Annonce
Esbjerg

Krads kritik af vinderprojekt for Museumspladsen

I henhold til vinderprojektet skal Bibliotekshaven være der, hvor Museumspladsen allerede i dag fungerer som et rekreativt byrum omkring Huset. Byggefeltet på boliger anlægges på den eksisterende parkeringsplads. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten
Museumspladsens Arbejdsgruppe kunne stort set ikke være mere utilfreds med den helhedsplan for Museumspladsen, der forleden blev præsenteret som vinder af Esbjerg Kommunes arkitektkonkurrence. Vi er gået fra pest til kolera, konkluderer gruppen.
Annonce

Esbjerg: Museumspladsens Arbejdsgruppe, der blev nedsat et godt stykke tid før kommunalvalget i 2017 for at protestere mod og holde et skarpt øje med Esbjerg Byråds planer for byggeri på langtidsparkeringen i Nørregade, er stærkt desillusioneret efter sidste uges offentliggørelse af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen.

Faktisk mener arbejdsgruppen, at man nu er gået fra pest - her menes Ungdomsbos oprindelige byggeplaner med 11.000 boligkvadratmeter i 2017 - til kolera, og sidstnævnte er en uvenlig hentydning til den helhedsplan, der blev præsenteret på Esbjerg Rådhus torsdag i sidste uge.

- Museumspladsens Arbejdsgruppe har tidligere givet udtryk for, at vi følte os hørt men ikke inddraget. Efter offentliggørelsen af vinderprojektet føler vi, at vi ikke engang er blevet hørt. Gennem hele processen har alle både interessenter og naboer ønsket, at Museumspladsen blev bevaret som et åndehul – uden bebyggelse. Stærkt presset var der enkelte, der sagde, at hvis det ikke kunne undgås, skulle byggeriet være fritstående huse - helst kun et enkelt hus - trukket tilbage på pladsen, så der ikke var nogen af de omkringliggende boliger, der blev generet af byggeriet. Men vinderprojektet er lige præcis det modsatte, hedder det i en frustreret skrivelse fra arbejdsgruppen, hvori man også påpeger, at der nu er tale om randbebyggelse helt ud til fortovskanterne, hvilket udløser mest mulig gene for de omkringboende.

Kort om

  • Vinderprojektet indeholder et helt nyt karrébyggeri med boliger på Museumspladsen. Det store karrébyggeri løber op i cirka 8.900 boligkvadratmeter. Ifølge projektskitserne er der tale om et byggeri med facadeskift og varierende højder i 3-5 etager. Byggeriet, der har fået navnet Biblioteksboligerne, skal rumme et mix af familie- og ungdomsboliger samt ejerlejligheder og almene lejeboliger.
  • Mod Sverrigsgade vil man bygge lidt lavere i et forsøg på at imødekomme beboerne i deres modstand mod et byggeri på pladsen. Her vil man derfor opføre familieboliger i form af rækkehuse i tre etager på cirka 130 kvadratmeter. På hjørnet af Østergade og Nørregade vil man desuden etablere et 200 kvadratmeter stort butikslokale.
  • Boligerne bygges ovenpå en halvt nedgravet parkeringskælder et niveau under bebyggelsen i den østlige halvdel af pladsen. Vejadgang skal ske til og fra Østergade. Her vil der ifølge skitserne være plads til cirka 160 biler, og ovenpå parkeringskælderen vil man etablere en gårdhave.
Annonce

Lejeboliger nok

- Undervejs i processen fik vi at vide, at selv om man udpegede et vinderprojekt, behøvede man ikke bruge det, og at man også kunne plukke frit mellem projekterne. På mødet efter fremstillingen af vinderprojektet lød det, at man ville gennemføre vinderprojektet som helhed, det var bare et spørgsmål om, hvornår det blev sat i gang og i hvilken rækkefølge, fortæller arbejdsgruppen og hentyder dermed til en nærmere orientering, der blev givet arbejdsgruppen af en række kommunale embedsmænd på rådhuset efter offentliggørelsen af vinderprojektet.

- Vi har også hele tiden ønsket parkering gravet ned under jorden – det ønske er heller ikke efterkommet. Vinderprojektet vil udnytte niveauforskellen på Museumspladsen, så der bliver gravet et halvt p-dæk under jorden på en forholdsvis lille del af pladsen. Så når det bliver beskrevet som underjordisk parkering, er det en sandhed med modifikationer, mener arbejdsgruppen, der også adresserer, at byggeriet, der har fået navnet Biblioteksboligerne, skal rumme et miks af familie- og ungdomsboliger samt ejerlejligheder og almene lejeboliger.

- I erkendelse af, at der p.t. - ifølge Boligportalen - er 260 ledige lejeboliger i Esbjerg, og at der bliver bygget flere steder i byen, mener vi, at markedet i Esbjerg er sådan, at der ikke er nogen grund til at bygge på Museumspladsen. Lad os beholde den som enten en ny bypark eller uændret som p-plads, lyder det fra Museumspladsens Arbejdsgruppe.

Annonce

40 millioner i ramme

I forbindelse med arkitektkonkurrencen har Esbjerg Kommune på forhånd udstukket en ramme på 40 millioner kroner, som deltagerne skulle holde sig inden for. Arbejdsgruppen er forundret over, at et nyt parkeringshus på søjler over busområdet i Jernbanegade samt en - tiltrængt og flot, mener gruppen - forskønnelse af forpladsen foran banegården tilsyneladende er alt, hvad man kan få for de penge.

- Undervejs fik vi at vide at for at få råd til alt det andet, blev man nødt til at sælge ud af Museumspladsen – men hvorfor er det nødvendigt? Vi har hele tiden argumenteret for, at hvis vi ikke har råd til det, vi gerne vil have, så lad det ligge, indtil vi har råd, opfordrer gruppen.

Byggedrømmene på Museumspladsen har været årsag til megen debat. Ungdomsbos planlagte byggeri blev reelt skrottet på valgnatten i kraft af det ultimatum, Borgerlistens Henrik Vallø stillede op som afgørende for, at han ville levere mandatmæssig opbakning til Jesper Frost Rasmussen (V) som borgmester. Det skete efter forudgående massiv modstand blandt borgerne, der hverken brød sig om det høje boligbyggeri eller sløjfningen af parkeringspladser på den hårdt belagte Museumsplads. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Debat: Luk turistkontoret i Ribe

Annonce