Annonce
Danmark

Lad os få en cykelstrategi i hver kommune

Annonce

Debat: Mange gange er det små ting man kan glædes over. I den forligstekst der blev resultatet af budgetforhandlingerne i Region Syddanmark har der, vist for første gang, sneget sig et ord ind, som det er værd at bemærke.

I teksten står der:

”Med henblik på at gøre kollektiv trafik mere attraktiv er det et mål for den kollektive trafik, at passagererne oplever sammenhængende rejseforløb på tværs af rejseformer, herunder private transportformer, fx cykeltrafik.”

For at nå de ambitiøse klimamål der sættes nationalt, regionalt og kommunalt, er det absolut værd at indregne den CO2 reduktion der fremkommer ved at skifte benzinbilen ud med en cykel.

Ifølge Cyklistforbundet er cyklen ”en nemmere, sundere og hurtigere løsning til reduktion af CO2 end en ren 1:1 omstilling fra benzinbiler til elbiler. Cyklen udleder 92 % mindre CO2 per kilometer sammenlignet med nutidens benzinbiler, samtidig med at den afhjælper trængsel, giver bedre sundhed mv.”

På vegne af Billund Kommune har COWI givet et bud på et svar på spørgsmålet: Hvor mange bilister kunne være cyklister?

Kørselsmønstret er blevet kortlagt over et stort antal biler og, med de antagelser at afstande på under 5 km. kan foretages på cykel og under 15 km. på el cykel, konkluderes det at over 40 % af bilturene kunne foretages på cykel eller el cykel. Når man oveni betænker, at der ifølge Danmarks Statistik er 47 % af danskere i job, der har mindre end 10 km til arbejde og 66 % der har mindre end 20 km til arbejde, så er der et potentiale for at give et mærkbart bidrag til målet om nedsættelse af udledningen af CO2.

Cyklen er ligeledes kommet på dagsordenen i Danske Regioner. Sammen med regeringen er man på vej med en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik. I udkastet til en ”overliggeraftale” skrives der: ”At den negative udvikling i cykeltrafikkens andel af pendlerture vendes således, at andelen af pendlerture på cykel skal stige med 20 pct. frem mod 2030 ifht. niveauet i 2019, og at cyklede kilometer skal stige med 20 pct. frem mod 2030”.

Desuden fremhæves det at: ”Gang og cykel er vigtige transportformer til kortere rejser samt til at skabe sammenhæng i transportkæden. De aktive transportformer er samtidig vigtige i forhold til den grønne omstilling og for at imødegå den stigende inaktivitet og de medfølgende sundhedsrisici.”

Summa summarum er vi på vej til markant ændret politik i forhold til cyklismen. Kravet er blot at der samarbejdes om at finde de rigtige løsninger, der kan føre frem til at mange flere flyttes fra bilen til cyklen.


Summa summarum er vi på vej til markant ændret politik i forhold til cyklismen.


Derfor må region og kommuner udforme en cykelpolitik og en cykelstrategi, hvilket ikke udelukkende er et spørgsmål om cykelstier. Der er en stor værktøjskasse der kan tages i brug. Først og fremmest skal det gøres sikkert og trygt at cykle i by og på land, og det skal være muligt at tage cyklen med bus og tog, og der skal være adgang til sikker opbevaring af cyklen ved stationer, samkørsels pladser m.m.

Set i lyset af at regioner og kommuner har fundet sammen omkring DK2020 om at udarbejde klimaplaner bør et samarbejder om udvikling af en fælles cykelstrategi være et oplagt delemne.

Hvis det er muligt at flytte bare 10-15 % pendlere fra bil til cykel vil vi nå langt i forhold til trængsels/parkeringsproblemer.

I Region Syddanmarks budget for 2021, er der afsat 50 mill. kr. til et parkeringshus i Esbjerg. Måske kan en investering i cykel/kollektivtrafik, på et tilsvarende beløb, erstatte en investering i endnu et parkeringshus?

Mange vil naturligvis fremhæve, at der er en række forhindringer for at cyklen vil blive det foretrukne alternativ til bilen. Det kan være op ad bakke, eller det regner, eller der er modvind og ind imellem er det både og.

Jeg er faldet over et citat fra Angela Merkel-regeringens klimarådgiver Maja Göpel,der siger følgende:

Den grønne omstilling kan kun lykkes, hvis vi tænker vores sociale liv, økonomi og vækst i helt nye baner. Klimaprojektet er radikalt, men det er menneskets evne til at omstille sig også.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderborg

Beboere i den hårde ghetto: Vil ikke stemples som dovne og kriminelle

Sønderborg For abonnenter

Kommentar: Giv dispensation til Sønderborgs hårde ghetto

Trekantområdet

Finlandsparken er ikke længere en ghetto: Men corona sætter en stopper for festen

Annonce