Annonce
Tønder

Kongens Mose genoplives: Skal være højmose igen

Dyre og plantelivet skulle gerne få et løft, når Kongens Mose føres tilbage til sin status som højmose. Ifølge DOF's lokalrepræsentant vil projektet øge mulighederne for dyr, fugle og planter, der er pressede i de moderne landskaber. Hvis man bevæger sig ud i Kongens Mose, kan man være heldig også at se traner, da området huser en af landets største tranekolonier. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Kongens Mose syd for Løgumkloster skal føres tilbage til sin status som højmose. Genskabningen sker takket være velvillige lodsejere og midler fra EU.
Annonce

DRAVED: En højmose er en helt særlig naturtype, som efterhånden er blevet meget sjælden. Kongens Mose ved Draved Skov har tidligere været højmose, men i mange år blev en stor del af arealerne drænet og dyrket, og der blev gravet tørv, så højmosen nærmest forsvandt. Nu er Tønder Kommune i gang med at genskabe højmosen - takket være velvillige lodsejere og EU-midler.

I Kongens Mose bliver 160 hektar - primært privatejede arealer - nu genskabt som højmose. Det sker ved at blokere de kunstigt anlagte afvandingskanaler og 25 hektar skovbevoksede arealer ryddes, så der igen kan udvikle sig et stort sammenhængende højmoseområde. Omkring halvdelen af de 160 hektar har været intensivt dyrket landbrugsjord, men med projektet vil de udvikle sig til værdifulde naturarealer.

Annonce

Godt for dyr og planter

Jens Martin Iversen, der er DOF's repræsentant i Tønder Kommunes "Grønt Råd" er begejstret for udsigten til mere oprindeligt landskab.

- Det betyder i høj grad noget. Det er rigtig godt, at man laver de her projekter, hvor man genskaber det oprindelige landskab. Det er godt for dyr, planter og fugle, ja, det giver generelt en større biodiversitet, siger 68-årige Jens Martin Iversen, der har været udøvende ornitolog siden han var bare 10-12 år.


Det gode ved det her, er, at det er de arter, der er pressede og truede i vores moderne landskab, der får luft.

Jens Martin Iversen. DOFs repræsentant i Tønder Kommune


For godt 10 år siden gennemførte Naturstyrelsen et større restaureringsprojekt af offentligt ejede arealer i Kongens Mose. Sammen med det nye projekt bliver der skabt naturlige afvandingsforhold på et cirka 400 hektar stort område, som vil sikre en naturlig udvikling for Kongens Mose, som er et af Danmarks absolut bedste højmoseområder.

Annonce

Multebær og kødædende planter

Den største trussel mod højmoser er afvanding, ligesom det også er tilfældet i Kongens Mose. Til højmosen er knyttet nogle særlige plante- og insektarter som for eksempel multebær, rosmarinlyng, klokkelyng, sphagnum-mosser, samt flere arter af de kødædende planter soldug.

- Når man laver sådanne projekter, er der nogle arter, der tilgodeses og andre ikke. Det gode ved det her, er, at det er de arter, der er pressede og truede i vores moderne landskab, der får luft, siger Jens Martin Iversen.

Et stort projekt skal føre Kongens Mose syd for Løgumkloster tilbage til sin status som højmose. Det skal blandt andet ske ved at opdæmme vand. Arkivfoto: HC. Gabelgaard

Efter mange forhandlinger med lodsejerne er der i forbindelse med jordfordeling indgået aftaler med samtlige lodsejere i projektområdet. En stor del af de lodsejere, der havde små moselodder, valgte at sælge, mens andre har valgt at erhverve større mosearealer, hvilket betyder, at antallet af private lodsejere med jord i projektområdet, er blevet reduceret fra tyve til otte, oplyser Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse.

Anlægsarbejdet for at restaurere Kongens Mose/Draved Mose er efter en licitation overdraget til HedeDanmark.

Kongens Mose

Kongens Mose er et af 10 højmoseområder, der indgår i EU-LIFE-projektet "Højmoser i Danmark", som EU og staten i 2014 meddelte tilsagn om at støtte med 42 mio. kr. Projektet gennemføres i perioden 2015 - 2024.

Ved at genskabe naturlige afvandingsforhold vil projektområdet ud over store naturværdier også få en stor positiv klimaeffekt, idet velfungerende højmoseområder kan binde/tilbageholde meget store mængder Co2.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderborg

Corona aflyser udenlandske bryllupper

Annonce