Annonce
Esbjerg

Kommune indrømmer: Nyt biogasanlæg smadrer Esbjergs drømme om flere indbyggere

Det er Lejf Drachmann, beboer i Ringen i Østerbyen, som har gjort opmærksom på formuleringerne i planmaterialet. Foto: Chresten Bergh

I Esbjerg Kommunes egne bemærkninger til lokalplanforslaget for et nyt biogasanlæg i Måde erkender embedsværket, at byen i almindelighed og Østerbyen i særdeleshed bliver mindre attraktiv at bo i.

Esbjerg Kommunes egen forvaltning bakker tilsyneladende op om de kritiske røster fra Østerbyen, der har tordnet mod Ørsteds mulige kommende biogas-anlæg i Måde ved rensningsanlæg Øst og de lugtgener, et sådan anlæg kan føre med sig.

I et screenings-ark til lokalplanforslaget for biogasanlægget skriver Kommune & Byplan således selv, at "Et anlæg med de lugtgener, det fører med sig, og placeret tæt på bymæssig bebyggelse, gør byen - og her især Østerbyen - mindre attraktiv at bo i."

Medarbejderen på Kommune & Byplan skriver desuden: "Risikoen for lugtgener minimeres mest muligt - her skal ikke spares! Der arbejdes for at brande projektet som et bæredygtigt element i energimetropolens grønne profil"

Annonce

Protester

Henrik Thorø Jensen har iværksat en digital underskriftsindsamling imod det planlagte biogasanlæg i Måde. Mandag var indsamlingen oppe på flere end 2.340 underskrifter.Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil tirsdag få overrakt de mange underskrifter fra borgere i Østerbyen.

Også Danmarks Naturfredningsforening har indgivet en indsigelse mod biogasanlægget.

Snigløber borgere

Det er Lejf Drachmann, beboer i Ringen i Østerbyen, som har gjort opmærksom på formuleringerne:

- Kommunen snigløber borgerne. Det er da grotesk, at man fra kommunens side vil acceptere, at hele boligmassen i Østerbyen, men også andre kvarterer i byen, skal blive mindre værd, bare fordi man gerne vil fremstå som en grøn energimetropol, siger han og fortsætter:

- Nu har vi i Esbjerg døjet med at komme af med byens dårlige ry om, at det lugter af fisk. Vi har fået et fantastisk kulturliv i byen, og vi gør meget for at ændre byens image og skaffe flere tilflyttere. Så ville det jo være helt skørt, hvis byen igen kommer til at døje med lugt og stank fra et biogasanlæg.

Med den udtalelse rammer Lejf Drachmann direkte ind i de anstrengelser, som har stået på i nogle år uden at have båret væsentlig frugt, nemlig de kommunalpolitiske forsøg på at ændre byens image og skaffe flere tilflyttere til Esbjerg Kommune - og dermed flere bidragydere til den kommunale økonomi i form af et øget antal skatteydere.

Foreløbigt er antallet af indbyggere i Esbjerg Kommune i det seneste år faktisk faldet til 115.815 indbyggere med udgangen af december 2018.

Ingen interesseret i lugt

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), det ser jo ud til, at kommunen selv erkender, at biogasanlægget er problematisk på det sted?

- I hvert fald har den pågældende medarbejder nok forsøgt at beskrive, at der er en risiko for, at det kan lugte og påvirke et stort område, og det er en hel reel bekymring. Især henset til de lugtgener, der har været et problem fra Ørsteds anlæg i Kalundborg, hvor man har set, at lugten fra biogasanlægget har påvirket et meget stort antal mennesker i meget lang tid. Lige nu er sagen i høring, og vi afvejer naturligvis risikoen op mod eventuelle fordele, siger borgmesteren.

Går du selv ind for det?

- Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt udtale mig om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé - det vil ikke være passende, mens sagen er i høring. Det her er helt normal procedure: en virksomhed henvender sig og vil etablere noget, og det håndterer vi og sender materialet i høring. Derefter beslutter vi os, siger borgmesteren.

Men giver det anledning til bekymring?

- Selvfølgelig gør det da det. Der er ingen, der er interesserede i at bytte den historiske fiskelugt ud med en risiko for en lugt af rådne æg eller andet.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Annonce