Annonce
Læserbrev

Mere vareproduktion i Danmark, der er mere miljøvenlig. Hvordan?

Læserbrev: Kristian Jensen fra Venstre har sagt, at vores forbrug var så stort, at skulle alle have samme forbrug pr. indbygger krævede det fire jordkloder, og der er vist kun to lande foran Danmark nemlig Katar og USA.

Det interessante ved Kristan Jensens udtalelse var, at han ønskede produktion og forbrug skulle ske mere lokalt, og sker det, falder transporten både over verdenshavene og landtransport over hele Europa, hvilket helt naturligt medfører mindre beskæftigelse og økonomisk vækst modsat det, både han selv og hans parti, Venstre, mener er det vigtigste af alt, når der tales om den højeste beskæftigelse nogensinde, der kun er kommet ved belastning af miljø og dermed forurening, co2 udledning.

Normalt må det være sådan, at lokalt fremstillede varer er billigst i modsætning til varer fra/til eksempelvis Kina, hvor der er store transportafstande. Jeg er tilhænger af frihandel, men vil også have disse transportudgifter indregnet i varepriserne. Vi skal naturligvis have co2-afgifter, som bør tilbageføres til befolkningen, så de ikke har social slagside ligesom man har gjort i Canada. Når varerne i langt større udsstrækning fremstilles her i landet kan mange flere komme i arbejde, og vi kan nedsætte arbejdstiden. Vi skal også have indført en borgerløn i stedet for mange sociale ydelser. Vor velfærd kan sagtens helt anderledes komme i top. Bare væk med spekulation i jord og penge. Jeg synes, at det er latterligt, at man i Esbjerg igen diskuterer, om vi fortsat kan bevare vore lokale biblioteker. Vore biblioteker er et vigtigt oplysnings- og kulturgode, som vi ikke bare sætte over styr.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Møde blev en skandale

Flere deltagere udvandrede i vrede, da cirka 35 advokater og ejendomsmæglere var mødt frem til et arrangement, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, ville orientere om de regler, der gælder for udenlandske EU-borgere, som ønsker at slå sig ned i deres egen bolig i Danmark. Den frustrerede reaktion er fuldt forståelig. SIRI’s direktør Kasper Højvang Kyed og kontorchef Inge Thomsen var med. Civilstyrelsen stillede med direktør Lene Volke Roesen. Og så blev der ellers talt sort. Men konklusionen blev, at for eksempel en tysker ikke kan købe et hus i Danmark og så få et EU-opholdsbevis med virkning fra overtagelsesdagen. I stedet skal huskøberen først tage ophold i en lejet bolig, søge opholdstilladelse og efterfølgende flytte ind i sin ejendom. Den fortolkning er helt urimelig. Helt vildt bliver det, når kontorchef Inge Thomsen antyder, at den stramme praksis skulle bunde i politisk uvilje mod, at for eksempel tyskere køber ejendom i Danmark for at bo her. Disse mennesker er altså fra vores egen kulturkreds. I flere tilfælde er der desuden tale om personer, der i forvejen taler dansk, fordi de enten tilhører det danske mindretal eller har forberedt sig vældig godt på det nye hjemland. Samtidig er der ofte tale om stærkt efterspurgt arbejdskraft. Her bliver der absolut ingen problemer med integrationen. Skulle danske politikere virkelig være modstandere af denne form for indvandring, bør de pågældende efter kontorchefens udmelding straks stå frem og forklare sig. Det bliver i så fald interessant at høre argumenterne. Nu var der lykkeligvis både ejendomsmæglere og jurister med til det skandaløse møde. De sidstnævnte bør undersøge, om SIRI’s praksis ikke er i strid med EU’s bestemmelser. I givet fald skal der anlægges en prøvesag. Den nuværende tilstand er helt uacceptabel. Mennesker med viljen og evnen til at gøre noget godt for Danmark og en kulturel baggrund som vores egen er naturligvis hjertelig velkomne – eller bør være det.

Indland

Endnu en heftig vejr-weekend: Kraftig blæst og høj vandstand i vente

Annonce