Annonce
forside

Manglende røgalarmer og tomme lejligheder

Læserbrev: Henrik Rønnow udtaler i JydskeVestkysten 26. december 2018, at Haderslev Kommune har et godt samarbejde med kommunens boligorganisationer. Det er godt, men hvorfor opstår der så følgende problemer? 1. Manglende brand - og røgalarmer:

For anden gang siden sommeren 2018 er der på yderst tragisk vis omkommet en ældre medborger (der ikke kunne gå) ved en brand, fordi et alment boligselskab - denne gang HAB - angives hverken at have røg- eller brandalarmer i ældre- og beskyttede boliger i kommunen i følge JydskeVestkysten. Jeg undres over, at man ikke har sørget for at få disse ting på plads efter den første tragiske ulykke i Gram. Det virker helt grotesk, at en indsatsleder skal påpege disse banale undladelser fra kommunens side. At boligerne er almennyttige er bestemt ikke en undskyldning - tværtimod. Medborgere, der ikke selv kan gå, skal alle have en brandalarm i deres beskyttede plejebolig! Hvem har det kommunale ansvar for sådant noget sjusk?2. Tomme udlejningsboliger: Tak til Kim Kabelka for at rejse problematikken. Vedrørende Nustrup er det et ældgammelt problem. Jeg troede, at det var løst for længst - hvilket det også burde have været. Sammenlagt har alene tomme boliger ved DOMEA i Nustrup og Over Jerstal kostet kommunen 3, 8 mio. de sidste godt fem år, og der er seks ud af ni og seks ud af ti boliger tomme på nuværende tidspunkt i henholdsvis Nustrup og Over Jerstal. Det er groft misbrug af offentlige midler. Hvordan kan eks. B 43 i Vojens have ca. 100 udlejningsboliger i de ti landsbyer i den gamle Vojens kommune - uden at en eneste står tom? Når der er tale om ældreboliger, så er det kommunen, der har anvisningsretten, og her er der åbenbart ingen, der ønsker en bolig, eller også anviser kommunen ikke nogen? Boligerne er angiveligt for små, og burde sælges, men beskrives som værende for dyre at købe. Stadig - hvor i Haderslev Kommune er ansvaret for det sjusk placeret?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce