Annonce
Erhverv

Lillebælt vil være præget i syv til ni år efter storbrand

Fredericia Kommune og Dan Gødning er uenige om, hvor meget gødning der løb ud i Lillebælt ved den store brand i februar 2016. Mængden kan være afgørende for, om miljøskadeloven kan tages i brug.Arkivfoto

Fredericia Kommune vil have miljøskadeloven i brug efter gødningsudslippet fra Dan Gødning til Lillebælt under storbranden. Dan Gødning får chance for at svare inden Miljøstyrelsen afgør endeligt.

Fredericia: Miljøet i Lillebælt vil i de kommende syv-ni år være præget af gødningsudslippet fra Dan Gødning i februar 2016. Det konkluderer Fredericia Kommune med professor Stig Markager, Aarhus Universitet, i ryggen.

Stig Markager vurderer, at de negative miljøeffekter må antages at fortsætte i årene fremover og over et stort område, som omfatter den vestlige Østersø, Det Sydfynske Øhav, hele Lillebælt og - over tid - også Bælthavet.

Med det in mente, mener Fredericia Kommune, at konsekvenserne er så alvorlige, at udslippet er omfattet af miljøskadeloven.

Annonce

Ansvaret skal placeres

Og ansvaret skal placeres hos Dan Gødning.

- Vi har nu fået rapporten fra Teknologisk Institut, som viser, at årsagen til uheldet skal findes hos Dan Gødning, siger miljøchef i Fredericia Kommune, Inger Pabst.

Rapporten konkluderer, at der ikke har været en tredjepart inde over, som har været årsag til uheldet.

"Derfor anser Fredericia Kommune Dan Gødning A/S som den ansvarlige for udslippet af kvælstof til Lillebælt i mængder, der vurderes at medføre overhængende fare for en miljøskade i det område, som omfatter den vestlige Østersø, Det Sydfynske Øhav, hele Lillebælt og - over tid - også Bælthavet", fremgår det af afgørelsen.

Annonce

Uenige om mængde

Fredericia Kommune vurderer stadig, at der samlet set er ledt mindst 4.000 ton kvælstof direkte ud i Lillebælt. Dan Gødning er tidligere gået i rette med kommunen på det punkt, og mener, at der højest er udledt 2100 ton kvælstof. Kommunen henviser til sine eksperter, Dan Gødning til sine.

Fredericia Kommune vedlægger bl.a. videooptagelser fra udslippet, hvor det ses, at der på ingen tid var oversvømmet med gødning på havnearealet.

- Gødningsvandet blev ledt til Lillebælt ved overfladeafstrømning og udledning fra regnvandssystemet på havnearealet. Langt størstedelen af området er befæstet, og både regnvand og overfladevand ledes direkte ud i Lillebælt via forskellige udløb i havnen, konstaterer kommunen.

Annonce

Første gang i Danmark

Inger Pabst forventer, at Fredericia Kommune indenfor 14 dage sender det endelige forslag til afgørelsen om, at miljøskadeloven skal tages i brug til Miljøstyrelsen.

- Vores svar er til høring hos Dan Gødning i disse dage, og de har mulighed for at komme med deres kommentarer, og så træffer Miljøstyrelsen i sidste ende den endelige afgørelse, siger Inger Pabst.

Hvis Miljøskadeloven skal i anvendelse, så er det første gang i Danmark. I andre EU-lande har man jævnligt den fælles miljøskadelov i brug. Sker det, så vil det være Miljøstyrelsen, som overtager sagsbehandlingen og håndterer, hvordan udgifterne til oprydningen skal fordeles.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Her er anklageskriftet fra slumlejren: Kurt Beier scorede over fire millioner på slaveløn til udenlandske chauffører

Sydjylland For abonnenter

Regeringen vil tvinge tyske præster til at oversætte deres prædikener: - Det ville være en disrespekt uden lige

Annonce