Annonce
Sønderborg

Kritik af Sønderborg Forsyning

Annonce

LÆSERBREV: Jeg har med tilfredshed kunne konstatere at der er andre, der har den opfattelse, at vandforbrugere i Fynshav er blevet snydt af SONFOR i forhold til deres opkrævning af spildevandsbidrag.

Som udgangspunkt er jeg enig i Rasmus Petersens læserbrev den 18. juni 2020, og jeg kan kun opfordre andre som har oplevet at der er opkrævet for meget i spildevand for 2017, til at give deres mening til kende.

Mit indlæg der derfor henvendt til Direktør for SONFOR, Hans Erik Kristoffersen og det svar som han giver i forbindes med læserbrevet.

Afregning af spildevand skal foregå med udgangspunkt i målt forbrug af vand, som indberettes af de lokale vandværker. SONFOR glemmer bare at efterleve de regler der er gældende for opkrævning af spildevandsbidrag.

Det fremstår klart af regler for opkrævning, at der i et år kun må opkræves spildevand som er målt inden for samme år. Dvs. at Sonfor kun må opkræve spildevand for 2017 af det vand der er målt i 2017.

Det kan dermed ikke nytte, at Sonfor på opgørelsen for 2017 bruger et forbrug der er målt over 15 måneder.

Når SONFOR på årsopgørelsen for 2017 bruger startaflæsning pr. 1. januar 2017, som reelt er foretaget den 1. oktober 2016, er oplysninger på årsopgørelsen faktuelt forkert.


Så derfor kære Hans Erik Kristoffersen, hvornår kan jeg som forbruger i Fynshav forvente at modtage en revideret faktura for 2017 som indeholder korrekte oplysninger?

Dennis Nielsen.


Så derfor kære Hans Erik Kristoffersen, hvornår kan jeg som forbruger i Fynshav forvente at modtage en revideret faktura for 2017 som indeholder korrekte oplysninger?

Jeg er ikke i tvivl om, at SONFOR er berettiget til at opkræve forbrug for perioden den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016, det skal bare forgå på opgørelsen for 2016.

Her får SONFOR bare et problem, fordi opgørelsen for 2016 allerede indeholder perioden fra den 1. januar til den 31. december.

Hvordan SONFOR vil løse dette problem ved jeg ikke, men det viser at når SONFOR snyder med faktura oplysningerne, snyder de også forbrugere i Fynshav.

Som Hans Erik Kristoffersen oplyser, er det korrekt at Forbrugerklagenævnet har taget stilling til sagen. De oplysninger som Forbrugerklagenævnet har brugt til deres afgørelse, er blandt andet årsopgørelsen fra 2017, som indeholder forkerte oplysninger om det målte forbrug.

Så en gang til vil jeg spørge Hans Erik Kristoffersen: hvornår modtager jeg en revideret opgørelse for 2017, som kan fremsendes til Forbrugerklagenævnet, således at nævnet får et reelt grundlag til deres behandling af sagen og ikke er afhængig af den fremsendt opgørelse, hvor SONFOR snyder forbrugerne for tre måneders forbrug?

Direktør ved Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen svarer:

Kære Dennis Nielsen

Du skriver desværre ikke, hvilke regler, du mener, Sønderborg Forsyning overtræder, men jeg må gå ud fra, du refererer til Miljøstyrelsens vejledning til Betalingsregler for spildevandsanlæg. Her står i stk. 4.6.2:

'Vandafledningsbidraget er som udgangspunkt et årligt bidrag (...) Dette hindrer imidlertid ikke, at kommunen [her: Sønderborg Forsyning] i en overgangsperiode vælger at opkræve vandafledningsbidraget for en kortere eller længere periode end et år.'

Ifølge reglerne må Sønderborg Forsyning altså gerne i en overgangsperiode opkræve vandafledningsbidrag for en periode, der er længere end et år. Overgangsperioden opstår i denne sammenhæng, fordi Fynshav Vandværk i 2016 vælger at ændre deres måleraflæsning, så den følger kalenderåret og ikke perioden fra den 1. oktober til den 30. september. Dermed bliver deres kunder i 2017 opkrævet vandafledningsbidrag for 15 måneder (1. oktober 2016 – 31. december 2017).

I Sønderborg Forsyning har vi siden 2018 gjort hvad vi kan for at besvare dine spørgsmål på møder og med besvarelser af dine skriftlige henvendelser, både på mail og nu som læserbreve. Vi har i fællesskab med dig indbragt sagen for først DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), siden Center for Klageløsning og endeligt Forbrugerklagenævnet.


Vi fastholder, at kunderne ved Fynshav Vandværk ikke har betalt vandafledningsbidrag for andet end det målte forbrug på deres adresse.

Hans Erik Kristoffersen, direktør ved Sønderborg Forsyning.


Vi fastholder, at kunderne ved Fynshav Vandværk ikke har betalt vandafledningsbidrag for andet end det målte forbrug på deres adresse. Det samme gør Forbrugerklagenævnet i deres afgørelse af 27. august 2019, og inden da nåede også DANVA til samme konklusion.

Med min bedste vilje kan jeg ikke bringe yderligere viden eller dokumenter ind i denne sag, der kunne påvirke de tidligere trufne afgørelser.

Invitation til informationsmøde

Er du kunde ved Fynshav Vandværk, og har du spørgsmål til afregningen for 2017? Tirsdag den 7. juli kl. 19.00 – 20.00 vil repræsentanter fra Sønderborg Forsyning og Sønderborg Forsynings bestyrelse fremlægge forløbet og besvare spørgsmål i Diamanten i Fynshav.

Rasmus P. Pedersen, Gyden 15, 6440 Fynshav, skriver:

Fynshav vandværk har været så venlig at give mig aflæsningstallene fra min vandmåler temmelig langt tilbage i tiden.

Hermed er det ret nemt at regne sig frem til hvor mange kubikmeter man har brugt hvert kalenderår.

2015: Vand fra vandværk: 103. SONFORS spildevandstal: 101. Forskel: -2.

2016: Vand fra vandværk: 108. SONFORS spildevandstal: 110. Forskel: +2.

2017: Vand fra vandværk: 105. SONFORS spildevandstal: 131. Forskel: +26.

2018: Vand fra vandværk: 106. SONFORS spildevandstal: 106. Forskel: 0.

2019: Vand fra vandværk: 98. SONFORS spildevandstal: 98. Forskel: 0.

I skemaet har jeg skrevet hvilke tal SONFOR har beregnet spildevandsafgifter ud fra. De små forskelle i 2015 og 2016 skyldes vandværkets 'skæve' regnskabsår, men forskallen i 2017 er styg. Jeg har kun betalt for 105 kubikmeter til vandværket, men spildevandet er beregnet efter 131 kubikmeter, fordi Sonfor mener sig berettiget til at lave et år om til 15 måneder.


Det der harmer mig er at vi sidder ca. 400 andelshavere til vandværket, og skal slås med Sonfor enkeltvis.

Rasmus P. Pedersen


Det der harmer mig er at vi sidder ca. 400 andelshavere til vandværket, og skal slås med Sonfor enkeltvis. Som en medarbejder hos firmaet sagde til mig: 'Det bliver alt for dyrt, at tage sagen i retten, i forhold til de ca. 1200 kr. det drejer sig om for dig'.

Så Sonfor har lige sørget for, at Fynshav pungede ud med en halv milion ekstra.

Direktør ved Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen svarer:

Kære Rasmus Pedersen

Jeg beklager, hvis du mener at have oplevet, at en af mine medarbejdere har udtalt sig om, hvorvidt det ville kunne betale sig for dig at prøve sagen ved domstolene. Jeg har talt med de medarbejdere, der var til stede ved mødet, og de fortæller, at det, der blev sagt, var, at såfremt du ikke mener, DANVAs og Forbrugerklagenævnets afvisning af Dennis Nielsens klage er korrekt, er næste skridt at prøve sagen ved domstolene. Vi håber naturligvis ikke, det kommer så vidt, og efter vores mening burde det ikke være nødvendigt. Kunderne ved Fynshav Vandværk er ikke blevet snydt, og de har ikke betalt en halv million for meget.

Det er fuldstændigt korrekt, at kunderne ved Fynshav Vandværk betalte spildevandsafgift for 15 måneder i 2017 - og det gjorde de, fordi Fynshav Vandværk ændrede den periode for deres kunders vandforbrug, de opgiver til os.

Du kan derfor ikke beregne din vandafledningsafgift på baggrund af Fynshav Vandværk tal for kalenderåret 2015, 2016 eller et andet år frem til 2018. De tal, som Fynshav Vandværk indtil da opgav til os, så vi kunne opkræve din vandafledningsafgift, dækkede således ikke et kalenderår, men perioden fra den 1. oktober til den 30. september.

Hvis du vil sammenligne aflæsningstallene fra Fynshav Vandværk og sammenholde dem med tallene på regningen fra os, skal du derfor bruge tallene fra hhv. den 1. oktober 2014 til den 31. september 2015 og tallene fra den 1. oktober 2015 til den 31. september 2016. Gør du det, vil du kunne se, at de små forskelle forsvinder – forskelle der, som du ganske rigtigt selv påpeger, skyldes Fynshav Vandværks 'skæve' regnskabsår.

For det er nemlig igen fuldstændigt korrekt. Da Fynshav Vandværk i 2017 vælger ikke længere at have 'skæve' regnskabsår, men at følge kalenderåret, er der et 'hængeparti' på tre måneder (fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016), du og de øvrige kunder ikke har betalt for. Derfor bliver I opkrævet for 15 måneder i 2017 – se skema.

Grafik: Sønderborg Forsyning.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce