Annonce
Esbjerg

Lukningstruet: Esbjergs uheldsramte havpool i alvorlig havsnød

Esbjerg Kommunes direktion lægger nu overfor politikerne op til at nedlægge den problematiske havpool ved Strandpromenaden i Hjerting. Arkivfoto: Annett Bruhn
Havpoolen i Hjerting koster årligt Esbjerg Kommune 400.000 kroner i drift og vedligeholdelse, og stikprøvetællinger viser, at kun få bruger den. Så nu foreslår kommunens direktion, at politikerne lukker havpoolen.

Esbjerg: En svømmepøl i Vadehavet er vanskeligere at lave end som så. Havpoolen i Hjerting har siden indvielsen i 2011 været lidt af et Strandpromenadens problembarn, og næsten otte år efter indvielsen lægger Esbjerg Kommune nu op til at tage konsekvensen.

Mandag havner havpoolens fremtidige skæbne således på politikernes bord i økonomiudvalget, idet direktionen, altså kommunens topembedsmænd, foreslår, at havpoolen nedlægges.

Forslaget indgår som en del af realiseringen af besparelsen i budget 2019-22, og det foreslås i stedet, at der etableres et trædæk på havpoolen, som giver mulighed for ophold i vandkanten.

Annonce

Overvejelser

  • Ved nedlæggelse af havpoolen skal der tages stilling til, hvad der skal ske med anlægget. Det kan fjernes eller fyldes op.
  • Det vurderes at være forholdsvist omkostningsfuldt at fjerne havpoolen, endvidere er der en fast sti fra Strandpromenaden ud til havpoolen, der er meget anvendt af borgere, der går tur i området.
  • Fyldes havpoolen op kan der etableres et trædæk, der vil give en unik mulighed for ophold helt tæt på vandkanten. Omkostningen til drift af et trædæk vil alligevel være betydeligt lavere, end den løbende vedligeholdelsen af havpoolen.
  • Etablering af trædæk af samme træsort, som den øvrige strandpromenade, vurderes at kunne afholdes inden for den eksisterende driftsramme.
  • Ved træløsningen henledes opmærksomheden på, at den foreslåede løsning vil medføre øget risiko for faldulykker, idet trædækket vil blive oversvømmet ved højvande. Det betyder, det vil blive glat. Kommunen bør derfor i videst muligt omfang iværksættes tiltag til imødegåelse/minimering af denne risiko.

Få brugere af poolen

Det er dog endnu for tidligt at erklære havpoolens død allerede mandag, anfører borgmester Jesper Frost Rasmussen (V):

- Jeg forventer ikke, at vi tager nogen beslutning mandag, før vi får en samlet afrapportering fra embedsmændene om besparelser, der vurderes både at give serviceforringelser og ikke-serviceforringelser. Så jeg forventer, at sagen sendes til drøftelse i de politiske grupper, siger borgmesteren.

Han anerkender, at det for den enkelte borger vil være individuelt, om et spareforslag vil opleves som en serviceforringelse eller ikke opleves som en serviceforringelse, men i sagsfremstillingen vurderes det, at en nedlukning af havpoolen vil påvirke meget få borgere.

Det sker blandt andet med baggrund i stikprøvevise tællinger af badende, samt tilbagemeldinger fra personalet, der vedligeholder området, hvorfor det vurderes, at antallet af badende, der benytter havpoolen, er forsvindende lille. Desuden vurderes driftsomkostningerne ikke at stå mål med den værdi, som det oprindeligt var tiltænkt, at havpoolen ville skabe.

Det koster årligt Esbjerg Kommune omkring 400.000 kroner at drive havpoolen med 150 kubikmeter vand, fordi den tømmes og renses jævnligt, der er dagligt tilsyn i badesæsonen, og der tages løbende prøver af badevandskvaliteten.

Realdania er orienteret

Oprindeligt var det planen, at havpoolen kun skulle have naturlig vandudskiftning, men krav til badevandskvaliteten gjorde, at vandet løbende skal udskiftes. I det hele taget har havpoolen budt på utallige udfordringer for kommunens folk gennem årene.

Havpoolen var i sin tid en del af det store, samlede projekt med den omfattende renovering af Strandpromenaden og anlæggelsen af et nyt klubhus til Ho Bugt Sejlklub til i alt 17 millioner kroner.

Tidligere har det været fremme, at den støtte, som kommunen har modtaget fra Realdania gjorde, at man var tvunget til at gøre alt, hvad man kunne for at få havpoolen til at fungere.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at Realdania er blevet orienteret om den påtænkte nedlæggelse af havpoolen. Det er dog uvist, hvad der er Realdanias holdning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland For abonnenter

Trods udsigt til blodrødt regnsskabsår: Hotel Koldingfjord satster stort på opgradering af personalet

Annonce