Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Forslag: Byg en torvehal i Grindsted

Læserbrev: Torvet i Grindsted har undergået mange forandringer siden de smukke bygninger, som indrammer Torvet, blev bygget for cirka 100 år siden.

I dag fremstår selve torvepladsen som et smukt byrum; men trods flere forsøg gennem de sidste mange år er det ikke lykkedes at indrette pladsen som det perfekte samlingssted. Når der er ”fest” i gaden, hvad enten det er Handelsstandsforeningen eller andre foreninger, der gennemfører forskellige events, mangler der en scene og - i tilfælde af dårligt vejr - en form for overdækning. Og lad det være sagt med det samme: Det vil være synd og skam at skæmme vores torv med den slags bygningsværker.

Derfor vil jeg foreslå, at vi på Nørretorv får lavet en ”torvehal”. Og løsningen ligger lige for: Den tidligere Aldi-butik er som skabt til formålet.

Bygningen kan indrettes med en permanent scene og et stort åbent areal, der hurtigt kan indrettes til forskellige arrangementer med stående eller siddende publikum - og ikke mindst til markedsaktiviteter. Ud mod Nørretorv kan den lukkede bygningsfacade ændres, så den fremstår åben med vinduer og skydedøre. Derved kan der skabes god kontakt mellem torvehallen og torvet.

Måske kunne det også være en god idé at bygge en permanent scene udendørs, så man kan udnytte det gode vejr, når det er der.

For mig at se vil det være oplagt herefter at flytte torsdagsmarkedet fra Apotekertorvet til Nørretorv. I det hele taget vil det være en fordel at henlægge markedsaktiviteter til Nørretorv, fordi der heromkring findes caféer og restauranter.

Tilbage står så spørgsmålet: Hvem har råd til at etablere Grindsted Torvehal?

Annonce
Læserbrev
Annonce
Forsiden netop nu
Tønder

Over 100 får måtte reddes fra vandmasser på mark

Kommentar For abonnenter

Kommentar: Gammelt menighedsråd misbrugte omverdenens tillid

Da det tidligere menighedsråd i Holbøl Sogn valgte at træde tilbage i samlet flok i august 2018, skete det nærmest i total tavshed. Ingen i menighedsrådet ville sige noget som helst til ret mange - ud over at de havde krævet den tidligere præst i sognet Kristian Ditlev Jensen fyret. Det lykkedes ikke, hvorefter de besluttede, at så kunne det også være lige meget. Farvel, men ingen tak og altså helt uden nogen form for forklaring. Det har jeg kritiseret i tidligere kommentarer, og kritikken har på ingen måde siden vist sig uberettiget. Tværtimod. SOM VI PÅ JV.DK og i JydskeVestkysten i dag søndag kan dokumentere, har det tidligere menighedsråd ageret, hvad man måske lidt groft kan betegne som små konger i landsbyen. Den tidligere formand Per Ihle har tilsyneladende haft en pæn økonomisk gevinst ud af formandstjansen. Ihle er malermester, og hvilket firma skulle klare maleropgaverne for menighedsrådet? Ja, det kom Ihles eget så til at gøre. Venner ordnede og klarede tingene med vennerne, og om alt gik redeligt og ordentligt til, spillede tilsyneladende ikke den store rolle for det tidligere menighedsråd i Holbøl. IHLE LAVEDE SÅLEDES malerarbejde for 360.000 kroner for sognet i en periode over seks år fra 2012. Uden at der blev indhentet tilbud, som man skal ifølge provstiets retningslinjer, når der er tale om beløb på mere end 50.000 kroner, og uden at menighedsrådet tilsyneladende bekymrede sig om, hvorvidt Ihle kunne være inhabil, når beslutningerne om køb af malerarbejde skulle træffes. I hvert fald fremgår det ikke nogen steder, om Ihle trådte ud af mødelokalet, når menighedsrådet skulle beslutte, hvilket malerfirma man skulle vælge. Meget mere Korsbæk kan det næsten ikke blive. OM DER ER NOGEN som helst sammenhæng mellem det tidligere menighedsråds ønske om at komme af med den forhenværende sognepræst og så menighedsrådets manglende overholdelse af udbudsreglerne, ved vi ikke. Måske er det også lidt ufint i kanten at bringe de to i udgangspunktet vidt forskellige sager ind i en sammenhæng, men spørgsmålene ligger lige for: Hvorfor ønskede det forhenværende menighedsråd med malermester Ihle i spidsen at få daværende sognepræst Kristian Ditlev Jensen fyret? Og hvorfor ville ingen i det gamle menighedsråds svare på spørgsmålet? Havde Kristian Ditlev Jensen påtalt og kritiseret menighedsrådets måde at gøre tingene på? Som skrevet: Vi ved det ikke. SELVFØLGELIG VALGTE både biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Sønderby at afvise kravet. Sidstnævnte erkender i dag, at hun skulle have været opmærksom på, hvordan det tidligere menighedsråd agerede. Sandt nok. Det burde hun. Nok. Men kan man fortænke Kirsten Sønderby i, at det ikke skete? Måske. Blot ikke ud fra en rent menneskelig betragtning. For hun stolede på sit menighedsråd. Hun havde tillid til det, tillid til, at rådet fulgte reglerne og i øvrigt opførte sig, som man skulle. Desværre handlede det ikke med ordentlighed. AT VÆRE FORMAND for et menighedsråd eller bare at sidde i et er et tillidshverv. De blev valgt af andre, fordi disse andre stolede på dem. De tidligere menighedsrådsmedlemmer levede igennem flere år ikke op til den tillid, og af den grund er deres svigt større, end at Per Ihle scorede nogle opgaver, han og firmaet måske ikke skulle have haft. Det er reelt det mest ærgerlige og triste i denne sag. GOD SØNDAG

Annonce