Annonce
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Hovedstadsområdet og Østjylland skal bidrage med flere penge for at skabe en bedre balance mellem land og by. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til avisen Danmarks Thomas Funding og Kasper Løvkvist i sit første interview om den kommende udligningsreform. Hun skyder nu forhandlingerne i gang.

Udligning: Alle landets borgmestre sidder på pinde i disse dage. En ny udligningsreform, som kommer til at flytte store summer fra kommuner med gode forudsætninger til kommuner med dårlige forudsætninger, er lige på trapperne.

Regeringen fremlægger sit forhandlingsudspil torsdag, men i et interview til avisen Danmark siger Mette Frederiksen allerede nu, at Østdanmark kommer til at betale mere til Vestdanmark.

Altså at velstillede kommuner i hovedstadsområdet kan regne med at blive mindre velstillede i fremtiden for at bidrage mere til kommunekasserne ude på Sjælland, på Fyn, i Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland. Men ikke bare Østdanmark kommer til at betale – det gør kommuner i Østjylland også.

- Vi kommer til at udligne mere, og bevægelsen er, at det bliver fra øst mod vest. Det handler om hovedstadsområdet i forhold til resten af landet, men også om Østjylland i forhold til resten af Jylland, siger Mette Frederiksen, der ikke før torsdag vil sætte navn på de enkelte kommuner. Men 60 kommuner kommer til at modtage, 38 kommer til at betale.

Annonce
Statsminister Mette Frederiksen (S) har sit udspil til en udligningsreform i et blåt chartek, som hun holder tæt ind til kroppen indtil præsentationen torsdag. Her diskuterer hun dog en lille del af det med avisen Danmarks Kasper Løvkvist og Thomas Funding. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Gentofte skal betale

Den udligningsreform, som Mette Frederiksen nu har et færdigt udspil klar til, har reddet dansk politik som en mare i årevis. Tidligere indenrigsminister Margrethe Vestager satte arbejdet i gang, og tidligere indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille forliste arbejdet, da en reform faldt på gulvet i 2018 – angiveligt primært på grund af intern uenighed i V-K-LA-regeringen.

Men Mette Frederiksen virker ikke tynget af opgaven. Hun virker nærmere lidt opstemt på sit kontor i Statsministeriet.

- Det er netop her, det er allermest interessant at være statsminister. Med udligning er vi inde i et meget kompliceret maskinrum, hvor man kan flytte rundt på afgørende ting. Det er faktisk med en lidt bemærkelsesværdig entusiasme, at jeg nu starter den proces.

- Det handler jo om at fordele de goder, der er i vores samfund. Vi zoomer ind på de kommuner, der har det godt, oplever vækst, stigende beskæftigelse og højt skattegrundlag, og de kommuner, der oplever det modsatte med fraflytninger, store integrationsudfordringer, sociale udfordringer, lavere beskæftigelse.

Og det er så de første kommuner, der skal til at betale, og de sidste, som skal modtage, hvis det står til Mette Frederiksen. Først når udspillet bliver endeligt fremlagt, får kommunerne at vide, om de hører til den ene eller anden kategori. To af dem placerer Mette Frederiksen dog allerede nu:

Gentofte med den konservative borgmester Hans Toft i spidsen er den kommune, der kommer til at afgive mest.

Kalundborg med venstreborgmester og næstformand i Kommunernes Landsforening Martin Damm er den kommune, der scorer den største gevinst.

Virkeligheden eller skrivebordet

Det klassiske liberale argument mod at skrue op for udligningen, og hvad socialdemokrater med stolthed kalder omfordeling fra rig til fattig, er, at det dæmper kommunernes trang til at forbedre sig, fordi pengene flyder ind i en lind strøm alligevel.

- Alle nuancer skal med her, og selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan, for at lægge de rigtige incitamenter ind, men jeg bliver bare nødt til at sige: Man kan ikke styre et land på incitamenter. Jeg tror simpelthen ikke på det. Den der med at Lolland for eksempel kan vende udviklingen og få alle i arbejde, hvis man bare lige lægger de rigtige incitamenter ind, holder jo ikke.

- Mener du heller ikke, at Gentofte f.eks. kommer til at lægge mindre vægt på vækst og effektiviseringer, hvis de skal aflevere gevinsten i Kalundborg f.eks.?

- Nej! Det er skrivebordstænkning. Det betyder ikke, at man helt skal fjerne incitamenter, men man frakobler virkeligheden, hvis man tror, det pludselig bliver let at få alle i arbejde, fordi vi flytter rundt på nogle ting i en udligningsreform. Det irriterer mig faktisk, at den tankegang bliver ved at være så stærk på Christiansborg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Bedre balance

Der er række mindre, tekniske ting i udligningen, som Mette Frederiksen vil rette op på – blandt andet på beskæftigelses- og udlændingeområderne. Au pairs skal for eksempel ikke længere giver udligningspenge.

Men det er i hendes øjne netop mindre ting.

- Det vigtige er velfærd, retfærdighed og i allerhøjeste grad balancen mellem land og by, siger hun.

- Skattegrundlaget i Rudersdal (Nordsjælland, red.) er mere en dobbelt så højt som i Brønderslev (Nordjylland, red.).

- Uden udligning skulle Lolland sætte kommuneskatten op til 42 procent – Gentofte ville kunne sænke den til 9,7 procent.

- Det er to eksempler, der fortæller, hvor utrolig stor forskel der er på den måde, vi bor på i Danmark i dag. Jeg vil ikke blande mig i det kommunale selvstyre, men når der er strukturel forskel på hvilket velfærdssamfund, vi tilbyder borgerne, er det, at retfærdigheden kommer til at spille ind i forhold til, at vi vil udligne mere, siger Mette Frederiksen.

- Kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland kommer til at betale for mere retfærdighed, siger du. Vil du give dem mulighed for at sætte skatten op, så deres borgere ikke kommer til at opleve ringere velfærd?

- Det kommer vi til at præsentere vores bud på. Vi kommer til at diskutere i forhandlingerne, hvilke muligheder disse kommuner skal have efter en udligningsreform.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Graven eller golfbanen

Mette Frederiksen er sparsom med, hvordan hendes bud på en reform konkret vil ændre på kriterierne for udligning, så østdanske og -jyske kommuner kommer til at betale mere, men et af de områder, der kommer til at ske noget på er middellevealderen.

I dag tæller borgere over 85 år på ulempesiden for kommunerne – fordi udgifterne til en borger stiger i de sidste leveår.

Som en illustration af, hvordan det kriterie kan skævvride udligningen til de velstillede kommuners fordel, er Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S) blevet kendt for at sige:

”Hos mig ligger de 85-årige på kirkegården – i Nordsjælland spiller de golf”.

- Det er Holgers ord, ikke mine, men alderdom i dag er forbundet med noget af den samme ulighed på økonomi, som vi ser op gennem arbejdslivet, men også på hvor mange gode leveår, vi kan forvente at få.

- Så I vil tage hensyn til, at ældre på Lolland har dårligere sundhed og dør tidligere end på Nordsjælland?

- Præcis. I stedet for kun at kigge på befolkningssammensætningen, kigger vi også på den gennemsnitlige levealder. Det kommer til at give et mere præcist billede af, hvor – for nu at sige det lige ud – de ældre har den dårligste alderdom.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Vil have Venstre med

Inden forhandlingsudspillet, der bliver fremlagt torsdag, har regeringen følt Venstre på tænderne under uformelle møder. Målet var at opnå enighed om hovedlinjerne, inden regeringens udspil blev fremlagt.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger lykkedes det ikke Socialdemokratiet at få Venstre til at bide til bolle – V ville have S til at spille offentligt ud med en samlet plan, før det vil gå til egentlig forhandling.

Målet er stadig at nå frem til en endelige aftale med Venstre.

- Jeg vil rigtigt gerne lave en aftale over midten. Først og fremmest for at give den stabilitet, og så vil jeg da også sige, at Venstre traditionelt har sine rødder i nogle af de kommuner i landdistrikterne, som jeg tror vil se på vores udspil med positive øjne.

- Jeg håber også, at Dansk Folkeparti og vores parlamentariske grundlag (R, SF og EL, red.) vil være enige i den bevægelse, vi laver. Hvorfor nævner jeg så ikke Konservative? Man skal aldrig sige aldrig, og vi indbyder alle til forhandling, men da vi sidst forhandlede udligningsreform, strandede det, fordi K og LA i vores øjne skævvred for meget den anden vej, og hvis det stadig er deres udgangspunkt, er vi et stykke fra hinanden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger torsdag regeringens udspil til en reform, som skal flytte penge fra rige til fattige kommuner. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Forløb om udligning er uskønt

Selvom Danmark er et lille land, er der betydelig forskel på de økonomiske vilkår i de enkelte lokalområder. Derfor er det sund fornuft med kommunal udligning, så borgerne kan få i hvert fald nogenlunde ens levevilkår, uanset om de bor i et velhaverområde nord for København eller i en kommune, der for eksempel er udfordret af mange ældre, plejekrævende borgere og lave husstandsindkomster. Ordninger af denne karakter vil nødvendigvis skabe splid. Nogle kommuner vil føle, de skal aflevere for meget, mens andre oplever at modtage for lidt. Men for at acceptere ordningen er det i det mindste nødvendigt, at man lokalt kan forstå den. Her er det tilsyneladende gået helt galt med regeringens udspil til en udligningsreform. Flere borgmestre erkender, at de ganske enkelt ikke begriber resultaterne, selv om regeringen lidt efter lidt er rykket ud med flere detaljer og regnestykker. De frustrerede borgmestre får opbakning fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, der kalder forløbet rodet og kaotisk. Bedre bliver det ikke af, at der undervejs havde sneget sig en regnefejl på 200 millioner kroner ind i udspillet. Fejlen er erkendt, undskyldt og rettet. Men ellers mener Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, at alt er i bedste orden. Processen har været som ved foregående udligningsreformer, og ingen tal bliver holdt hemmelige. Per Nikolaj Bukh mener til gengæld, at informationerne er kommet for langsomt og kun afleveret under pres. Han foreslår derfor, at den store reform bliver sat på pause. Ligefrem at standse et så omfattende projekt midt under forhandlingerne er nok at gå en kende for vidt. Men det ville klæde regeringen at erkende, at håndteringen har været uskøn, hvilket da også har fået De Konservative og Liberal Alliance til at forlade forhandlingsbordet på grund af manglende informationer, mens Venstre kun tøvende mødte op – ligeledes fordi partiet, følte de på forhånd vidste for lidt.

Sønderborg

Evakuerede beboere kunne vende tilbage efter natlig indsats: Svajende skorsten på 40 meter er revet ned

Annonce