Annonce
Sønderborg

Kommunen: Udlevering af dokument kan svække os

Formand for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard (Fælleslisten), vil gerne indlede en kommunal boliganalyse i Broager. Men en tilladelse til udstykning af Ole Hansen jord vil kræve en ny kommuneplan, der forventes klar i 2023. Arkivfoto: Claus Thorsted
Ole Hansen må vente på en ny kommuneplan i 2023 for at kunne udstykke, da det kræver en vurdering af behovet. Dokumentet fra Strategisk Jordforsyning ønsker kommunen ikke at udlevere, da det kan svække kommunens fremtidige forhandlingsmuligheder omkring pris for byggegrunde.
Annonce

Sønderborg: I et afslag til Ole Hansen tilbage fra 19. marts forklares der, hvorfor man ikke lige nu kan give tilladelse til at udstykke grunde i Broager.

Der står blandt andet:

"Området som ønskes udlagt til boligformål ligger i dag i landzone og er ikke rammelagt i kommuneplanen. Din ansøgning kræver derfor ændring i kommuneplanen og udarbejdelse af en ny lokalplan, der kan rumme de ønskede 20 – 22 byggegrunde. Kommuneplanen skal mindst én gang hvert fjerde år revideres helt eller delvist. Byrådet har i december 2019 vedtaget Kommuneplan 2019, og derfor forventes næste kommuneplan vedtaget i 2023. Ved udlæg af nye arealer til boliger i kommuneplanen skal der redegøres for behovet over for Erhvervsstyrelsen. I dag er der flere ubebyggede boliggrunde i Broager, og derfor bliver det svært at sandsynliggøre behovet over for Erhvervsstyrelsen for at udlægge mere areal til boligformål".

- Ifølge kommuneplanen er der tale om områder, der blandt andet skal friholdes for bebyggelse, ligesom der er flere andre interesser at tage hensyn til i form af landskabskiler, biologiske og geologiske forhold. Men vi skal i gang med en boliganalyse af hele kommunen, og jeg har foreslået, at vi går i gang i Broager, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Annonce

Et arbejdsdokument

Selv om Ole Hansens ønske om at få mere indsigt i sagen to gange har givet ham medhold hos Ankestyrelsen, ønsker kommunen fortsat at tilbageholde et dokument fra møde i Strategisk Jordforsyning.


Hvis dokumentet blev udleveret, kunne det have den konsekvens, at vi risikerer at forringe vores forhandlingsmuligheder ved et kommende køb eller salg.

Chef i Plan & Myndighed, Sille Marcussen Dall


- Strategisk Jordforsyning er et strategisk mødeforum, som blandt andet bruges til at fastlægge kommunens overordnede strategi omkring køb og salg. Der foregår ikke en egentlig sagsbehandling, men der er tale om en rammeudstikning, som forvaltningen arbejder på baggrund af, og den endelige beslutningstagen vil foregå ved efterfølgende politisk beslutning, forklarer chefen for Plan & Myndighed, Sille Marcussen Dall.

Kommunen opfatter det derfor som et internt arbejdsdokumenter, som ikke er omfattet af offentlighedsloven.

Annonce

Kan svække forhandling

- Hvis dokumentet blev udleveret, kunne det have den konsekvens, at vi risikerer at forringe vores forhandlingsmuligheder ved et kommende køb eller salg. Det vil også kunne have den konsekvens, at man kunne få en fejlagtig opfattelse af, hvad kommunens kommende planer omkring køb og salg med videre går i retning af, da de jo netop kan ændres undervejs, tilføjer Sille Marcussen Dall.

Det er derfor Sønderborg Kommunes opfattelse, at hensynet til den enkelte borger eller virksomhed bør vige for hensynet til kommunens handlemuligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderborg

Beboere i den hårde ghetto: Vil ikke stemples som dovne og kriminelle

Sønderborg For abonnenter

Kommentar: Giv dispensation til Sønderborgs hårde ghetto

Trekantområdet

Finlandsparken er ikke længere en ghetto: Men corona sætter en stopper for festen

Annonce