Annonce
Kolding

Mange flere ørreder at fange: Her må du fiske i Kolding Å

Som lystfisker er der mange steder i Kolding, man kan kaste snøre ud. Og der er blevet flere og flere fisk at fange over de senere år. Når det gælder ørreder har Kolding nogle af landets bedste vandløb. Arkivfoto: H.C. Gabelgaard

Bestanden af ørreder i Kolding Å-system er ved at blive undersøgt netop nu. Resultatet er klart allerede, at bestanden har det meget godt og er vokset markant siden sidste opgørelse i 2008. Se her hvordan du kan komme ud og fiske i Koldings vandlø

Gyldigt fiskekort og fisketegn skal medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem af Kolding Sportsfiskerforening har ret til at kontrollere andre fiskende.

Hovedreglen er, at alle mellem 18 og 65 år skal have fisketegnet, som koster 185 per år, 130 kroner per uge, eller 40 kroner per dag. Det købes via www.fisketegn.dk

Desuden skal man have et fiskekort til lokale vandløb. I Kolding købes de hos Kolding Sportsfiskerforening på foreningens hjemmeside. Her kan man se priserne, der svinger, afhængig af hvor man vil fiske.

I Kolding Å må der fiskes på venstre bred nedstrøms (altså i retningen ud mod fjorden) fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til Plovfuren. Fra Plovfuren på højre bred nedstrøms til Vester Ringgade ved bygrænsen.

I Åkær Å må der fiskes på højre bred opstrøms (altså retningen bort fra fjorden) fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til spang (rørføring) over Åkær Å.

I Vester Nebel Å må der fiskes på højre bred nedstrøms fra Brændsmade Bro til efter grusgraven overfor Stenvad Mølle Fiskesø og på venstre bred nedstrøms det nedlagte dambrug ved Brændsmade Bro til Stenvad Mølle Fiskesø. Desuden fra Brændsmade Bro og opstrøms ca. 300 meter på højre bred. Der må endvidere fiskes på venstre bred nedstrøms fra Trudsbro til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å.

Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker.

Max. fangst pr. dag: 5 ørred/laksefisk, heraf dog kun 1 bækørred.

Med fisketegn må man også fiske i Marielundsøen, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose og Ferup Sø. Har man først fisketegnet kan gratis årskort til de bynære søer hentes via sportsfiskerforeningen hjemmeside.

Se mere på www.koldingsportsfiskerforening.dk

I Kolding er der også mange muligheder for at fiske i put and take-søer. Det kræver ikke fiskekort eller fisketegn. Her betaler man på stedet for at fiske i et bestemt tidsrum.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Annonce