Annonce
Læserbrev

Landsbyer. Sammen står vi stærkere

Annonce

Læserbrev: Vejen Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest små landsbyer og landdistrikter, hvor mere end halvdelen af kommunens borgere er bosiddende. Vi har fire hovedbyer og 21 landdistrikter/landsbyer i kommunen.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, har landsbyerne etablere sig med et Lokalråd, valgt iblandt byens borgere. Lokalrådene er byens talerør ind til kommunen og omvendt. Som hovedregel er lokalrådene samtidig en slags paraplyorganisation for de lokale foreninger.

Hvert Lokalråd har udarbejdet en udviklingsplan, med ønsker og ideer lokalt for fremtiden, og samtidig det værktøj Vejen Kommune læner sig op ad, i dialog med landsbyerne.

Det nye landdistriktsudvalg med repræsentation fra alle landsbyer, placeret direkte under ØK, har styrket landsbyerne. Samtidig også et stærkt signal fra Vejen Kommune om, at man vil fremtidssikre landsbyerne. Der bliver ikke dikteret eller trukket noget ned over hovedet, udviklingen skal forankres fra lokal side.

Ca. fire gange årligt afholdes møder, hvor lokalrådene deler ud af viden og inspiration, der informeres om hvad der sker landdistrikt-politisk, både fra Kommunens side og på landsplan. Endvidere bestræbes det at afholde en årlig landdistriktskonferencen med højaktuelle landdistriktsemner på dagsordnen. De har for øvrigt været en stor succes at dømme ud fra fremmøde og evalueringer.

Lokale foreninger generelt har ikke bare et specifikt formål, men i den grad også en stærk social effekt, som bestemt ikke skal underkendes. De seneste måneder under Covid-19 har lukket ned for al foreningsaktivitet og lokale arrangementer. For mange har den tid været en øjenåbner for, hvor hurtigt den sociale konto bliver i underskud. Vi savner alle at være sammen, tale sammen ansigt til ansigt og fordybe os i andet end job og familie, naturligvis på afstand og under gældende anvisninger.

Den lokale udvikling og sammensætning af borgerinteresser, er afgørende faktorer, når det kniber at holde hjulene i gang i den lokale hal, skole, børnehave, forsamlingshus, og købmand etc. I en selverkendelse deraf, er der de senere år født en ny type organisation “klynger”. Klynger er ikke en erstatning af lokalrådene.

I Vejen Kommune har Hærvejsklyngen etableret sig på lokalt initiativ. Tanken med klynger er kort fortalt at udnytte hinandens ressourcer, arbejde sammen om emner, der er for tunge at løfte selv, og hvor det giver mening at løfte dem sammen. Eksempelvis turisme, unge, stier, bosætning, tilflytterbolig, lånebiler osv. Man udnytter hinandens aktiver og gør hinanden stærke. Uden tvivl, en type forening der vil styrke landsbyerne fremover, på tværs af bygrænser.

Fællesnævneren for landsbyerne er engagement, de mange aktive frivillige, som vi skylder en stor tak, for deres utrættelige arbejde, til glæde for os alle. Det er deres fortjeneste, at det igen er blevet “hipt” at bo på landet. Den mulighed skal vi i fremtiden udnytte til fulde.

Giv derfor gerne en hånd med til store og små opgaver. Kontakt dit Lokalråd eller lokale klynge, “sammen står vi stærkere” og giver i tilgift så meget glæde tilbage. Efterhånden som vi kommer på den anden side af Corona, er det mere end nogensinde vigtigt for de små samfund, at du møder op og støtter de lokale arrangementer. Du har brug for det, og de har brug for dig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Fællessang i Over Jerstal Bypark

Esbjerg

Skulle besøge en veninde: Kørte galt i stjålet bil og efterlod den midt på motorvejen

Annonce