Annonce
Debat

Mastodontiske møller gør vold på mennesker og naturen

Jørgen Jeppesen

Det er sidste udkald. Klokken er ét minut i tolv. Ulven kommer. Flosklerne står i kø, men problemet er, at denne gang taler de sandt. Ulven er kommet.

Om få år vil det sydlige Lillebælt være forandret til ukendelighed. Et mastodontisk kraftværk bestående af enten 20 250 meter høje eller 44 140 meter høje havmøller vil spærre for det frie udsyn til kysterne i Jylland og på Fyn.

Nattemørket flænses af blinkende advarselsprojektører. Marsvinets yngle- og levesteder trues.

For os, der bor ved kysterne i det sydlige Lillebælt, er det et overgreb. Man gør vold på natur og mennesker i et hjørne af Danmark, der stadig ligger omtrent, som det blev skabt. Til usigelig glæde for os, der lever her, og for de tusinder af turister, lystfiskere og andre besøgende fra ind- og udland, som i årets løb kommer for at opleve et enestående dansk kystlandskab.


Lillebælt Syd lyder det uskyldige navn på mastodonten, møllevingerne snurrer allerede lystigt på lillebaeltsyd.dk. Det er Sønderborg Forsyning A/S med Sønderborg Kommune som hovedaktør, der står bag sammen med en række interessenter.

Når projektet er godkendt af Energistyrelsen om et års tid, agter man at sælge byggeretten til investorer, og kommunen kan derved erklære sig CO2 fri inden 2030. Hvilket i sig selv er et agtværdigt formål. Ligesom de fleste andre danskere, går vi i den grad ind for grøn energi. Men Lillebælt Syd er ikke grøn. Den er grim, grov og grisk på andres bekostning.

Vi er oppe imod stærke kræfter. Sønderborg og interessenter gik lige så stille som en tyv om natten med dørene, inden man pludselig til almenhedens forbløffelse præsenterede et glittet prospekt i eftersommeren 2017 med et par ugers indsigelsesfrist - hvis nogen hist og her eventuelt skulle føle sig en smule berørt. Projektmagerne ved, hvad de vil og har den nødvendige kapital i ryggen, og dem regner vi selvfølgelig ikke med at møde nogen som helst reel forståelse hos.

Vores håb knytter vi til, at det langsomt men sikkert vil dæmre hos resten af befolkningen hvilken fare, der truer. Sådan at først borgere og folkevalgte i kommunerne omkring det sydlige Lillebælt vil sige fra. Og dernæst at regions- og folketingspolitikerne i hele Region Syddanmark fatter pointen og bruger deres indflydelse til endegyldigt at få sat en stopper for den naturstridige ide om at opføre kæmpemæssige havmøller kystnært.

Hvor højt er 250 eller 140 meter egentlig? Ja, målt matematisk i forhold til himmel og hav er det minimalt, men i det menneskelige øjes opfattelse er det kolossalt. Havmøllerne i Lillebælt vil tårne sig op kun fire kilometer fra kysterne på Als og Helnæs.

Forestil dig, at der her står 20 Storebæltsbro-pyloner på rad og række! Næste gang du kører over Storebælt, kig da op på den nærmeste pylon, når du passerer Sprogø eller betalingsanlægget. Pylonerne er 254 meter høje, og afstanden hen til dem er cirka fire kilometer. Det er altså sådan, de 20 mastodontmøller i Lillebælt vil rage op set fra Fyn og Als.

Det er ikke kun Helnæs og Nordals, som maltrakteres. Kystudsigterne hele vejen op nord for Assens og på lange strækninger i Haderslev kommune forandres også til ukendelighed. Og langt ind i det høje bagland på Fyn vil havmøllerne spolere det frie syn af bælt, kyst og horisont. De voldsomme skadevirkninger er ikke noget, vi påstår.

I forarbejderne til lovgivningen om kystnære havmøller blev der utvetydigt advaret imod de visuelle skader, navnlig i indre farvande med udsigt til modstående kyster.

Folketinget har netop på finansloven bevilget 32 mio. kr. til et kommende Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens kommune. Meningen er, at det skal ligge ved Helnæs, fordi området både er et eldorado for havørredfiskere og rummer unikke naturherligheder som Maden, Bobakkerne, Langøre, Aa Strand, Sønderby Klint, med videre. Hvordan vil disse attraktioner harmonere med et 160 Megawatt kraftværk som nærmeste nabo?

Den visuelle skamfering af kystlandskabet er det umiddelbart synlige overgreb. Andre mere skjulte, men næppe mindre uoprettelige ødelæggelser vil ramme dyre- og fuglelivet. Lillebælt er et af den lille danske hval, marsvinets, vigtigste levesteder. Hvalen blev totalfredet i 1967, fordi dens overlevelse i de danske farvande truedes af forstyrrelser og ødelæggelser af yngle-, opvækst- og leveområder.

Havmøllepark Lillebælt Syd planlægges imidlertid opført ude på Lillegrund, som er et relativt lavvandet område mellem Als og Helnæs med Natura 2000 beskyttede områder af Lillebælt beliggende umiddelbart syd, øst og nord for. Bestanden af marsvin, der har hjemme i det sydlige Lillebælt, vandrer i årets løb op og ned gennem bæltet i en cyklus, der følger den lille hvals yngle- og opvækstmønster.

Vil danskerne acceptere endnu en forstyrrelse og ødelæggelse af marsvinets livsgrundlag? Ikke bare i etableringsfasen, men også med lavfrekvent støj fra møllerne derefter? Havmøller dræber fugle. Nogle kolliderer med møllevingerne, men formentlig mange flere går til, når de fortrækker og må finde føde andre steder, hvis de kan.

Havmølleparken placeres som nævnt klos op ad eller meget tæt på Natura 2000 områder, der bl.a. er særligt beskyttede på grund af de mange arter af svømme- og vadefugle, som ud over at leve lokalt i bæltet og det sydfynske øhav suppleret med nordskandinaviske gæster om vinteren i store flokke forår og efterår trækker nord/syd gennem områderne. Anlæggelse af gigantiske havmøller er at spille hasard med dette rige fugleliv, som i øvrigt også inkluderer trækkende og lokale sydfynske havørne, for hvem Maden på Helnæs er et vigtigt spisekammer.

Havmøller skal stå i hav. Lillebælt er indre farvand, hvor mastodontiske møller ødelægger livsgrundlaget for dyr og mennesker. Det er en pris, som er så høj, at den ikke kan gøres op i de kroner og ører, som åbenbart er det, der tæller for projektmagerne.

Apropos økonomi, så vil Lillebælt Syd få statstilskud pr. produceret kilowatt. Alle danskere ender altså med via skatten at betale for den skade, som havmøllerne vil påføre dyr og mennesker i Lillebælt og omliggende enestående kystlandskaber.

På Helnæs har vi dannet en arbejdsgruppe mod havmølleparken. Vi opfordrer berørte borgere i andre områder til hurtigst muligt at gøre det samme. Lad os sammen slå ring om Lillebælt og forhindre dette overgreb.

Annonce
Illustration: Gert Ejton
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener om Radio24syv: Man kan både vinde og tabe udbud

Når det offentlige sender opgaver i udbud, ligger det i sagens natur, at man som byder både kan vinde og tabe. Og det er også naturligt, at når en udbudsperiode udløber, risikerer det firma, der hidtil har løst opgaven, at tabe kampen om et nyt udbud. Men de selvfølgeligheder anfægter ikke de mange tilhængere af Radio24syv, der er dybt skuffede og vrede over, at radiokanalen ikke kan fortsætte efter denne måneds udgang. Lukningen af Radio24syv bliver af kritikere set som politikeres bevidste forsøg på at stoppe en kanal, der har lavet magtkritiske nyheder og satire. Dette blev også af disse kritikere set som årsagen til, at det daværende borgerlige flertal besluttede, at det nye udbud af Radio24syvs sendetilladelse skulle føre til en radiostation med hovedsæde i provinsen. Radio24syvs ejere ønskede på de forudsætninger ikke at søge. Det vakte så stor kritik, at et politisk flertal reagerede med at beslutte et udbud af en internetbaseret DAB-kanal, som ville give Radio24syv en chance for at fortsætte. Men i et udbud hverken kan eller skal politikerne bestemme hvem, der skal løse opgaven. Det har det politisk uafhængige radio og tv-nævn under Kulturministeriet haft til opgave at afgøre. Nævnet valgte så tirsdag eftermiddag, at Radio24syv ikke får den opgave. Det var et chok for mange medarbejdere og lyttere af en station, der i løbet af otte år har revolutioneret taleradio i Danmark. Tak for det. Men det er forkert, at politikerne har lukket Radio24syv. Stationen har tabt til konkurrenten Radio Loud, som af Radio og tv-nævnet er vurderet til på en række opstillede kriterier at have indgivet det bedste bud. På FM-båndet er Radio4 med hovedsæde i Aarhus klar til fra 1. november at blive afløseren for Radio24syv. Radio4 er ejet af en række lokale og regionale medier, herunder Jysk Fynske Medier, hvis største dagblad er JydskeVestkysten. Også Radio4 må risikere at kunne tabe et eventuelt nyt udbud, når den nuværende sendetilladelse udløber om otte år. For den slags udbud kan man både vinde og tabe.

Vejen

Landmand opgiver strid om Skovgårdsvej: - Min retsbevidsthed er krænket

Vejen

Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen

Annonce