Annonce
Esbjerg

Lokal erhvervsfisker: Helt unødvendigt at lave ny å uden om Ribe

Nogle af spærringer i Ribe Å går helt tilbage til middelalderen, og Ribes undergrund af afhængig af den fugt, som det opstemmede vand giver. Foto: Kåre Welinder
Erhvervsfisker Gert Mikkelsen har sendt et brev til Esbjerg Kommune med både indsamlede erfaringer og tilgængelig viden om laksefiskenes evne til at komme forbi stemmeværkerne i Ribe. Det klarer de faktisk ret godt, viser erfaringer og undersøgelser.
Annonce

Ribe: Et nyt, gravet åsystem uden om de tre stemmeværker i Ribe by kan være på vej for at forbedre fiskenes gydeforhold længere oppe ad vandløbene. Men det er galimatias, mener Ribes måske mest erfarne mand på området.

Konsortieejer og erhvervsfisker fra Ribe, Gert Mikkelsen, er tredje generation, der ejer fiskeretten i Ribe Vesterå. Han mener ikke, der er belæg for at lave endnu et omløb til især snæbelfisken, sådan som Esbjerg Kommune har foreslået for at forbedre gydeforholdene for laksefiskene.

- Jeg og min familie har ejet fiskeretten i Ribe Vesterå i knap 100 år, min bedstefar havde lejeretten, før han købte den. Den viden, han og min far har opsamlet om fisk og deres vandring i Ribe Å, er videregivet til mig, og jeg har gjort mig mine egne observationer i de 50 år, jeg har levet af fiskeriet

Annonce

Brev til kommunen

Sådan fortæller Gert Mikkelsen i et brev til Esbjerg Kommune, DTU Aqua og MF Anders Kronborg (S). Det er dog ikke personlige erfaringer altsammen. Gert Mikkelsen underbygger erfaringerne med de tilgængelige målinger, foretaget af myndighederne selv, som viser, at laksefiskene, herunder snæblen, udmærket klarer turen op forbi de nuværende stemmeværker - ved Nederdammen, Mellemdammen og Overdammen i det centrale Ribe, der leder vandet fra Ribe Østerå og videre igennem Skibbroen mod Ribe Vesterå og Kammerslusen.

Ændringen i antallet af vandrende laksefisk er sket siden 2013, hvor turbinen i Stampemølleåen blev fjernet, og der i stedet blev lavet bedre passageforhold for laksefisk.

- Jeg blander mig, fordi jeg er bange for, at man pludselig har vedtaget en plan, og så kan vi ikke lave den om igen. Derfor er det vigtigt for mig, at vi får den tilgængelige viden på bordet, før der træffes beslutning, siger Gert Mikkelsen.Derfor er det vigtigt for mig, at vi får den tilgængelige viden på bordet, før der træffes beslutning

Gert Mikkelsen, ejer af fiskeretten i Ribe Vesterå


Annonce

Undersøgt af flere

Han henviser bl.a. til, at fangstrapporterne for 2020 viser et billede af en laksebestand, som kommer forbi stemmeværkerne: "...det kan konstateres, at der i Ribe Å i 2020 er registreret fangst af 807 havørreder, 255 af disse er fanget nedstrøms Ribe by, 552 stk. er fanget oven for stemmeværkerne, langt de fleste i sommermånederne ved lav vandstand," skriver Gert Mikkelsen.

Han henviser også til, at Miljøstyrelsen ved hjælp af elfiskeri i 2017-18 nåede frem til, at der ikke var ophobning af laksefisk nedstrøms stemmeværkerne, og helt oppe ved Gels Å Dambrug fiskes der hvert år 100 lags til avlsbrug. I 2020 talte man 40 snæbler.

Annonce

Få det undersøgt

"Inden man kaster sig ud i store projekter ved Ribe by, bør det undersøges, hvad der virker og ikke virker ved Ribe by, dette kan gøres ved en biologisk undersøgelse af, hvor og hvornår fiskene passerer byen."

Prisen har Gert Mikkelsen også undersøgt. Det vil koste mellem 400.000 og 500.000 kroner at lave en grundig undersøgelse af fiskenes vandring med mærkning, hvis DTU Aqua i Silkeborg skal udføre arbejdet.

De penge mener Gert Mikkelsen vil være godt givet ud i forhold til de cirka 24 millioner kroner, der er afsat til at forbedre vandløbskvaliteten.

Gert Mikkelsen har desuden foreslået en række forbedringer af de nuværende forhold, som vil gøre det lettere for laksefiskene at vandre op ad åen.


Sagen Kort

Ribe Å-system skal ifølge Miljøministeriet "i bedre økologisk tilstand". Det betyder blandt andet, at de tre stemmeværker ved Nederdammen, Mellemdammen og Overdammen i det centrale Ribe er markeret med rødt som hindringer for laksefiskenes vandring op i åsystemet. Men som noget helt særligt for Ribe by går stemmeværkerne helt tilbage til middelalderen, og en stor del af det gamle Ribes undergrund hviler på en fugtig undergrund, kaldet kultursvampen, som er afhængig af de opstemmede vandløb. Ifølge arkæologer vil fjernelse af det opstemmede vand udtørre undergrunden og "kultursvampen", hvilket igen vil medføre nedbrydning af de egepæle, som nogle af de ældste huse er funderet på.

Esbjerg Kommune har i den forbindelse blandt andet luftet tanken om et helt nyt å-omløb, der kunne fordele vandet mellem både midtby og omløb. Til gengæld kunne laksefiskene foretage deres gydevandring op ad det nye å-stryg.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark For abonnenter

Lars Krarup i sit sidste interview om Venstre: Støjberg og Ellemann har skuffet

Regionalt For abonnenter

Sønderjysk rejsebureau tror på tysk genåbning til foråret: - Kør-selv-gæster venter bare på grønt lys

Annonce