydeligt igennem i den korrespondance mellem kommunen og Energinet, der pågik forud for mødet, at også Esbjerg Kommune var opmærksom på at træde varsomt, så Energinets udkast til linjeføring ikke kom ud til borgerne.

Annonce

Tidsplan og nedgravning

  • I denne måned holder Energinet dialog med kommunerne om forslag til linjeføring. I juni er der dialog med myndighederne og finjustering af forslag til linjeføring, og i august/september offentliggøres forslag til linjeføring for lodsejerne. I januar til april 2020 finder den anden offentlighedsfase sted.
  • Energinet vil være i stand til at nedgrave op til 26 kilometer af den planlagte 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse - og ikke mere end det.
  • Det blev konklusionen på det analysearbejde, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) satte i gang, efter at han og lokalt valgte folketingsmedlemmer oplevede massiv vrede fra tusindvis af borgere, der protesterer over udsigten til at få 500 højspændingsmaster i en højde af 35 meter placeret ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland.

Linjeføring

Således skriver en kommunal embedsmand - en kommuneplanlægger på Esbjerg Rådhus - i en mail af 4. april til Energinets seniorprojektleder i forbindelse med forberedelsen til mødet med politikerne i Plan & Miljøudvalget, at "jeres powerpoints behøver ikke at blive sendt ud sammen med dagsordenen".

Og i endnu en mail - af 2. maj - som samme kommuneplanlægger sender til Energinet, fremgår desuden følgende sætning: "Hvis der er materiale, I helst ikke vil sende til os, så tager du bare pc'en med og så skulle der gerne være et kabel i mødelokalet, du kan koble op med".

De tilstedeværende udvalgspolitikere har siden nægtet at have fået forevist en mulig linjeføring af de 35 meter høje og 37 meter brede master på powerpoint på mødet den 7. maj, hvilket kun har bidraget til mystikken. Ikke mindst, fordi Energinet - efter at folketingskandidat og mastemodstander Anders Kronborg (S) søgte aktindsigt i selv samme materiale, som byrådspolitikerne havde fået forelagt - den 16. maj svarede ham følgende:

"Energinet har imødekommet din aktindsigt delvis for så vidt angår Power Point Præsentationen, som blev forevist på mødet med kommunen, da Energinet har undtaget dele af denne præsentation (kortoversigt over linjeføring), da dette materiale indeholder foreløbige og umiddelbare overvejelser for placering af Energinets 400 kV-linjeføring".

Undtaget fra indsigt

Og videre adresserer Energinet, at materialet efter den statsejede virksomhed Energinets opfattelse er undtaget fra aktindsigt:

"Materialet er alene udarbejdet til Energinets eget brug for dialog med kommuner og myndigheder i forbindelse med forslag til linjeføring. Materialet er ikke udarbejdet med henblik på offentliggørelse eller udlevering. Materialet er ikke udsendt forud for mødet med kommunerne. Energinet har på mødet kort gennemgået materialet fra Energinets egen computer. Energinet har efter afholdelse af mødet alene fremsendt de dele af PPP-materialet, som ikke omhandlede de umiddelbare og ikke endelige overvejelser for forslag til placering af Energinets 400 kV linjeføring" (fra Endrup til Idomlund og Endrup-grænsen, red.).

Energinet har opdelt forbindelsen i to projekter; Idomlund-Endrup, der kommer ind nord fra til Endrup og Endrup-grænsen, der går fra Endrup Station mod syd.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Drop skattemur for virksomheder

Skatteminister Morten Bødskov (S) pønser på at indføre en skat på, at virksomhedsejere overdrager aktierne i deres selskaber til en erhvervsdrivende fond - ofte i stedet for et traditionelt generationsskifte. Og det kan med det samme slås fast, at det er en ualmindelig dårlig idé. I Danmark har vi en mangeårig tradition for netop at drive selskaber i disse fondskonstruktioner, hvor aktierne fra ejerens holdingselskab skattefrit overdrages til en nystiftet erhvervsdrivende fond, og selskaber som Danfoss, A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, Lundbeck, Carlsberg og Grundfos drives netop efter denne model. Det er aldeles uvist, hvad der foregår i skatteministeriet, for forslaget er en del af udspil, der netop skulle lokke flere virksomhedsejere til at overdrage deres livsværk til erhvervsdrivende fonde, og det skorter heller ikke på eksperter, der slår fast, at vedtages Bødskovs forslag, bliver der ikke oprettet flere af den slags ejerkonstruktioner. Til Børsen siger indehaveren af Linak Bent Jensen, at han i en tid har overvejet at overdrage sine aktier til netop en erhvervsdrivende fond, men vedtages dette forslag, sker det helt sikkert ikke. De erhvervsdrivende fonde har vist sig anvendelige i Danmark, hvor mange selskaber konkurrerer globalt. Drives virksomheden gennem en erhvervsdrivende fond, sikrer man sig eksempelvis mod at blive købt af kapitalfonde og andre kortsigtede interesser. Man kan også sikre, at hovedsæder og dermed arbejdspladser bliver i Danmark, og det har mange virksomhedsejere interesser i. Så store, at de donerer hele eller dele af deres familieformuer uden at få en krone for det. Således har eksempelvis stifteren af Blue Water Shipping i Esbjerg, Kurt Skov, for ikke så lang tid siden givet 75 procent af aktierne i sit livsværk til en erhvervsdrivende fond, hvilket sikrer, at virksomhedens hovedsæde skal ligge i Esbjerg samt at virksomheden ikke kan blive opkøbt. Vi må håbe, at et erhvervsvenligt flertal i Folketinget får retvist skatteministeren.

Annonce