Annonce
Esbjerg

Kommune og region i bakgear efter klager om stort parkeringsbyggeri: Nu bliver der alligevel lavet en miljørapport

Når der bygges tre etager ovenpå det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade bliver der plads til 1200 biler i stedet for de nuværende 600. llustration: Ravn Arkitektur
Fravalget af en miljøkonsekvens-vurdering i forbindelse med den markante udvidelse af regionens parkeringshus i Nørrebrogade har skabt vrede og utilfredshed hos beboere i området. Deres klager får nu Esbjerg Kommune og Region Syddanmark til at slå bak og alligevel lave rapporten.
Annonce

Esbjerg Kommune: Med baggrund i et teknisk notat, hvori det skråsikkert blev konkluderet, at udvidelsen parkeringshuset i Nørrebrogade på ingen måde belaster trafiksikkerheden i nærområdet, besluttede Esbjerg Kommune og Region Syddanmark for et par måneder siden, at det ikke var nødvendigt at lave en fuld miljøkonsekvens-vurdering forud for byggeriet.

Så let skulle det dog ikke gå.

Den manglende rapport har medført et hav af klager fra blandt andre Boldesager Beboerforening, Cyklistforbundet og forældre til elever på Boldesager Skole Cosmos. De har nemlig svært ved at forestille sig, at fordoblingen af regionens p-hus fra 600 til 1200 pladser hverken vil give flere bilister, påvirke trafiksikkerheden eller skabe problemer med trafikstøj i området.

Derfor slår politikerne på tværs af region og kommune nu bak og får alligevel lavet en fuld miljøkonsekvens-rapport.

- Det er for os fuldstændig uforståeligt, at det i det tekniske notat er lykkedes dem at konkludere, at en så markant udvidelse af parkeringshuset kun vil have ringe påvirkning af nærmiljøet. En fuld miljøvurdering må være på sin plads med så stort et byggeri. At de nu trækker i land og laver vurderingen på baggrund af vores klager, er i mine øjne en sejr for demokratiet og en klar begmand til projektfirmaet bag det tekniske notat samt de implicerede i kommunens administration, mener formand for Boldesager Beboerforening, Kurt Andersen.

Annonce

Gyder olie på vandene

Sidstnævnte er formand for Esbjerg Kommunes Plan- & Miljøudvalg Karen Sandrini (S) dog ikke helt enig i.

- Det er en vurderingssag, om der skal laves en miljøkonsekvens-rapport, og vurderingen var, at det ikke var nødvendigt. Derfor fravalgte vi det i første omgang, men vi kan se, at der i høringsfasen er fremsat ønske fra flere sider om, at der bliver lavet sådan en rapport. Derfor synes vi også, at det rigtige er at lave den. Der er ingen konflikt, og både regionen og kommunen bakker op om rapporten, siger Karen Sandrini.

Karen Sandrini (S) afviser, at det var en fejl, at kommune og region i første omgang fravalgte at lave en miljøkonsekvens-vurdering af udvidelsen af parkeringshuset i Nørrebrogade, da der intet lovkrav er om en sådan. På baggrund af klagerne mener hun dog, at det er det rigtige at gøre. Arkivfoto: Martin Ravn

Det bekræfter Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg.

- Der er for mig ingen tvivl om, at vi skal have det her parkeringshus, men vi skal selvfølgelig også, i samarbejde med kommunen, have lavet nogle ordentlige løsninger, så der bliver taget hensyn til trafiksikkerheden. Vi ved godt, at der er tale om en skolevej, men man kan jo lave nogle foranstaltninger, der gør, at hastigheden sænkes og sikkerheden øges. Der er flere muligheder for at løse den her problematik, og vi er ikke interesseret i at skabe problemer, siger udvalgsformanden.

Annonce

En mere åben proces

Formanden for Boldesager Beboerforening håber, at de formildende toner fra Esbjerg Kommune og Region Syddanmarks side er udtryk for, at den videre proces bliver mere åben og inddragende.

- Vi ser frem til at blive inddraget i den fornyede planlægningsfase, hvor vi forventer respekt for beboernes dagligdag. En dagligdag, der for nuværende allerede må leve med et højt trafiktryk, og hvor der ikke er plads til yderligere trafiktryk. Der er ingen tvivl om, at der er brug for parkeringspladserne, men der skal også være plads til beboerne i Nørrebrogade, ligesom der skal tages et stort hensyn til elevernes skolevej, siger Kurt Andersen.

Kort om

Udbygningen af akutsygehuset, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, med en ny sengebygning med 158 nye enestuer og kommende lægestuderende om et par år, kommer til at kræve flere parkeringspladser.

Regionsrådet Syddanmark har ønsket at løse udfordringen ved at udvide parkeringskapaciteten i det eksisterende parkeringshus ved Remiseområdet ud mod Nørrebrogade med 600 nye pladser, hvilket bringer det samlede antal i parkeringshuset op på 1.200.

Kommuneplanændringen giver mulighed for at øge bygningshøjde på parkeringshuset fra 8,5 meter og tre etager til 20 meter og seks etager.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Udvalg vrager planer for 180 meter høje møller i Tjæreborg Enge: Byråd skal dog træffe den endelige beslutning

Annonce