Annonce
Sønderborg

Lufthavn til salg for en krone: Kommune og privat investor skal sikre fremtiden

Sønderborg Lufthavns fremtid skal hjælpes på vej af en privat investor, der skal findes ved et udbud og beslutning af Sønderborg Byråd i december. Alsie Express er primær bruger med ruten til København. Arkivfoto: Timo Battefeld
Coronakrisen har gjort det sværere at få en overskudsforretning ud af Sønderborg Lufthavn. Som led i en privatiseringsproces er dens værdi nu vurderet til en krone. En privat investor og kommunen skal deles næsten ligeligt om at sikre lufthavnens fremtid.
Annonce

Sønderborg: Sønderborg Lufthavn har det svært, og nu sættes der en salgsplan i spil, der skal være med til at sikre fremtiden.

Revisionsfirmaet EY vurderer, at lufthavnsporteføljen - det vil sige arealer, bygninger, køretøjer og personale - har en værdi på en krone, når salget samtidig er betinget af en forpligtigelse til at drive lufthavnen med rutetrafik.

- Det er et symbolsk beløb, fordi der ikke er udsigt til overskud. Men det står i hvert fald klart, at det ikke bliver kommunen, der går hen og lukker lufthavnen, understreger formanden for erhvervsudvalget i Sønderborg Byråd, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti), der politisk behandler sagen onsdag.

For under et år siden var der ellers udsigt til en stor udvidelse af Sønderborg Lufthavn med nye arealer, tilkørselsvej og sidst, men ikke mindst, en ny moderne terminalbygning. Det blev før sommer udskudt på grund af coronakrisen, der i den grad har påvirket rejselysten og mulighederne for samme.

Annonce

Underskudsforretning

Privatiseringsplanen har været et stykke tid undervejs, og 24. juni tog byrådet en beslutning om at udbyde medejerskabet af Sønderborg Lufthavn, hvor højestbydende skulle sikres 50,1 procent af aktierne. De resterende 49,9 procent skal ejes af det kommunale Forberedelsesselskabet A/S, der blev stiftet ved årsskiftet.

Udbudsproces ændres til at blive en konkurrence om at drive lufthavnen frem for at blive medejer. For et faktum er, at det langtfra er nogen guldrandet forretning at drive Sønderborgs luftbro til både København og andre rejsedestinationer i verden. Det forventede underskud for 2020 er omkring otte mio. kroner.


Det er et symbolsk beløb, fordi der ikke er udsigt til overskud. Men det står i hvert fald klart, at det ikke bliver kommunen, der går hen og lukker lufthavnen.

Gerhard Bertelsen (SP), formand for erhvervsudvalget


I budmaterialet indgår en kommunal investeringsstøtte på 14 mio. kroner, som tages i de i forvejen afsatte 75 mio. kroner til den udskudte udvidelse. Støtten deponeres og skal da også bruges til køb af jord med henblik på forberedelse af en udvidelse af lufthavnen i 2023-2025.

Annonce

Kan købes tilbage

Kommunen går desuden ind og yder et fast årligt driftstilskud på 8,5 mio. kr. fra 2021 til 2023. Forberedelsesselskabet kan byde på lufthavnen i konkurrence med øvrige bydere, og tildelingen vil ske ud fra en vurdering af bydernes forretningsplan. Her skal fremlægges en ti-årig plan.

Skulle kommunen efter 2023 stoppe driftsstøtten som følge af et driftsunderskud er der en tilbagekøbspligt, hvor prisen stadig vil være en krone. Det samme gælder, hvis den vindende byder på et tidspunkt ønsker at sælge lufthavnen. På den måde kan kommunen selv overtage driften igen.

- Men vi vil gerne have private med ind over i fremtiden. Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive en lufthavn, siger Gerhard Bertelsen.

Udbuddet offentliggøres i perioden 26. november til 7. december og skal behandles på byrådsmødet 16. december.

Den private byder skal godkendes til lufthavnsdrift af Bygge- og Boligstyrelsen. Er den ikke opnået 1. juli 2021, kan kommunen annullere udbuddet.

Sønderborg Lufthavn

 Sønderborg Lufthavn er anlagt på Kær Halvø i 1968 cirka seks kilometer fra byen.

Lufthavnen havde omkring 78.000 passagerer i 2019, mens der i rekordåret 1997 var 125.000 passagerer igennem lufthavnen. Målet, før coronaens indtog, var 300.000 i 2026.

Corona har udskudt en stor udvidelse, hvor der i 2020 var planlagt spadestik til en helt ny og moderniseret terminalbygning som led i en flerårig strategiplan for lufthavnen med en samlet investering på over 300 millioner kroner.

Til udvidelsen har kommunen afsat 75 mio. kroner over tre år, mens Bitten & Mads Clausen Fond investerer i en ny terminalbygning, som skal lejes ud til lufthavnen. Der har desuden været forhandlinger i gang omkring jordkøb fra nærliggende lodsejere, da udvidelsen af lufthavnen også kræver en ændret og mere omfangsrig infrastruktur.

Sønderborg Lufthavns nye terminal, som den kan komme til at se ud. Udvidelsesplanerne er dog udskudt i foreløbig et par år på grund af coronakrisen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Tosprogede elever får lavere karakterer, og færre på Kolding Gymnasium har forældre med videregående uddannelse

USA

Indsættelsesceremonien er slut: Joe Biden tweeter for første gang som præsident

Navne For abonnenter

Edel er ny leder på Koldinghus: Som barn tænkte, at når jeg bliver voksen, så køber jeg slottet og flytter ind

Annonce