Annonce
forside

Ledighedsbegrænsning

Læserbrev: Haderslev Kommune er nr. 93 af Danmarks i alt 98 kommuner, ifølge JydskeVestkysten den 7. november, når det gælder evnen til at få ledige i arbejde, og det er vel at mærke set fra bunden af statistikken. Så det er rigtig dårligt, og kan kun blive bedre. Formanden for kommunens beskæftigelses og integrations udvalg, John Krongaard, DF., er på trods af den dårlige placering, dog optimistisk og tror på at der i årene fremover 2019-2021 vil være et årligt fald på 81 personer på overførsels indkomst. Og kommunens arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen siger at der bliver ansat flere medarbejdere i Job Center Haderslev, for at løfte den tunge byrde og skabe bedre resultater. Der ansættes således 13 nye medarbejdere og de koster ca. 18 millioner kr., og modregnet dette forventer man så at ville spare 87 millioner kr. i kontanthjælps udbetalinger. Det er godt med sådanne målsætninger, men kravet er at der er en restriktiv og konsekvent opfølgning af disse målsætninger. Vi ved at bl.a. vores nabokommune mod syd har helt andre og bedre resultater på det område, så vi må lære af dem og flere andre kommuner, hvordan de opnår deres fine resultater.

Og lad så undertegnede komme med bare et lille forslag til et øget beskæftigelse. Der er fældet fem træer på Hiort Lorenzens Vej i weekenden 10-11 november, fordi der var en udbredt sygdom i dem. Benyt nu lejligheden til at lave 2-3 vigepladser på den efterhånden mere og mere befærdede vej, hvor de gule bybusser kommer mange gange daglig og ofte har svært ved at komme igennem. Fjern træstubbene, og lav så asfalterede vigespor, 2-3 steder i den østlige del af vejen. Måske ikke den store beskæftigelses forbedring, men lidt har vel også ret, og resultatet vil blive en stor forbedring af trafiksikkerheden på Hiort Lorenzens Vej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Det handler ikke om Rerup - det handler om borgerne

Kan man som borger være sikker på, at man får en ærlig og korrekt behandling på Haderslev Jobcenter, hvis man af forskellige grunde er henvist til offentlig forsørgelse? Vi lever i et land, hvor vores forhold til myndighederne heldigvis og for det meste er præget af tillid. Men man bliver i tvivl, hvis man ser på den lange stribe af sager om forkert behandling af borgere på Haderslev Jobcenter, som Mogens Rerup som partsrepræsentant har vundet i diverse appelsager. Set ud fra de sager er svaret afgørende nej. Man kan ikke være tryg. Senest har Mogens Rerup igen vundet en ankesag, hvor en 24-årig psykisk handicappet mod reglerne fik lukket sin uddannelseshjælp og af Haderslev Jobcenter blev nægtet hjælp til indskud til en lejlighed med besked om, at han bare kunne blive boende hjemme hos sine forældre. Nu får han alligevel hjælp, som reglerne foreskriver. Men i stedet for at få rettet op på det fundamentale problem, at der bliver lavet for mange fejl i sagsbehandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, så har Haderslev Kommunes politiske og administrative ledelse i mere end et år valgt at dreje problemet over på Mogens Rerups person. Det handler om Rerups habitus, hans optræden, de mange mails han sender osv. Men undskyld mig, tager jeg fejl, hvis jeg ræsonnerer, at der ikke ville være nogen sager for Mogens Rerup, hvis Haderslev Jobcenter var i stand til at forvalte borgernes ret og pligt efter reglerne? Det er jo fejl på fejl i behandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, der gør Rerup til det, han er i dag: En irriterende plet på Haderslev-skjorten, som bare ikke vil gå af i vask. Skal pletten på Haderslevs ry og rygte vaskes væk, er det ikke Rerup, der skal væk, men fejlene på Haderslev Jobcenter. Det er i grunden ret enkelt. Men Haderslev Kommunes kommunikation er gennemsyret af en uklædelig "offerrolle": Det er hele er Rerups skyld og hans facon over for de ansatte, ikke jobcenterets. Når redaktionens journalister taler med visse udvalgsformænd og direktører, og det handler om endnu en ufordelagtig historie om Haderslev Jobcenter, så får de at vide mere eller mindre direkte, at de nok er sendt i byen af Mogens Rerup. Intet kunne være mere forkert. Redaktionen er hverken i lommen på den ene eller anden part i denne mere og mere ulykkelige sag. Fokus for avisens redaktion og for kommunen bør ligge på en besvarelse af det spørgsmål, jeg indledte med: Kan borgerne være sikre på, at de får en korrekt behandling på Haderslev Jobcenter? Økonomi spiller åbenlyst en rolle i alt det her. Offentlig forsørgelse er dyrt for kommunen, og skal man holde et budget er det nødvendigt at gå konservativt til værks. Men alle skal altså følge spillereglerne. Ledelsen i Haderslev Kommune og en række fagforeninger vælger så mandag at udsende en noget usædvanlig "udtalelse", hvori den gentager ledelsens gennemgående pointe, nemlig at det hele handler om Rerup og hans facon. Det sker ovenikøbet efter, at en medarbejder på jobcenteret i sidste uge smækker med døren og i en mail til byråd og ledelse fortæller, at hun direkte er blevet opfordret til at omgå loven ved "ikke at kunne huske noget", hvis hun bliver spurgt. Der er formentlig en reel risiko for, at Haderslev Jobcenter kommer under skærpet opsyn fra staten og endda under administration, hvis udgifterne og fejlene på jobcenteret fortsætter med at stige i antal. Og måske vil en form for skærpet tilsyn fra staten i virkeligheden være at foretrække. Tilliden skal genoprettes.

Haderslev

Haderslev taber sag mod storbank

Annonce