Annonce
Esbjerg

Boliger skal renoveres før vi bygger flere vindmøller - potentialet er enormt og effekten er umiddelbar!

Annonce

Som led i regeringens klimahandlingsplan skal der bygges to ambitiøse energiøer ved Bornholm og i Nordsøen. Herfra skal havvindmøller forsyne bl.a. en stor brintfabrik ved København, hvor der skal produceres nye klimavenlige brændstoffer. Men allerede inden projektet har forladt tegnebrættet, står det klart, at øerne slet ikke kan levere nok energi til det fremtidige behov. Brintfabrikken alene vil lægge beslag på halvdelen af kapaciteten fra disse to nye øer.

Derfor har flere folketingspolitikere kækt foreslået, at ’vi da bare skal bygge nogle flere vindmøller’. Vupti, så er problemet løst!

Den logik er jeg principielt ikke imod, for vedvarende energi fra sol og vind er godt. Men jeg savner helikopterperspektivet. Det, der inddrager den energi, vi kan spare ét sted og flytte den hen, hvor der er brug for den. I stedet for kun at fokusere på at producere mere energi, bør vi spørge os selv: Hvordan kan vi i fremtiden bruge mindre energi?

Det er et konservativt mindset, at nye behov skal ikke altid mødes af nye investeringer. Vi har et ansvar for at bruge det, vi allerede har bedre. Det burde være et argument med medvind i, men vi er bare ofte oppe imod den politiske vindmølle, hvor det er mere sexet at sætte nye skibe i søen end at bruge dem vi har bedre.

Pernille Weiss

Det er sagt mange gange, men det har ikke rigtig for alvor bidt sig fast, at bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget i EU og 36 procent af den samlede CO2-udledning. Dermed er vores bygninger - uden sidestykke - de største energislugere. Uden at de behøver at være det. Cirka 75 procent af alle bygninger udnytter nemlig ikke energien effektivt. Læg dertil, at over 80 procent af de bygninger, der eksisterer i dag, også at være i brug i 2050. Der er således et kæmpe potentiale og behov i at energirenovere eksisterende bygninger!


Cirka 75 procent af alle bygninger udnytter nemlig ikke energien effektivt. Læg dertil, at over 80 procent af de bygninger, der eksisterer i dag, også at være i brug i 2050. Der er således et kæmpe potentiale og behov i at energirenovere eksisterende bygninger!

Pernille Weiss


Mere energieffektive bygninger spiller allerede en vigtig rolle i EU’s klimaplan, og i EPP-gruppen i Europa-Parlamentet arbejder vi hårdt for at fremme den såkaldte renovation wave (renoveringsbølge), som omtales i European Green Deal.

Ifølge tal fra konsulenthuset Viegand og Maagøe, der er eksperter inden for energi- og klimaområdet, er der et energisparepotentiale alene inden for industrien, kontorer samt detail- og engroshandlen på 18,7 PJ. Det svarer til energiforbruget i samtlige husstande Københavns og Frederiksberg Kommune eller energiproduktionen fra næsten tre havvindmølleparker på størrelse med Anholt Havvindmøllepark.

Faktisk er det sådan, at de samfundsøkonomiske netto-meromkostninger til grøn omstilling frem mod 2030 kan blive næsten halveret fra 30 mia. til 16 mia. kr. ved investeringer i energieffektivitet. Det konkluderer en ny rapport fra konsulentfirmaet Ea Energianalyse, der rådgiver og forsker inden for energi- og klimaområdet. Mon ikke vi kunne bruge den enorme besparelse på andre gode ting?

Ud over at reducere energiforbruget og spare penge - for både private forbrugerne og samfundet - vil energirenoveringerne også medføre et bedre indeklima på alle tænkelige parametre. Dét vil frigive mange ressourcer i form af bedre kvalitetsoplevelse og færre udgifter i tabt arbejdsfortjeneste, social- og sundhedsudgifter. De ’bivirkninger’ får vi ikke fat i ved bare at bygge nye vindmøller. Det er da dumt.

Vi skal selvfølgelig fortsat satse på vind og andre vedvarende energikilder, for verdens energibehov er stigende og vil være det i mange år frem. Men den kendsgerning understreger bare pointen af at vi skal blive dygtigere til at reducere energiforbruget, hvor vi kan.

Så kan fremtidige havvindmøller i stedet supplere med grøn energi til det kæmpe behov, andre lande har i deres omstillingsproces. Det er langt bedre at opføre havvindmølleparker sammen med f.eks. Polen, så deres klimabelastende kulgrave kan lukkes, end at bruge dem selv her i Danmark, fordi vi forsømmer at energirenovere vores bygninger og boliger.

Det er ingen sag at foreslå mere produktion af vedvarende energi, især når den er grøn. Men logikken bør være, at man sammensætter sin grønne energiforsyning på den mest bæredygtige måde og hermed udviser respekt for danske skatteydere og deres efterkommere. Ved at renovere bygningsmassen, samtidig med at vi udvikler grønnere energikilder, kan vi komme i mål med de ambitiøse klimaplaner. Denne balance er vigtig, hvis vi både skal redde klimaet og sikre et konkurrencedygtigt Europa med en sund økonomi og høj levestandard.

Danmark bør gå foran og vise, at det kan betale sig at energieffektivisere - både for klimaets og økonomiens skyld. Potentialet kan ingen være i tvivl om. Så lad os se at komme i gang!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

22-årig var blevet afhængig af at true småpiger til sex-optagelser: Jeg er glad for, jeg blev anholdt

Annonce