Annonce
Sydjylland

Lav redder-trivsel: Politikere strides om ansvar

Meho Selman (S) mener, at præhospitaludvalget, hvor han er medlem, i oktober skulle have haft en mere detaljeret redegørelse om problemerne med ambulancereddernes arbejdsmiljø. Mandag kom det frem, at trivslen blandt redderne er markant lavere end blandt andre af regionens ansatte. Arkivfoto

To politikere i regionens udvalg med ansvar for ambulancedækningen kritiserer, at regionen ikke allerede i begyndelsen af oktober gik mere ind i sagen om problemer med trivslen hos ansatte i Ambulance Syd. Formand og næstformand fastholder, at reglerne er fulgt til punkt og prikke.

Annonce

Sag: Hvor meget skal politikerne i regionens præhospitaludvalg, der har det politiske ansvar for ambulancedriften, blande sig i reddernes arbejdsmiljø?

Det spørgsmål er der langt fra enighed om blandt politikerne. Som beskrevet i JydskeVestkysten tirsdag scorer ambulanceredderne i regionens selskab Ambulance Syd trivslen markant lavere end andre ansatte i regionen. På et udvalgsmøde den 2. oktober ønskede Niels Erik Søndergaard (DF) og Meho Selman (S) at få spørgsmålet om reddernes arbejdsmiljø på en fynsk station på som et selvstændigt punkt på dagsordenen og på den baggrund en større redegørelse om reddernes trivsel. Det afviste et flertal på fem personer til stor frustration for de to førnævnte medlemmer. I stedet blev der givet en mundtlig orientering fra regionens koncerndirektør.

Meho Selman mener, det er hans ansvar som politiker at følge situationen nøje, særligt i lyset af den megen ballade, der har været om ambulancedriften i forbindelse med selskabet Bios, som gik konkurs sidste år. Derpå etablerede regionen Ambulance Syd.

- Det var en overraskelse for mig at høre, at arbejdsmiljøet er så dårligt. Det skulle gerne køre bedre, og jeg mener også, borgerne har krav på at vide, at vi ikke var enige om, hvad vi skulle gøre i sagen, siger Meho Selman og bakkes op af Niels Erik Søndergaard.

Sagen kort

JydskeVestkysten skrev tirsdag, at de cirka 600 reddere, der kører ambulancerne i store dele af Region Syddanmark, langt fra er tilfredse med arbejdsmiljøet.Ifølge en netop offentliggjort undersøgelse af tilfredsheden blandt medarbejderne giver de deres trivsel en score på 66. I de øvrige tre af regionens enheder, som også har svaret, scorer de ansatte trivslen til mellem 74 og 77.

Ambulanceredderne har haft nogle meget turbulente år, siden regionen i 2014 besluttede at lade Bios stå for ambulancekørslen fra 1. september 2015.

Direktøren i Ambulance Syd erkender, at der er problemer og har sat flere initiativer i gang for at forbedre forholdene. Det anerkender fællestillidsrepræsentanten, som forventer forbedringer.

Annonce

Mundtlige svar

Udvalgsformand Thyge Nielsen (V) betegner det som "fløjtende ligegyldigt", om udvalget fik en mundtlig eller skriftlig orientering.

- Det handler om, at vi skal respektere spillereglerne, og derfor skulle vi ikke ind og diskutere arbejdsmiljøet på enkelte stationer. Det ville fuldstændig underminere den nye ledelse i Ambulance Syd og tillidsfolkenes arbejde, siger Thyge Nielsen.

Men hvorfor ikke få en mere grundig skriftlig orientering?

- Jeg har det udmærket med de svar, vi fik. Direktøren i Ambulance Syd var lige begyndt, og vi fik at vide, at der var flere tiltag i gang. Det var tilstrækkeligt for mig. Vi har fulgt de politiske spilleregler til punkt og prikke, siger Thyge Nielsen.

Adspurgt om hendes syn på sagen erklærer næstformand Andrea Terp (S) sig "pivligeglad med, hvad hun læser i JydskeVestkysten".

Er det dækningen af de ansattes arbejdsmiljø, du mener?

- Nej, nej. Nu får vi sagen på dagsordenen på mandag. Men vi skal ikke blande os i udfordringerne på den enkelte station. Det er altså en ledelsesopgave.

Der var vel heller ikke tale om, at I skulle blande jer, men nærmere at I skulle have en mere grundig orientering om de problemer, som blev nævnt?

- Jo, men hvis vi hver gang, der er et arbejdsmiljøproblem, skal håndtere det politisk, så tror jeg, at medarbejderne ville blive trætte af os?

Men som fællestillidsrepræsentanten ved Ambulance Syd har sagt, så ønsker redderne netop jeres bevågenhed på problemerne. Mon ikke bare de ville være glade for, at I gik grundigt ind i sagen?

- Det ved jeg ikke. Så er deres arbejdsmiljø jo afhængig af, hvilke politikere der sidder i vores udvalg. Jeg mener ikke, det er vores opgave som politikere at blande os i arbejdsmiljøet. Det er op til ledelsen, fastslår Andrea Terp.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Skoler og institutioner skal fortsat holde lukket i Kolding: Borgmester kritisk over for sen udmelding

Trekantområdet

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

EfB For abonnenter

Kommentar: Derfor kan topkampene koste EfB oprykningen

Annonce