Annonce
forside

Major skriver mindeord over Löwenstein

2. Telegrafbataljons (2. TGBTN´s) 1. chef og kommandant i Tønder oberstløjtnant Bent Erik Löwenstein (OL B. E. Löwenstein) sov stille ind i Tønder den 17. april 2017 i en alder af 89 år.

OL B. E. Löwenstein stod i 1978 for udflytningen af 2. TGBTN fra Aarhus til Tønder. Udover de normale militære arbejdsopgaver for en bataljonschef, blev han også pålagt at skabe de bedste mulige bosættelses forhold for bataljonens ca. 300 officer og faste stampersonel, arbejde til ægtefæller og børnepasningsmuligheder m.m.

OL B. E. Löwenstein fik hurtigt i de to år forud for udflytningen etableret et godt samarbejde og forhold med daværende borgmester Jens Børsting Andersen og kommunaldirektør Egon Nielsen med flere i Tønder.

2. TGBTN´s Indrykningen i Tønder 8. august 1978 blev en stor oplevelse og succes, som involverede deltagere aldrig vil glemme. Denne succes skyldes ikke mindst det positive forarbejde, som OL B.E. Løwenstein og hans hustru Jesper Papsø Löwenstein skal have en stor del af æren for.

OL B.E. Løwenstein bestred herefter chefposten i Tønder i 6 år frem til 1984. Også i disse år fortsatte han med styrkelse af det gode forhold til lokalsamfundet - og fik herved en meget stor berøring med den civile side af lokalsamfundet. Han blev bl.a. medlem af Tønder Rotar Klub. B. E. Löwensteins hustru deltog også aktivt i civilsamfundet - og blev efter kort tids bosættelse formand for Dansk Røde Kors' afdeling i Tønder, hvor hun gennem årene har gjort et stort arbejde. Jesper bestrider stadig denne formandspost, ligesom hun tog jagttegn og deltog i kasernejagterne.

OL B. E. Löwenstein var også som bataljonschef og garnisonskommandant en vellidt og respekteret chef, der var meget omsorgsfuld over for sit militært og civilt underlagte personel.

Efter 6 års tjeneste i Tønder fik OL B. E. Löwenstein i 1984 for 2. gang i sin militære karriere tjeneste ved en NATO-stab i Rendsborg, hvor han og hustruen var bosættende til sin pensionering i 1988.

Herefter flyttede de tilbage til Tønde, hvor de fortsatte de gode relationer med bekendtskabskredsen.

OL B.E. Löwenstein var født i Kliplev her i Sønderjylland, og som barn var han i en periode med sine forældre, der emigrerede til Canada i nogle år. Som 9-årig vendte han tilbage til Sønderjylland, hvor han efter realeksamen i Aabenraa fik svendebrev som maskinarbejder. Efter værnepligtstiden blev han optaget på daværende Forsvarets Gymnasium og fortsatte på Hærens Officersskole/Frederiksberg Slot.

Efter officersuddannelsen forrettede han inden chefposten i Tønder tjeneste ved Telegrafregimentet i Århus, Hærens Signalskole og Forsvarsstaben i København samt NATO-staben i Rendsborg.

OL B.E. Løwenstein opnåede at blive Ridder I. af Dannebrog

OL B. E. Löwenstein efterlader sin hustru Jesper Papsø Löwenstein og to døtre, Birgitte, der bor i Gadevang nær Hillerød, Tove i Aarhus samt 4 børnebørn og 1 oldebarn.

Ære være Oberstløjtnant Bent Erik Löwensteins minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce