Annonce
Esbjerg

Kommunen har en plan for vores affald

Den 7. november sidste år inviterede Esbjerg Kommune på lidt pølsesnak på Tarp Genbrugsplads, hvor man kunne møde affaldstemaet fra Esbjerg Kommune og formand for Teknik og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S). Nu har Plan & Miljøudvalget godkendt affaldsplanen, og den oversendes til byrådet med anbefaling. Arkivfoto.

Plan & Miljøudvalget har netop godkendt de kommende seks års samlede affaldsplan. Der skal fokus på blandt andet indsamling af plast fra husholdninger og indirekte genbrug af tekstiler.

Esbjerg Kommune: Det kan være svært nok at se et år frem i tiden, endsige seks år, men det er, hvad Esbjerg Kommune gør med det forslag til Affaldsplan, som inden længe skal behandles i Esbjerg Byråd.

Planen er netop godkendt i Plan & Miljøudvalget, efter at have været i otte ugers offentlig høring, og der har desuden været dialogdag på Tarp Genbrugsplads, hvor borgerne har haft en ekstra lejlighed til at give deres besyv med.

Politikerne har godkendt fire temaer, der skal fokuseres på i perioden 2019-2024. Det gælder plast fra husholdninger, hvor kommunen har taget initiativ til at øge plastindsamlingen. Det er dog ikke så ligetil, som det lyder, for der er mange forskellige plasttyper og kvaliteter at sortere i.

Et andet tema er bygge- og anlægsaffald, der udgør cirka 30 procent af alt det affald, der genereres i Danmark. Byggebranchen har i de seneste år arbejdet med bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Alligevel er der et stort potentiale for at forbedre processerne og sorteringen, mener kommunen.

Annonce

Ingen penge

Der er ikke afsat penge til affaldsplanen eller de initiativer, der beskrives i Affaldsplan 2019-2024. Når politikerne løbende skal træffe beslutninger om helt konkrete nye tiltag, skal der ses på økonomien.

Tekstil-genbrug

Derudover skal der fokuseres kraftigere på genbrug, for hvis man nu kan forebygge frembringelse af en del af affaldet, vil det naturligt mindske spild og indholdet af problematiske stoffer. Man siger, at én mands affald er en anden mands guld, og i stedet for at smide ting væk, kan det måske genbruges af andre. Tekstiler, elektronik og farligt affald skal også i fokus for at sikre en større grad af genbrug.

Sidst, men ikke mindst, har Esbjerg Kommune besluttet at indføre sortering af madaffald fra efteråret 2020, og de borgere, der dukkede op til dialogmødet i Tarp gav generelt udtryk for, at de så frem til at sortere madaffald fra 2020. Der var dog også bekymring for hygiejnen i spanden til madaffald.

I forhold til indsamlingen af den bløde plast - mængden af blød plast i husholdningerne er stigende - spurgte borgerne ind til muligheden for at sortere det til genanvendelse, istedet for at man skal samle det sammen og aflevere det på genbrugspladserne.

- Blød plast er beskrevet i affaldsplanen som et område, der skal undersøges nærmere - hvorvidt det kan indsamles ude hos borgerne under hensyntagen til økonomi, miljø og almindelig service. I forhold til affaldsplanen som helhed, så er det en vanvittig vigtig plan for vores måde at tænke genbrug på. Selvfølgelig skal vi slå et slag i forhold til plastik og genanvendelsen af plastik, men jeg vil også gerne slå et slag for tekstil-genbrug. Her tænker jeg ikke kun på det tøj, man kan lade gå direkte til genbrug. Det, der ikke kan bæres igen, kan genanvendes på anden vis som råmaterialer til klude, fyld i stolesæder og meget andet. Der er et stort potentiale, siger formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce