Annonce
Læserbrev

Mere tryghed til borgerne

Læserbrev: Danmark er et godt land. Men desværre er der steder, hvor man ikke føler sig tryg ved at færdes. Mange - ikke mindst ældre og kvinder - er bange for at færdes frit. Det skal vi overhovedet ikke finde os i heller ikke i Sønderborg Kommune.

Derfor skal vi have mere politi og flere politikadetter, mere synlig politi patruljering – og politiet skal stresse bander og rockere der, hvor de er. Forbrydelse skal være dyrt, når det opdages. Og risikoen for afsløring skal være stor.

Derfor støtter vi også øget overvågning; i tog og taxaer, ved grænsen, på veje, på gågader og i boligområder.

Politiet er i en nødsituation, som bringer minder om politiets situation under besættelsen. Den gang blev politiet blandt andet øget med reservepolitibetjente og flere af reservepolitibetjentene gjorde efter besættelsen god fyldest i politikorpset.

Mens vi venter på at der bliver uddannet mere politi, det tager flere år at få uddannet, må vi aktivt gøre noget mere for at understøtte retssamfundet.

Vi skal have politifrivillige - ligesom i Tyskland – der skal være med til at skabe mere tryghed i lokalsamfundet ved at patruljere steder som eksempelvis gågader, parker, banegårde, offentlige bygninger som skoler, daginstitutioner m.m. Hvert år er der også i Sønderborg Kommune en del hærværk, som koster skatteborgerne mange penge, og de politifrivillige kan dermed understøtte det stærkt pressede politi, som ellers ikke kan roses nok for deres indsats også i denne svære tid.

Det her må ikke vente meget længe, så lad os i Sønderborg Kommune starte i det små med at få frivillige, ustraffede borgere, under ordnede forhold til at yde kommunen og dermed også politiet en hjælpende hånd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Annonce