Annonce
Kolding

Mens lokalplan udarbejdes: Stort bilhus skal fjerne alle biler fra ny holdeplads

Det er denne oplagringsplads til nyleverede biler, som Autocentralen ikke må bruge, mens arbejdet med at lave en ny lokalplan for arealet, finder sted. Bilhuset købte arealet af kommunen tidligere i år på grund af pladsmangel til sine biler. I forbindelse med købet oplyste man fra Autocentralens side, at det var dette, man ville bruge pladsen til. Foto: Lotte Højstrøm
Autocentralen i Kolding må ikke bruge sin nyetablerede holdeplads til biler, mens arbejdet med en ny lokalplan for området udarbejdes. Det sker, efter at pladsen blev lavet, uden at virksomheden søgte om tilladelse, og fordi pladsen er strid med den gældende lokalplan.
Annonce

Kolding: Det store bilfirma, Autocentralen, har fået besked om, at det foreløbig ikke må benytte den store bil-holdeplads, som det etablerede for kort tid siden.

Holdepladsen ligger på et areal, som Autocentralen købte af Kolding Kommune tidligere i år, og hvor der tidligere var grønt område. Efter købet har Autocentralen fjernet beplantningen, asfalteret grunden og i den seneste periode haft nyleverede biler stående på pladsen.

Men efter at en beboer i naboområdet tidligere på sommeren henvendte sig til Kolding Kommune om pladsen, viste det sig, at Autocentralen ikke havde søgt om tilladelse til at etablere holdepladsen, og at pladsen også er i strid med den gældende lokalplan for området.

Autocentralen havde ganske vist oplyst kommunen om, hvad den ville bruge arealet til, da den købte det af kommunen, og det blev også nævnt i købsaftalen, men der blev aldrig sendt en formel ansøgning afsted fra virksomheden.

Nu er der truffet en afgørelse i sagen om bilholdepladsen, og den betyder, at Autocentralen ikke må have biler stående på den store holdeplads fra den 4. september og indtil den nye lokalplan, som skal udarbejdes for arealet, er blevet godkendt politisk.

Annonce

Erkendte fejl

Hvor længe det tager, ved afdelingsleder i kommunens byggesagsafdeling, Ingelise Jellesen, ikke, men hun oplyser, at man i planafdelingen nu skal mødes med Autocentralen for at høre om virksomhedens ønsker til lokalplanens indhold.

Senere skal forslaget til en ny lokalplan i høring, før den skal godkendes politisk.

Viser det sig, at den ikke bliver vedtaget, har Autocentralen fået besked om, at arealet med bilholdepladen skal føres tilbage til den oprindelige tilstand i løbet af en bestemt periode.

Autocentralens direktør og stifter, Knud Jensen, erkendte i juli overfor JydskeVestkysten, at det var en fejl, at man fra bilhusets side ikke havde søgt om tilladelse, før man etablerede oplagringspladsen til biler. Han forklarede også, at man dog troede, at alt var i den skønneste orden, da man fra Autocentralens side havde forklaret kommunens folk, hvad man ville bruge arealet til, da man købte det af netop kommunen.

Knud Jensen oplyste desuden, at man vil sørge for beplantning rundt om pladsen og ud mod vejen Sønderlunden, der går langs pladsen, så udsigten for de forbipasserende ikke skæmmes.

Lokalplanen

  • Ifølge lokalplan 0123-12, der gælder for området ved Autocentralen, må det areal, hvor Autocentralens nye opbevaringsplads til biler ligger, bruges til følgende: "må kun anvendes til grønt område med mulighed for etablering af offentlige og private fællesanlæg som f.eks. regnvandsbassin og andre funktioner, der efter byrådets skøn naturligt hører hjemme i området."
  • Derfor skal der en ændring af lokalplangrundlaget til, for at Autocentralens holdeplads til biler bliver lovlig.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce