Annonce
Esbjerg

Kontroversielle trafikforslag genopliver Museumsplads-ballade

Ungdomsbo-formanden foreslår, at man nedlægger al parkering på Museumspladsen for at gøre plads boligforeningens skrottede byggeri. I stedet skulle pendlerparkeringen så rykkes ned i pakhuset ved siden af stationen. Arkivfoto: Dorthe Lodberg
I et høringssvar til den nye trafikplan for Esbjerg Midtby kommer formand for boligforening med en række opsigtsvækkende og kontroversielle forslag. Borgmester og udvalgsformand er både skeptiske og begejstrede.

Esbjerg: Midt i den otte uger lange høringsperiode for Trafikplanen for Esbjerg Midtby er der dukket en række forslag op, som har medfødt både hovedrysten og begejstring. Afsenderen er bestyrelsesformand for boligforeningen Ungdomsbo Claus-Peter Aanum, og han er helt på det rene med, at flere af hans forslag er kontroversielle.

- Det er muligt, men man skal turde satse på det smukke og ikke bare leve med øjebæerne, mener formanden.

Han foreslår blandt andet, at man bringer havnen tættere på byen ved at udgrave en kanal fra Trafikhavnskajen og ned til rundkørslen ved Strandby Plads. Her kunne et af Esbjergs centrale trafikknudepunkter i så fald nedlægges eller omlægges til fordel for et nyt byrum med kanalen og vandet som det centrale omdrejningspunkt.

Forslaget er visionært, men urealistisk, mener formand for Teknik & Byggeudvalget.

- Det er virkeligt et godt høringssvar med flere gode idéer, men at grave et havnebassin så langt ind i byen ville kræve en anlægsinvestering, der er helt ude af trit med virkeligheden, siger Søren Heide Lambertsen (S).

Han er dog positivt stemt overfor en række af Ungdomsbo-formandens øvrige idéer.

Annonce

Trafikplanen

  • En enorm trafikplan for Esbjerg Midtby er sendt i offentlig høring. Planen rummer flere store anlægsprojekter og sætter fart på de kommunale ambitioner om at skabe en moderne storby gennem en række tiltag, der blandt andet skal trække bilerne væk fra den inderste kerne.
  • Planen omfatter en række anlægsprojekter såsom gadeombygninger, fartdæmpningsprojekter, cykelstianlæg, anlæg for fodgængere, nye parkeringsfaciliteter, skiltning og etablering af et betalingsparkeringssystem mv.
  • Hele planen kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvor man også kan indgive høringssvar. Den offentlige høring løber til og med den 31. juli 2019.

Parkering ved havnen

Claus-Peter Aanum vil for eksempel opføre to nye parkeringshuse ned mod havnen. Det første vil han placere der, hvor det gamle Vestkrafts administrationsbygning ligger. Det andet parkeringshus skulle ligge på Valsemøllens tidligere grund.

- Placeringen er bynær og bekvem. På Valsemøllens grund kunne indkørslen være fra Havnegade med udkørsel på Øster Havnevej. Det ville gøre parkeringshuset let at tilgå uanset om man kom kørende fra Ribe, Varde eller Hjerting, siger Claus-Peter Aanum.

Søren Heide Lambertsen er enig.

- Det er mig bekendt havnens areal, der er tale om her, men jeg er ret begejstret for idéen om at trække parkeringen væk fra bykernen og ned mod Havnen. Med Landgangen og den nye havnepromenade er der god fremkommelighed, når man skal til og fra bilen. Det er en virkelig frisk idé, som jeg vil tage med i de videre overvejelser, siger udvalgsformanden.

Genopliver Museumsplads-debatten

Med høringssvaret forsøger Ungdomsbo-direktøren også at genoplive boligforeningens drømme om at opføre boliger på Museumspladsen. Et forslag, der tidligere har skabte massiv modstand fra naboer og pendlere, der ønsker at bevare eksisterende parkeringsplads, der som en af de eneste i midtbyen tilbyder langtidsparkering.

Ungdomsbo-formanden foreslår, at man nedlægger al parkering på Museumspladsen og i stedet gør plads til boligforeningens skrottede byggeri. I stedet skulle pendlerparkeringen så rykkes ned i pakhuset ved siden af stationen. Samtidigt foreslår han at rive JydskeVestkystens ”øjebæ af en bygning” ved Banegårdspladsen ned, og i stedet udnytte arealet som et kreativt og grønt byrum. På den måde går alting op i en højere enhed, mener Claus-Peter Aanum.

- Esbjerg Kommune kan ikke disponere over hverken Valsemøllens eller JydskeVestkystens bygninger. Forslagene er meget visionære, men det er ikke noget, der ligger lige til højrebenet at realisere. Ideerne er måske ikke realistiske i lige præcis det her format, men de kan være med til at give inspiration, så de har bestemt værdi alligevel, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Trafikplanen for Esbjerg Midtby er i offentlige høring til og med den 31. juli 2019.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];