Annonce
forside

Lidt ydmyghed var klædeligt

Læserbrev: Da Martin Lund Madsen i 1995 købte Vester Havgård, der ligger lige nord for Askov og med marker, der støder op til vores bebyggelse på Egevænget, var gården uden husdyr. Madsen søgte kommunen om tilladelse til etablering af et mindre svinebrug, hvilket grundejerforeningen på Egevænget protesterede imod. Men efter politisk pres og løfter fra Madsen om et begrænset antal dyreenheder og hensyntagen til vores boliger, gav vi os.

Det skulle vi ikke have gjort. Kort efter blev der bygget en helt ny og meget stor svinestald nord for gården. Dyreholdet - og dermed gyllemængden - voksede, hvorfor det oprindelige markareal på 70 ha gradvist blev øget til 192 ha, der strækker sig ubrudt omtrent fra Malt i vest til Idrætscenteret i øst.

Den totale omklamring nord for Askov betyder, at byens naturlige behov for bl.a. trafikal udvikling mod nord uundgåeligt vil berøre Vester Havgårds marker.

Tror Madsen virkelig, at han har købt sig til rettigheder, der hindrer Askov bys naturlige behov for udvikling - herunder aflastning af den stærkt over belastede og smalle hovedgade, hvor cyklister dagligt risikerer at blive klemt? Og synes han, det er i orden at tage beboerne i Askov som gidsler i skænderiet med stat og kommune.

Selv om man er ejer af 30 gårde, behøver man ikke at opføre sig som en middelalderlig herremand, men kan godt udvise lidt ydmyghed. Vi var her jo faktisk først.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce