Annonce
Tønder

Sag om konkursramt højskole kommer nu frem i lyset: Åben debat i byrådssalen

Løgumkloster Højskole. Arkivfoto

Tønder Kommune har besluttet at åbne den hidtil lukkede sagsbehandling omkring køb af den konkursramte Løgumkloster Højskole. Dermed kommer sagen også til endelig behandling på den offentlige del af kommunalbestyrelsesmødet sidst i denne måned

LØGUMKLOSTER: Mange har talt om sagen, de færreste har vidst noget konkret.

Indtil tirsdag eftermiddag var det kommunale engagement omkring hjælp til køb af den konkursramte Løgumkloster Højskole en tys tys sag. Den foregik bag lukkede udvalgsdøre med ikke-offentlige dagsordener, hvilket efterfølgende resulterede i, at de involverede lokalpolitikere var bundet af en pålagt tavshedspligt, fordi man ikke må referere fra lukkede møder.

Tirsdag eftermiddag skiftede kommunen forvaltning kurs, og udsendte med kommunaldirektør Klaus Liestmann som afsender, en pressemeddelelse med blandt andet følgende ordlyd:

- Tønder Kommune har besluttet at åbne det lukkede dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets møde den 8. august 2019 vedrørende fremtiden for de bygninger, der tilhørte den konkursramte Løgumkloster Højskole. Beslutningen om at åbne dagsordenspunktet skyldes, at kuratoren for boet efter Løgumkloster Højskole, nu er gjort bekendt med, hvad kommunens engagement i en fremadrettet proces vil være.

Annonce

Vi bestræber os altid om størst mulig offentlighed i forvaltningen.

Klaus Liestmann, kommunaldirektør, Tønder Kommune

Tre millioner kroner

JydskeVestkysten bragte den 9. august, dagen efter mødet i økonomiudvalget, en baggrundsartikel med overskriften "Bag lukkede døre: Dramatisk kamp om konkursramt højskole".

Af artiklen fremgik blandt andet, at to lokale grupper med hver deres projekt kappedes om at opnå en kommunegaranti på tre millioner kroner samt en starthjælp på 750.000 kroner til køb og genåbning af højskolen.

Den ene gruppe kalder sig Sønderjyllands Seniorhøjskole og har blandt andet den kendte højskole-profil Annemarie Morris og tidligere Løgumkloster-borgmester Kaj Armann i spidsen.

Den anden gruppe er den nystiftede "Løgumkloster Højskole Selvejende Institution", der blandt andre tegnes af formanden for Løgumkloster Refugium, Mathias Knudsen. Han er også medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre og medlem af det magtfulde økonomiudvalg.

Oplysningerne i artiklen bekræftes af de dagsordener og dokumenter, der efter tirsdagens kovending i den kommunale forvaltning nu er blevet offentligt tilgængelige.

Af papirerne fremgår blandt andet, at et flertal i økonomiudvalget er indstillet på at yde den lovede kommunegaranti til gruppen bag Sønderjyllands Seniorhøjskole.

Mathias Knudsen (V), der er medlem af økonomiudvalget, var forinden blevet erklæret inhabil og deltog altså ikke i behandlingen.

Et andet medlem, Liberal Alliances Claus Hansen, Løgumkloster, stemte imod flertallet, og krævede sagen fremlagt og behandlet i byrådssalen.

Ny praksis

Kommunaldirektør Klaus Liestmann understreger, at det ikke er avisens artikel, der har været afgørende for holdningsændringen om at åbne tys tys-dagsordenen.

- Vi bestræber os altid på at have størst mulig offentlighed i forvaltningen. Helt konkret bliver vi den 8. august gennem et bilag klar over, at sælger har kendskab til kommunens garantistillelse. På den baggrund var der ikke længere grundlag for at holde den del af punktet lukket. Man kan sige, at der er tale om, at vi ændrer praksis, således at et enkelt bilag ikke vil kunne lukke et helt dagsordenspunkt for offentligheden, forklarer Klaus Liestmann.

Den offentlige debat om Løgumkloster Højskoles fremtid og det kommunale engagement i disse bestræbelser forventes at foregå på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 29. august.

Sagen

Løgumkloster Højskole blev begæret konkurs tilbage i 2014. Siden har der været flere tilløb til at få gang i skolen, blandt andet da initiativgruppen "Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole" efter konkursen i 2014 købte højskolen for tre millioner kroner samt investerede endnu en million i forsøget på at få nyt liv i højskolen.

Sidenhen forsøgte en ny gruppe at overtage skolen for at oprette et biodynamisk akademi. Også dette projekt kuldsejlede, da Gældsstyrelsen (det tidligere Skat) begærede højskolen konkurs på grund af manglende skatteindbetalinger og ATP.

Nu er der to lokale initiavgrupper lagt billet ind på skolen. En overtagelse er dog betinget af et kommunalt engagement i form af bl.a. en kommunegarant.

Løgumkloster Højskole består af tre hovedfløje med i alt 52 værelser, hvoraf de 11 er dobbeltværelser. Skolens auditorium/koncertsal, "Ottekanten", kan rumme op til 150 personer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce