Annonce
Læserbrev

Kunststofbane. FSUI har ressourcerne og opbakningen

Kjeld Graugaard, Kløvermarken 8, 6683 Føvling, tidligere medlem af projektudvalget kunststofbane i FSUI, skriver:

Læserbrev: Jeg beklager, jeg i mine anklager af behandlingen af kommunalt tilskud til FSUIs projektønsker ikke præciserede, hvad formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid Jørgen Thøgersen (S) havde oplyst på mødet med projektudvalget kunststofbane, der i snart 3 år har arbejdet med projektet kunststofbane i Føvling. På mødet med projektudvalget kunststofbane oplyste Jørgen Thøgersen, som han også har udtalt til JydskeVestkysten, at han ikke politisk kunne få et flertal for at sende 500.000 kroner videre til næste års budget, for dermed at spare op til en kunststofbane i Vejen Kommune. Et glimrende forslag, men det var for mig en ny oplysning. Jørgen Thøgersen nævnte ikke andet om den politiske behandling af vores ansøgning.

Jeg er fra anden side blevet bekendt med, at formand for udvalget Skole og Børn Claus Kulmbach (V) har spredt usandheder, bl.a. i FSUI, om projekt kunststofbane, såsom der ikke er styr på miljø og budget. At der bliver lavet rævekager i det politiske spil byerne imellem, er velkendt, dog ikke altid vellidt.

Det er dog helt nyt, at der fra den ene side af salen i byrådet laves om på demokratiske valgte bestyrelsesmedlemmers prioritering af nye aktiver i en forening. Det får mig til at tænke på, at magt korrumperer; ikke mindst når det fremmer et byrådmedlems 1. prioritering (opvarmet petanquehal). Når den ene side af salen i byrådet har flertallet i byråd, udvalg og underudvalg vil risikoen for, at dette misbruges altid være til stede.

At en opvarmet hal til petanque (i Solrød findes den eneste af den art i Danmark) for 32 medlemmer i kategorien seniorer+ kan synes vigtigere end en kunststofbane for 180-200 elever/medlemmer i kategorierne skole, børn og unge, voksne, seniorer+ (dertil kommer øvrige potentielle borgere/idrætsklubber i den sydvestlige del af kommunen i de samme kategorier), burde være uforståeligt for alle, ikke mindst for formanden for Udvalget for skole og Børn.

Samme formand har i øvrigt ved et møde mellem FSUIs hovedbestyrelse, petanqueudvalg og projektudvalget kunststofbane i 6683-området tydeligt tilkendegivet, at han ville arbejde for alle trin i FSUIs fremtidsplaner, deri også tidsplanen for disse planer (trin 1 i planen udvidelser af petanquebaner er udført i 2019).

  1. viceborgmester Anni Grimm (for tiden løsgænger) har åbenbart ikke sat sig ind i de organisatoriske forhold i FSUI; men ja, idrætsklubben FSUI er en veldreven og flerstrenget forening med en hovedbestyrelse, hvor bl.a. petanque-udvalg og fodbold-udvalg hører under.

Ved et møde indkaldt af et udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget for undersøgelse af behovet for en kunststofbane var FSUI eneste forening tilstede med ønsket om og med et færdig projekt for en kunststofbane.

Vi blev lovet et svar fra dette udvalg, men vi fik aldrig en tilbagemelding. Til vores overraskelse kunne vi 5-6 måneder senere læse i JydskeVestkysten, at kunststofbaner prioriteres i centerbyerne, til trods for FSUI tilsyneladende som eneste forening har ressourcer og opbakning fra sine medlemmer til et sådant projekt.

Måske ligger der allerede valgflæsk i prioriteringerne, men Socialdemokraternes Jørgen Thøgersen og Konservatives Frank Schmidt-Hansen er super gode kandidater til borgmesterposten, ikke mindst nu hvor Venstre får svært ved at finde en kvalificeret afløser for deres ved næste valg afgående borgmester.

Lad 6683-området komme videre med projekterne opvarmet petanquehal og kunststofbane via samarbejde; der er så meget positivt i de frivilliges initiativer og arbejde......og der er andet i livet, der er meget, meget, meget værre end uenigheder.

Jeg skriver dette læserbrev som privatperson, da jeg har trukket mig fra projektudvalget kunststofbane; det var mit eneste og sidste indlæg i den trykte presse i denne sag.

Lad verdens bedste legetøj den runde kugle/bold rulle.....

Held og lykke med projekterne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce