Annonce
Tarm

Krigen mod skarven fortsættes

Trykket på den upopulære skarv skal opretholdes,mener Skjern Å Sammenslutningen. Arkivfoto.

Skjern Å Sammenslutningen søger om midler til aflønning af en koordinator, der kan samordne indsatsen mod fiskeædende plage.

SKJERN: Krigen mod den lakseædende skarv fortsætter.

På tirsdag giver teknik- og miljøudvalget sandsynligvis grønt lys til at sætte 40.000 kroner af årligt de næste tre år til aflønning af en person, der kan koordinere kampen mod de mange skarver i Skjern Å-systemet.

De sidste tre år har biolog Thomas Mosgaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune været ansat som koordinator.

Thomas Mosgaards funktion er netop blevet nedlagt; men arbejdet er for vigtigt til, at det bare skal opgives, fastslår Jan Møller Jensen fra Skjern Å Sammenslutningen.

Sammenslutningen har derfor søgt kommunen om støtte - og det haster: Den 1. september går skarvjagten ind på Ringkøbing Fjord, hvor der sidste år blev nedlagt 832 skarver.

- Skarven truer fortsat fiskebestandene i Skjern Å-systemet; ikke bare laks men andre fiskearter som stalling og ørred, siger Jan Møller Jensen.

Ifølge DTU Aqua er biomassen af fisk i vandløbene historisk lav, og skarven betragtes som den væsentligste årsag hertil.

Annonce

Jagt-koordination

Thomas Mosgaard har brugt megen tid og energi på at lokalisere de steder, hvor skarverne overnatter, finder føde og efterfølgende få aftaler på plads med lokale jægere om at bortskyde eller bortskræmme skarverne.

I et brev til kommunen skriver Skjern Å Sammenslutningen:

"Systematiseringen af indsatsen har været en succes. Den helt frivillige indsats fra lystfiskere og nogle få jægere viste sig indledningsvis helt utilstrækkelig. Med Thomas Mosgaards indsats er antallet af regulerede fugle steget markant, og vi forventer, at det får en gunstig effekt på fiskebestandene fremadrettet".

Omvendt får kommunerne svært ved at leve op til deres målsætninger for fiskebestandene i vandløbene, hvis ikke man får styr på skarven.

Ud over de 40.000 kroner fra Ringkøbing-Skjern Kommune søger Skjern Å Sammenslutningen også om i alt 70.000 kroner i støtte fra andre kommuner i Skjern Å-systemets opland.

- Vi håber på opbakning, for opgaven med at koordinere indsatsen mod skarven er større, end der kan forlanges af en frivillig indsats, siger Jan Møller Jensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce