Annonce
Nordtyskland

Mammutsag om fast forbindelse kommer snart igang

Omtrent sådan kommer tunnellen til at se ud på landjorden.
Den 22. september tager den øverste forvaltningsdomstol i Tyskland fat på sagen, hvor private, naturorganisationer, rederier og Femern Kommune har klaget over planerne for den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.
Annonce

FEMERN: Hidtil har man kun kunnet komme fra Femern til Danmark med færgen. Men i 2008 blev Danmark og Tyskland enige om en fast forbindelse. Frem for alt miljøorganisationer, Femern Kommune og rederier yder kraftig modstand. Fra den 22. september behandler forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig deres klager.

Danmark planlægger, bygger, finansierer og driver tunellen for egen regning. Begge lande har dog forpligtet sig til at udbygge infrastrukturen i deres respektive lande. Således bærer Tyskland omkostningerne til at udvide jernbanestrækningen på den sydlige side og bygger en ny forbindelse over Femernsund mellem øen og fastlandet.

Annonce

En sænketunnel

Tunnellen består af færdige elementer, der bliver bygget på land og derefter sænket ned på havbunden. Hele projektet forventes at vare seks et halvt år, hvor fire et halvt år bliver brugt på selve tunnel-byggeriet.

Selskabet bag projektet, det danske Femern A/S, budgetterer med udgifter på 7,1 milliarder euro regnet i 2016-priser. Beløbet omfatter også en milliard euro til uventede omkostninger.

Dyrt for Tyskland

Deutsche Bahn skønner omkostningerne på den tyske side til 2,5 milliarder euro. Budgettet omfatter også byggeriet af en ny forbindelse mellem Femern og fastlandet samt 1,1 milliarder euro til uforudsete udgifter.

I 2008 var forventningen, at projektet ville medføre udgifter for 817 millioner euro. Projektet er dog efterfølgende blevet udvidet.

I 2019 fremlagde de tyske myndigeder en 1300 sider lang lokalplan over de knap 9,5 kilometer af tunnel-projektet, der befinder sig på tysk territorium. Planen har udløst otte klager, hvor en dog allerede er bortfaldet. Foruden miljøorganisationen Naturschutzbund og en borgergruppe af modstandere af byggeriet har også adskillige rederier, en landmand og Femern Kommune klaget.

På den danske side foreligger der allerede en byggetilladelse, der blev udstedt i 2015. Femern A/S er i fuld gang med at forberede byggeriet af en erhvervshavn på Lolland. Havnen bliver udgangspunkt for tunnelbyggeriet.

Annonce

Fredet område

Tunnellen går tværs gennem Femern Bælt, der er et fredet naturområde. Her skal både marsvin, sæler, sandbanker og rev beskyttes. Nær tunnellen er der desuden flere fuglereservater og fredede områder.

Foruden de efter deres mening fatale følger for havmiljøet sætter modstanderne også spørgsmålstegn ved behovet for tunnellen. Scandlines og andre rederier frygter at miste arbejdspladser.

Femern Kommune mener, at ansvaret for brand- og katastrofeberedskab udgør en alt for stor belastning. Her afgjorde den slesvig-holstenske forfatningsdomstol dog mandag, at delstaten gerne må pålægge kommunen at stå for sikkerheden i den tyske ende af tunellen. Men delstaten skal til gengæld finansiere de udgifter, kommunen får.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce