Annonce
Vejen

Kort vej gav lang debat: Byrådet stemte tre gange om samme punkt

Skal der være asfalt på det første stykke vej, der her er makeret med gråt med den grønne linje, eller kan man acceptere, at det bliver grusbelagt, som den sidste del af vejen, der her er markeret med gult. Det rødskraverede areal blev solgt tilbage i 2019. Illustration: Vejen Kommune
Medlemmerne af byrådet i Vejen Kommune måtte igennem tre afstemninger, før der kunne tages en endelig beslutning om, hvad der skal ske i forbindelse med byggemodning af byggegrunde.

Byggemodning: 20 minutter. Så lang tid tog det for Vejen Kommunes byrådsmedlemmer, der for første gang i lang tid kunne mødes i byrådssalen i denne uge, at nå til enighed om, hvad der skal ske i forbindelse med et ønske om byggemodning af byggegrunde i Tobøl.

Det var ikke så meget spørgsmålet, om der skal byggemodnes, der udløste debat. Det var nærmere, om den fastsatte pris på 150 kroner pr. kvadratmeter er rimelig, og at kvadratmeterprisen vil kunne halveres, hvis kommunen undlader at lægge asfalt på vejen ved grundene - og eventuelt gør den til en grusbelagt privat fællesvej.

Baggrunden for diskussionen var, at en Tobøl-borger har ønsket at købe en grund på cirka 2000-2500 kvadratmeter på kommunens areal ved Vesterbyvej. Kommunens samlede areal i området er på 12.381 kvadratmeter inklusive vandløb og nogle træer for enden af den omdiskuterede vej, heraf er 6000 kvadratmeter grund tidligere blevet solgt.

Annonce

Forvaltningen har lavet et overslag på, hvad det vil koste af byggemodne tre-fire storpaceller inklusive vej, belysning og beplantning. Og overslaget lander på 1,2 millioner kroner.

Prisen pr. kvadratmeter vil være på 150 kroner. Den interesserede borger mener, at den pris er for høj. Men for at kunne sænke prisen, vil man skulle fjerne for eksempel asfaltbelægning på vejen til grundene.

- Dette vil ikke være foreneligt med en boligvej i et byområde, hvor vejen er udlagt som offentlig vej, lyder argumentationen fra forvaltningen.

Sæt prisen ned nu

Claus Kulmbach (V) stillede forslag om, at vejen til de nye byggegrunde i stedet for en asfaltbelagt bliver en grusbelagt vej. Dermed kan prisen for byggemodningen halveres - og man kan sættes grundprisen ned til 75 kroner pr. kvadratmeter, da det kun ville koste 600.000 kroner at byggemodne.

Han mente, at eftersom kommunen andre steder i yderområderne har sænket grundpriserne for at få solgt grunde, så kunne man også gøre det i Tobøl med det samme - og ikke vente flere år med at sætte prisen ned, hvis det viser sig, at der ikke er salg i grundene.

Baggrund

Tilbage i 2019 valgte byrådet - også på baggrund af en henvendelse fra en borger - at sælge et ikke-byggemodnet areal på cirka 6000 kvadratmeter til en pris på 55 kroner pr. kvadratmeter mod at køberen selv skulle betale tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber og selv sørge for etablering af vej og øvrige byggemodningsafgifter.

Den kommunale forvaltning har - på baggrund af en ny henvendelse fra en borger, der vil købe cirka 2000-2500 kvadratmeter i samme område - dog vurderet, at det ikke kan gøres på det resterede kommunale areal, fordi der på sigt ved salg af flere grunde vil skulle etableres vej, belysning mv., som alle grundejere vil skulle bidrage til at betale.

I alt er kommunens areal ved Vesterbyvej på 12.381 kvadratmeter inklusive vandløb og beplantningsbælte.

- Havde vi nu bygget vejen noget før, så kunne vi have sat det ned allerede nu. Så det er sådan hønen eller ægget, hvad kommer først, for det er altid svært at sælge noget, hvis der ikke er lavet en eller anden form for byggemodning. Derfor vil jeg foreslå, at byggegrundene får en grusbelagt vej og dermed kan byggemodningen reduceres til mindst det halve, sagde Claus Kulmbach om sit ændringsforslag.

Annonce

Tilbage til Økonomiudvalget

Claus Kulmbach var dog ikke den eneste, der fremsatte et ændringsforslag. Det gjorde socialdemokraten Marie Ebsen også.

Hun foreslog, at punktet skulle sendes tilbage til Økonomiudvalget, hvor man så kunne drøfte, om der vil kunne etableres en privat fællesvej ved grundene i stedet for, at vejen er en offentlig vej.


Jeg synes, at det er underholdende at møde et punkt, hvor vi har socialdemokrater, der agiterer for en privat fællesvej, og vi har Venstrefolk, der argumenterer for at få noget kommunalt asfalt.

Martin Boye, byrådsmedlem, Liberal Alliance


- Man strækker sig rigtig langt både i byråd og administration for at få ting til at lykkes. I sagen om boliggrunde i Tobøl har jeg forsøgt at se på hvilke muligheder, vi har, for at projektet kan lykkes. Og et af parametrene er økonomien bag anlæggelsen af en vej ind i det meget lille boligområde, som der er tale om. Jeg har spurgt ind til, om det var muligt at anlægge vejen som privat fællesvej. Der er faktisk to parallelle veje i området. Begge veje er grusveje, som er fælles private, sagde Marie Ebsen blandt andet.

Hun mente, at Claus Kulmbachs forslag var værd at kigge på for at gøre det nemmere at få afsat grunde i både Tobøl og andre af de mindre områder i kommunen.

Annonce

Samme standard alle steder

Vagn Sørensen (V), der også er formand for Udvalget for teknik og miljø, mente, at forslagene lægger op til, at der skal være forskel på hvor i kommunen, der laves udstykninger. Og det ville han ikke gå med til.

Sådan stemte de

Claus Kulmbachs ændringsforslag: Claus Kulmbach (V) og Jørgen Lastein (V) stemte for. 21 medlemmer stemte imod. Marie Ebsen (A) stemte hverken for eller imod.

Marie Ebsens ændringsforslag: Marie Ebsen (A), Claus Kulmbach (V) og Martin Boye (I) stemte for. 20 medlemmer stemte imod. Jørgen Lastein (V) stemte hverken for eller imod.

Den oprindelige indstilling fra Økonomiudvalget: 21 medlemmer stemte for. Jørgen Lastein (V) stemte imod. Claus Kulmbach (V) og Marie Ebsen (A) stemte hverken for eller imod.

Der var til byrådsmødet afbud fra løsgængerne Maya Ryom Mønster og Claus Grimm og Elin Winther (A). Sidstnævnte deltog dog i de første punkter ved byrådsmødet, men var fraværende (på grund af eget sølvbryllup) til resten af punkterne.

- Er det ikke sådan, at når vi som kommune laver noget, så skal der være en vis standard. Det kan godt være, at der her og nu er nogle købere, der gerne vil købe en grund, som ligger op til en grusvej. Fra min plads der ved jeg, at grusveje er en udfordring. Ikke nok med, at hullerne skal fyldes op, men det kan også give nabostridigheder, støv og så videre. Min tilgang er, at når vi laver kommunale udstykninger, så skal vi holde en vis standard, og det vil sige, at der skal asfalt på. Vi kan ikke bare hive asfalten af og halvere udstykningsprisen, sagde Vagn Sørensen blandt andet.

Annonce

Underholdende debat

Anni Grimm (løsgænger) erklærede sig enig med Vagn Sørensen, mens Martin Boye (Liberal Alliance) hyggede sig og med følgende bemærkning fik smilene frem hos flere af sine byrådskolleger:

- Jeg synes, at det er underholdende at møde et punkt, hvor vi har socialdemokrater, der agiterer for en privat fællesvej, og vi har Venstrefolk, der argumenterer for at få noget kommunalt asfalt, lød det fra Martin Boye, der oplyste, at han ville stemme for Marie Ebsens forslag.

Borgmester Egon Fræhr valgte kort efter at stille både de to ændringsforslag - og den oprindelige indstilling fra Økonomiudvalget om at godkende en grundpris på 150 kroner pr. kvadratmeter - til afstemning.

Ingen af ændringsforslagene opnåede flertal. Det gjorde til gengæld indstillingen fra Økonomiudvalget, som dermed blev godkendt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce