Annonce
Sønderborg

Læserbrev om biogas i Kværs: Kritik fra DF og Venstre er ude af proportioner

Byggeriet af biogasanlægget ved Kværs. Foto Ludvig Dittmann

Læserbrev:  Kun en klage hjemsendt til fornyet behandling – ingen kritik fra nævn over hverken proces, placering, støj eller lugtgener fra biogas i Kværs.

Ret skal være ret. Jeg har aldrig sagt eller skrevet ”høringssvar er ude af proportioner”. Det er en fejl-citering og misforstået. Hver et høringssvar er nøje læst og vurderet. Spørgsmålene har været mange og bekymringen er stadig stor. Det gør indtryk!

10 klager blev indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet over følgende: Miljøvurderingsprocessen, Alternativer, Landskabelig påvirkning, Trafik, Ejendomspriser, Lokalisering, Støj. Lugt og luftforurening, Jord, grundvand og overfladevand, Udledning til recipient.

Annonce

Én klage er hjemsendt til fornyet behandling. Det drejer sig om den sidste i ovenstående liste: ”Udledning til recipient”. Det er den, der handler om Kværsløkkebæk. Det handler ikke om forurening. Biogasanlægget udleder ikke urenset spildevand. Det handler om, at den øgede mængde vand ledt til bækken måske kan oversvømme omkringliggende marker.

Er det godt nok? Nej da! En fejl er da én for mange! Men det retfærdiggør på ingen måde den kritik, der har været fra DF og Venstre over processen. Dét er ude af proportioner! I de ni resterende klager vurderede nævnet, at der ikke var noget af komme efter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce