Annonce
Danmark

Kommunerne bryder loven i ly af epidemilov – det bør stoppes

Annonce

Epidemiloven og ikke mindst grænserne for den magt, som Folketinget via epidemilovens bemyndigelser giver til regeringen, er i disse dage flittigt diskuteret. Minkskandalen har med kirurgisk præcision sat fingeren på de problematiske konsekvenser, det har, når der i ly af epidemiloven, indføres ulovlige påbud og restriktioner.

Retspolitikkerne på Christiansborg, jurister og avisernes lederskribenter har derfor med rette råbt vagt i gevær og peget på det indlysende, at regeringen selvfølgelig skal overholde loven – også under en epidemi.

Men det er ikke kun regeringen, der har haft problemer med at overholde loven. Der har især i kommunerne været mange hundrede eksempler på ulovlige og hjemmelavede corona-regler, der tilsidesætter borgernes grundlæggende frihedsrettigheder.

Alzheimerforeningen har derfor foreslået, at der med den nye epidemilov oprettes et særligt og uafhængigt kontrolorgan, der skal føre tilsyn med, at alle led – herunder især de kommunale – overholder reglerne og ikke indfører deres egne påbud og ulovlige retningslinjer i ly af en kommende epidemi.

I debatten om regeringens forslag til ny epidemilov, har der nemlig især været fokus på forholdet mellem Folketinget og regeringen. Det er vigtigt, men der er mange andre led i den offentlige bemyndigelseskæde, som epidemilovens påbud og regler forvaltes gennem, som også bør underkastes demokratisk debat og kontrol.

Specielt i kommunerne har der været mange og alvorlige problemer med at respektere borgernes grundlovssikrede rettigheder. En rundspørge blandt godt 400 plejehjemsledere i juni måned viste, at hver fjerde plejehjemsleder ikke tillod plejehjemsbeboere at forlade deres egen bolig for at gå en tur, selvom om et sådant forbud var ulovligt. Hvis rundspørgen er repræsentativ for alle plejehjem i Danmark, har det betydet, at tusindvis af danskere potentielt har været udsat for ulovlig frihedsberøvelse.

Ikke siden 2. verdenskrig har vi oplevet så omfattende ulovlig frihedsberøvelse, som det der foregik i ly af epidemiloven. Vel og mærke ulovlig frihedsberøvelse, der gik ud over sårbare mennesker, der på grund af sygdom eller handikap ikke selv har kunnet sige fra eller gøre deres ret gældende.


Ikke siden 2. verdenskrig har vi oplevet så omfattende ulovlig frihedsberøvelse, som det der foregik i ly af epidemiloven. Vel og mærke ulovlig frihedsberøvelse, der gik ud over sårbare mennesker, der på grund af sygdom eller handikap ikke selv har kunnet sige fra eller gøre deres ret gældende.


Desværre er det ikke slut med de ulovlige besøgsrestriktioner i kommunerne. En gennemgang af alle kommunale hjemmesider om corona-restriktioner i slutningen af oktober viste, at hver sjette kommune har indført ulovlige regler om besøg i plejehjemsbeboernes private boliger - vel og mærke uden at der, som epidemiloven forskriver, er givet et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed herom. Og i disse dage, hvor corona-epidemien igen har fat, får Alzheimerforeningen fortsat mange henvendelser fra ulykkelige pårørende, der fortæller om ulovlige besøgsrestriktioner eller hjemmelavede kommunale corona-regler om isolation og karantæne.

Og det er ikke uden grund, at de pårørende ringer. En spørgeskemaundersøgelse, som Alzheimerforeningen har foretaget blandt knapt 1.500 pårørende og demenspatienter, viser at besøgsrestriktionerne har haft mange negative følge for plejehjemsbeboernes og de pårørendes helbred. I nogle tilfælde har det endda ført til dødsfald, der sandsynligvis kunne være undgået, hvis den nærmeste pårørende ikke ulovligt var blevet forhindret i at være sammen med den pågældende.

Regeringen har trukket forslaget til ny epidemilov tilbage. Men den nuværende epidemilov udløber 1. marts næste år, så diskussionen om hvilken rettighederne borgerne har fortsætter. I det forslag, som regeringen sendte i høring, får plejehjemsbeboere, der eventuelt udsættes for ulovlige besøgsrestriktioner, fx ingen mulighed for at klage over de ulovlige restriktioner, som kommunerne indfører i forbindelse med besøg på plejehjem. Der er heller ikke i lovudkastet fokus på, hvordan andre borgere beskyttes mod ulovlige forbud eller påbud, som kommuner eller andre offentlige myndigheder indfører med henvisning til epidemilovens bestemmelser.

Det er stærkt bekymrende, for erfaringerne fra den nuværende coronaepidemi har vist, at der i vid udstrækning har været – og stadig er - mange ulovlige overtrædelser af de grundlovssikrede frihedsrettigheder – ikke mindst i de dele af den offentlige forvaltning, hvor kendskab til regler og jura ikke er udbredt.

Folketinget bør derfor også kigge udenfor Christiansborgs mure og rette blikket mod hvordan borgerne beskyttes mod vilkårlige, hjemmestrikkede og ulovlige restriktioner som myndighederne især i kommunerne beslutter i ly af en ny epidemi.

I Danmark skal alle overholde loven – også kommunerne - og Grundlovens frihedsrettigheder gælder for alle danskere – også dem, der bor på plejehjem – epidemi eller ej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce