Annonce
Esbjerg

Kontroversielt byggeri på Museumspladsen sat på hold

Omkring 100 protesterende borgere tog opstilling på Museumspladsen i det langvarige tovtrækkeri med politikerne og kommunen om Ungdomsbos byggeri. Nu er der indkommet over 243 høringssvar, men sagen er pillet af den politiske dagsorden. Foto: Claus Thorsted

Helt i tråd med valgnattens konstitueringsaftale blev sagen om Ungdomsbos planlagte byggeri på Museumspladsen stoppet på torsdagens Plan & Miljøudvalgsmøde. Dermed går i første omgang 5,5 millioner kroner tabt.

Esbjerg Kommune: Ungdomsbos planlagte byggeri på Museumspladsen er sat på hold, og foreløbig er det et åbent spørgsmål, om det nogensinde bliver til noget.

Museumsplads-sagen skulle have været behandlet i Plan & Miljøudvalget torsdag, men på Venstres foranledning blev den pillet af dagsordenen og sendt tilbage i gruppermapperne. Manøvren er helt i tråd med den aftale, der blev indgået med Borgerlistens Henrik Vallø på valgnatten, hvor han til gengæld for en udvalgsformandspost og et stop for Museumsplads-sagen leverede det afgørende mandat til, at Venstre fik borgmesterposten.

Som landet nu ligger, går Esbjerg Kommune glip af omkring 5,5 millioner kroner i statsligt tilskud til det almennyttige boligbyggeri, for pengene til byggeriet skulle have været søgt inden årsskiftet, og det krævede, at sagen var politisk færdigbehandlet. Det rører dog ikke Henrik Vallø en tøddel:

- Vi skal ikke lægge vores by eller for den sags skyld kommune til rette efter, om vi kan få det ene eller det andet tilskud, så det synes jeg er helt ligegyldigt. Det handler om, hvad borgerne ønsker, og længere er den sådan set ikke for mig, siger Henrik Vallø.

Annonce

Udvalgsmøde aflyst

I konsekvens af udviklingen i Plan & Miljøudvalget, hvor sagen om Ungdomsbos byggeri på Museumspladsen blev pillet af dagsordenen og sendt tilbage til de politiske grupper, er det ekstraordinært indkaldte møde i Teknik & Byggeudvalget fredag også blevet aflyst.

Frost er tilfreds

Kommende borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) tog også på valgnatten udviklingen i sagen om Museumspladsen med knusende ro:

- Jeg er i bund og grund ikke utilfreds med, at den sag bliver sparket til hjørne, så den kan behandles ordentligt. Jeg har heller ikke brudt mig om, at det havde sådan et hastværk, og at vi ikke havde en samtidig, ny løsning for langtidsparkering. Nu bliver det et nyt byråd, som må se på sagen, og så må vi se, om der er opbakning til et byggeri i mindre skala med en parkeringskælder i et samlet projekt, siger han.

Formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S), siger, at en anmodning om at lade sagen gå tilbage til de politiske grupper selvfølgelig respekteres. Som gruppeformand for Socialdemokraterne konstaterer han, at partiet ellers var parat til at behandle sagen.

- Den socialdemokratiske byrådsgruppe havde en drøftelse af sagen i mandags, og vi var klar til at behandle den. Der kræves jo en stillingtagen til en eventuel ansøgning til staten om tilskud på de 5,5 millioner kroner, vi kunne have fået til tilskudsboliger, for den pulje udgår efter i år, siger John Snedker, der ikke ønsker at uddybe, hvad partiets holdning til byggeriet ville have været.

Tror på projektet

Direktør for Ungdomsbo, Peter Sandager, siger til JydskeVestkysten, at det ikke får nogen egentlige konsekvenser, at sagen er sat på hold.

- Jeg tror på, at projektet nok skal lykkedes, for politikerne ønsker jo også udvikling i byen. Om det så skal justeres, så de omkringboende kan leve med det, ja, der er vi selvfølgelig meget indstillede på at indgå i den dialog, som vi hele tiden har været. Vi har ikke bygget nye familieboliger siden sidst i 80'erne, så jeg er fortsat optimist på det punkt, siger Peter Sandager.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce