Annonce
Esbjerg

Massiv kritik af materiale om ny struktur

Der er massiv kritik af det høringsmateriale, som Esbjerg Kommune har sendt ud omkrimg den kommende biblioteksstruktur. Arkivfoto: Andreas Bang Kirkegaard
Utilfredsheden med kommunens høringsmateriale om ny biblioteksstruktur er stor hos råd og interesseorganisationer, der har været samlet for at diskutere sagen. Politikerne beskyldes for manglende indsigt i bydelsbibliotekernes forhold.

Esbjerg Kommune: Forslaget til ny biblioteksstruktur i Esbjerg Kommune bliver mødt med massiv kritik fra en lang række af de høringsberettigede råd og større interesseorganisationer.

12 repræsentanter har været samlet og har drøftet den nye biblioteksstruktur, som netop nu er i høring.

- Alle repræsentanter var enige om, at det simpelthen er noget politisk makværk, og at der er urent trav i hele forløbet. Forvaltningen ønskede i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019 et bedre biblioteksvæsen for de samme penge. Høringsmaterialet lå klar i september 2019, men selve høringen blev udskudt til efter budgetvedtagelsen i oktober. I budgettet blev bogbussen nedlagt, og det var en besparelse på cirka en million kroner. Det er så efterfølgende blevet tilføjet i høringsmaterialet, at det er budgetrammen for 2020, der er gældende, så reelt er der tale om en besparelse og en indgriben i en høringssag, siger Hans Jørn Christensen fra Sædding Fovrfeld Lokalråd på vegne af mødets deltagere.

Annonce

Høringsfase

Efter mødet har Sædding Fovrfeld Lokalråd anmodet bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard om at få forlænget høringsperioden for den nye biblioteksstruktur på grund af det efter repræsentanternes opfattelse mangelfulde høringsmateriale.

Dette har bibliotekschefen afvist.

Ønsket om en forlænget høringsperiode er blevet givet videre til borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der til JydskeVestkysten siger, at det ikke er hans bord, og at han henviser til politikerne i Kultur- & Fritidsudvalget, som har sendt sagen i høring.

Følgende organisationer var repræsenteret på mødet: Sædding-Fovrfeld Lokalråd, Sneum-Tjæreborg Lokalråd, Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet, 3i1,Kvaglund, ÆldreSagen og Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding.

Uafklarede spørgsmål

Han udtrykker på mødedeltagernes vegne også stor forundring over de 15 biblioteksspots, der fra 1. april er udset til at afløse bogbussen.

- De skal bestilles lige om lidt, men der er ingen, der ved, hvor de skal placeres, hvor store de skal være, eller hvad de koster i indkøb og i leje for at sætte dem op. Her på Sædding Bibliotek bliver der udlånt omkring 6.000 bøger om måneden. Skulle det foregå gennem et spot, skulle det være virkelig stort, og det skal være indendørs. Når man ikke ved mere om de spots, hvordan kan man så vide, at det giver en besparelse på en million kroner i forhold til bogbussen? Også på dette punkt er høringsmaterialet meget mangelfuldt, og efterlader mange uafklarede spørgsmål, og efter min opfattelse mangler der fysiske rammer til de spots, mener Hans Jørn Christensen.

Med 15 biblioteksspots, der kan sammenlignes med pakkepostautomater, placeret rundt omkring i kommunen, bliver der færre af dem, end der var stop for bogbussen, og det fandt mødedeltagerne også problematisk, samtidig med, at en del ældre brugere ikke er online og derfor kan have svært ved eller ikke have mulighed at bestille materiale til spotsene.

Umulige modeller

Den ene af de to fremlagte modeller nedlægger de tre nuværende bydelsbiblioteker i Sædding, Tjæreborg og Kvaglund og erstatter dem med spots, mens den anden model omdanner dem til såkaldte minibiblioteker. Det vil sige, at de er integreret i andre institutioner, for eksempel skoler, museer, kultur- eller sognehuse, der vil være en mindre bestand af bøger og begrænset adgang til faguddannet bibliotekspersonale.

Hans Jørn Christensen finder begge modeller helt umulige for Sædding.

- Vi mener, at det vil være så enorm stor en forringelse, at det kolliderer med alle visioner fra kommunens egen side. I resten af landet går man i den modsatte retning og styrker bydelsbibliotekerne. Hvis der ikke er et bibliotek i Sædding, vil det resultere i masser af sociale tilfælde. Mange børn ville aldrig opleve et bibliotek med fagpersonale, mange ældre ville blive ensomme, og mange aktiviteter ville falde til jorden, for Sædding Bibliotek er et socialt omdrejnings- og samlingspunkt. Efter vores opfattelse kan det ganske enkelt ikke være mindre, siger Hans Jørn Christensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

PostNord er en dødssejler

I årevis har fusionen mellem Post Danmark og det svenske Posten AB til PostNord i 2009 været et problembarn. Der er nemlig så store forskelle mellem Danmark og Sverige, at det har vist sig nærmest umuligt at få fællesskabet til at fungere. Mens Danmark er en digital spydspids, bliver der fortsat ekspederet masser af fysiske breve og dokmenter via posten hos vores nordiske naboer. Og skønt man kan begræde det traditionelle brevs forsvinden i vores land, er udviklingen uafvendelig. Situationen i Danmark har siden 2012 udløst adskillige årsregnskaber med blodrøde tal, hvilket har belastet hele PostNord i fatal grad. I det seneste årsregnskab for 2018 havde den danske del af forretningen et minus på over en milliard kroner. Noget tyder på en bedring i økonomien, men prisen har været høj i form af massefyringer og bestandigt forringet service. Imens fortsætter brevmængden med at falde på grund af den digitale kommunikations fortsatte fremmarch kombineret med alt for lange leveringstider på fysiske breve. Nu er flere partier så åbne for at forlade postsamarbejdet. De nye toner er der grund til at være tilfreds med. For nok er situationen lige nu slem. Men fremover vil den blive endnu værre. Også hos vores naboer vil den moderne kommunikation vinde stadig mere frem. Det er ganske enkelt for hurtigt, bekvemt og billigt at holde digital kontakt med både venner, familie og myndighederne til, at fysiske breve på sigt kan overleve i større omfang. Det gælder også i Sverige. PostNord er med andre ord en dødssejler, det ikke vil være klogt at holde fast i. Lad os få lukket virksomheden, inden vi bruger endnu flere penge på at forlænge dens skrantende eksistens. Naturligvis skal det også fremover være muligt at sende fysisk post i Danmark. Men der er bestemt ingen grund til at genopbygge et nationalt postvæsen. I stedet bør politikerne se på muligheden for at betro opgaven til private aktører. Dyrere og ringere end den nuværende ordning kan det umuligt blive.

Erhverv

3F Kolding er uforstående over for at Danfoss flytter fabrik til Polen

Annonce