Annonce
Sønderborg

Krav om pesticidfri vandboringer er i orden

Lodsejere på Sydals er utilfredse med kommunens håndtering af vandindsatsplanen, der kræver restriktioner på dyrkning af deres jord. De vil gerne sælge jorden, men mener kommunen har lurepasset i seks år for at skabe den gunstigst mulige situation for sig selv, samtidig med, den sætter høje miljøstandarder på landmændenes bekostning. De har klaget til miljø- og fødevareklagenævnet.Foto: Claus Thorsted

Afgørelse: Det er lovligt, at kommunerne forlanger pesticidfri dyrkning af jord omkring vandboringer, har klagenævn afgjort, men så må kommunerne betale jordprisen, mener landmænd.

SØNDERBORG: Det anses for en halv sejr, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i en sag fra Egedal kommune har afgjort, det er i orden at udstede påbud om pesticidfri dyrkning af jord omkring vigtige vandboringer.

I Sønderborg kommune er der også glæde over den principielle afgørelse, der har betydning for flere sager - blandt andet i Mjang Dam.

Landbruget er mindre tilfreds med udfaldet og bebuder at ville føre sager videre i diverse retsinstanser.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet os medhold, når vi forbyder brug af pesticider i konkrete boringsnære områder. Egedal Kommunes afgørelse er stadfæstet. I de enkelte tilfælde er der dog tale om en konkret vurdering. Det betyder, vi kan opretholde vandindsatsplanerne, og at det er den rigtige vej, vi er på, siger afdelingsleder i Vand & Natur Ebbe Enøe.

- Det er væsentligt at få bekræftet, vi har håndteret sagerne om pesticidfri dyrkning i boringsnære områder rigtigt gennem årene. Det er dejligt, vi har fået medhold. Det er et synspunkt, befolkningen bakker op om. Vi kan ikke være for forsigtige, når det drejer sig om grundvandsbeskyttelse. Der dukker hele tiden nye pesticider op. En sag som i Mjang Dam har taget meget lang tid, siger teknik- og miljøudvalgsformand Frode Sørensen, S, der har fået mange verbale øretæver for at strække forsigtighedsprincippet til det yderste, hvad angår pesticidfrie områder ved vandboringer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Egedal kommunes afgørelse om forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i boringsnært beskyttelsesområde. Afgørelsen er truffet ud fra en sagkyndig vurdering og under hensyntagen til almenvellet. Flertallet lægger vægt på de geologiske forhold og, at der er tale om et samfundsmæssigt vigtigt vandindvindingsanlæg. Afgørelsen er truffet med stemmerne 6-2. En af nej-stemmerne finder, at der ikke er tale om en reel trussel mod grundvandet, og at indgreb ikke må være mere vidtgående end påkrævet. Han mener, kommunen burde have benyttet muligheden for at indgå frivillige aftaler eller køb af de omhandlede ejendomme.

Bondeforagt

- Hvis pesticidfrie boringer er en grundlovssikret ret, hvad så med os, der ejer jorden? Hvordan er vi stillet? Er det os, der skal tage hele tabet? spørger jordejer i Mjang Dam, Bernhard Bak, Møldrup.

Han er den største jordejer, der står for at skulle afstå arealer til boringer omkring Mjang Dam og Blæsborg vandværker.

- Jeg har været fleksibel og forsøgt at lade kommunen købe hele min ejendom med jord eller bare halvdelen. Jeg har også tilbudt den bare at købe de marker, det drejer sig om, men den er hverken til at hugge eller stikke i. Sønderborg kommune vil ingenting, og de ved ingenting. Jeg synes, de udviser bondeforagt, siger Bernhard Bak, der ejer 100 hektar i det berørte område.

Sammen med to andre lodsejere bringer han sagen om jordprisen for Miljø- og Fødevareklagenævnet. De er utilfredse med at være budt 55.000-60.000 kroner per hektar for landbrugsjord, som, de mener, er det tredobbelte værd, og som de får restriktioner på dyrkningen af uden kompensation for det erhvervsmæssige tab.

Annonce

Lovhjemmel stadfæstet

- Landboforeningerne havde anfægtet kommunernes lovhjemmel til at kræve pesticidfri dyrkning af jord omkring vandboringer. Den er nu stadfæstet. Sagerne i Egedal og Sønderborg ligner hinanden, fordi der er tale om store kildepladser, hvor man tager meget vand op, og de har stor strategisk betydning for sikringen af drikkevandet til borgerne, siger geolog Henrik Züricho, Sønderborg kommune, der fastslår, frivillige aftaler er at foretrække, hvor det kan lade sig gøre.

Kommunens stillingtagen til klagen fra Mjang Dam bliver sendt afsted først i det ny år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Indisk takeaway fik sur smiley

Regionalt For abonnenter

Region om lunken Carelink-bedømmelse: - Man kan godt være tilfreds med en Ford, selv om der står en Mercedes ved siden af

Annonce