Annonce
Sønderborg

Landmænd i klemme i strid om kompensation for sprøjtefri arealer

Landmand Arne Thomhave, Mjang Dam er i klemme i kravet om pestidfri dyrkning af jorden, som han bruger til at planteavl til foder til sine jerseykøer. Arkivfoto: Claus Thorsted

Drikkevand: Meningerne omkring sikringen af rent drikkevand er så delte, at det kommer til at beskæftige klage- og retsinstanser flere år frem i tiden.

SØNDERBORG: - Når Sønderborg kommune har kaldt til forhandling om prisen for at sikre sprøjtefri arealer omkring vandboringer, har de mødt op og sagt, I kan få så og så meget. Når vi så siger nej, siger de, vi ikke er indstillet på at indgå en aftale. Der finder ingen form for forhandling sted overhovedet, siger Bernhard Bak, Møldrup.

Han købte i 2010 152 hektar jord i Mjang Dam. Året efter blev der fremsat krav om pesticidfri dyrkning af en del af hans arealer som et led i de vandindsatsplaner, der skal sikre rent drikkevand. Bernhard Bak mener, kommunen gør regning uden vært, når man fastsætter en pris på 50-70.000 kroner som kompensation for sprøjtefri dyrkning af værdifulde landbrugsjorder.

Sagen i Mjang Dam er indbragt for miljø- og fødevareklagenævnet af Landbrug & Fødevarer. Landbrugsorganisationen fører også civilt søgsmål for at få afgjort, om kommunerne overhovedet har hjemmel til at kræve pesticidfri dyrkning af jord med udgangspunkt i en sag fra Egedal kommune.

- Det er ikke os, der har valgt den juridiske bane. Vi er som landbrugsorganisation bagud 0-1 efter klagenævnets afgørelse af, at kommunerne har hjemmel til at kræve sprøjtefri dyrkning af landmænds jord. Falder der dom til anden side, står der 1-1, siger formand for Landbo Syd, Mogens Dall.

Drikkevandsparametre

Der bruges flere parametre til at bedømme sikringen af drikkevandskvaliteten. Geologi, strategisk placering og ressourcesituationen afvejes. I Mjang Dam er drikkevandsressourcerne eksempelvis næsten fuldt udnyttede, så boringer der er meget følsomme over for en eventuel forurening. Landbrug & Fødevarer henholder sig til, det tager 99-135 år for eventuelt forurenet vand at sive ned til boringen svarende til under 1 millimeter om ugen. Selv hvis tiden ved boringer er halveret, anser landbruget ikke faren for at være overhængende. Kommunen har foretaget målinger, der indikerer to års transporttid, og så er der forureningsfare. To år er den tid, det tager at sikre alternative drikkevandskilder i de nødvendige mængder. Diskussionen går også på, hvor høj grundvandsdannelsen er, og om der er fare for forurening i de såkaldt boringsnære beskyttelsesområder. Landbo Syd mener, grundvandsdannelsen udgør en ubetydelig del af vandindvindingsmængden. Der er også uenighed om, i hvor vid udstrækning lerlaget i jorden udgør en beskyttelse af drikkevandsboringerne.

Bernhard Bak og Kim Blaudzun er sammen med Arne Thomhave stærkt utilfredse med den kompensation de får for 20 hektar jord, der skal dyrkes sprøjtefrit til sikring af drikkevandet og kræver, kommunen griber mere rundhåndet til lommerne. Arkivfoto: Claus Thorsted

Alvorlig fare

- Vi ved ikke, hvornår sagen i Mjang Dam er afgjort, men regner med, det bliver i 2018. Det er et vigtigt vandværk, der indgår i 30.000 menneskers drikkevandsforsyning. Hvis det kollapser, er det en alvorlig situation. Det er en ret begrænset vandressource med næsten maksimalt udnyttelse af kapaciteten, siger geolog i kommunen Henrik Züricho om, hvorfor Mjang Dam er så følsom.

- Det er en anden situation end ude vestpå, hvor der er dybtliggende rige vandressourcer. Der er megen forurenings-påvirkning af de øvre magasiner, men det gør ikke noget, for det anvendes ikke til drikkevand, siger Henrik Züricho.

Han mener ikke, kommunen kræver urimeligheder for at sikre drikkevandet, men at der blot er tale om at efterleve intentionerne i loven.

- Vi har valgt at beskytte drikkevandet i området inden for to års transporttid, som er den tid det vil tage at finde en anden kilde, hvis der opstår forurening. Alt andet ville være som at tisse i bukserne for at holde varmen, siger han om nedsivningsberegningen.

- Jeg synes ikke, vi er fedtede i udbetalingen af kompensationer. Det er selvfølgelig bedst at lave frivillige aftaler. Sagen i Mjang Dam er nok kørt så langt ud, at vi er nødt til at afvente en afgørelse af klagen over det udstedte påbud. Jeg vil dog godt se på det. Kan det virkelig passe, det skal være så svært at lande en aftale, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Cirklerne på papiret indikerer intensiteten i beskyttelsen af vandboringerne, og det er landmændene langt fra begejstrede for, da de mener, beskyttelsen af drikkevandet skal foregå på deres bekostning. Arkivfoto: Claus Thorsted
Annonce

Fagligt svagt

- Det faglige grundlag, man har lavet bedømmelserne af risikoen for pesticid forurening i drikkevandet, kan ligge på et meget lille sted. Det er baggrunden for, vi en gang imellem vælger at føre sager som i Mjang Dam. Den faglige vurdering vinder ikke gehør hos de lodsejere, der skal lægge jord til. Det er den frustration, landmændene sidder med, siger direktør i Landbo Syd Anders Andersen.

- Beregningen af kompensation er ikke bare et spørgsmål om prisen på hektar. Prisen på jord og fast ejendom falder, jo flere restriktioner, der er på dyrkningen af den. Derfor er det bedre, kommunen direkte køber jorden til sikring af pesticidfri drikkevand. Vi bliver skudt i skoene, at vi ikke vil være med til at sikre rent drikkevand, men der er stor usikkerhed om, hvordan man gør det, siger teknik- og miljøudvalgsmedlem Tage Petersen, Venstre, der stemmer imod vandindsatsplanerne, fordi partiet mener, det er et for vidtgående indgreb i lodsejernes jordbrug.

Annonce
Sønderborg For abonnenter

Hun er vokset op med en forpligtigelse til at gøre en forskel: Nu har 4500 stemt Jette ind i regionsrådet

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Se video med unges opråb: Send ikke vores ven i døden

Esbjerg For abonnenter

Manglen på dagplejere er tæt på at være i konflikt med reglerne: Så mange har kommunen ansat siden september

Livsstil

Havemandens julebord kan ikke overdrives: Jul og stearinlys går hånd i hånd for Claus Dalby

Aabenraa

Fik 10-årig til at blotte sig og røre ved sig selv: Politiet fandt enorm mængde børneporno hos dømt 72-årig

Heunicke havde håndskrevne noter fra nøglemøde med i Minkkommission

Erhverv For abonnenter

Ramt af aflysninger: Corona barberer antallet af kuverter til firmajulefrokoster ned fra 1200 til 200

Sønderborg

Golfklub i flammer: - Det er ret voldsomt derude

Haderslev

Fumlebilist blev effektivt stoppet: 71-årig mand tog en bilists nøgler i et vejkryds

Støtteparti indkalder statsminister til hasteforespørgsel: Sundhedsvæsen har brug for redningspakke

Aabenraa

85-årig spøgelsesbilist mister bilen: Kørte forkert og foretog U-vending på motorvejen

Navne For abonnenter

Borgmesteren med de rappe replikker fik tak: Mange mødte op for sige farvel til Geil

Esbjerg

Se billederne: Danmarks hyggeligste juleby vækkede den hæse mand med skægget

Annonce