Annonce
Sønderborg

Mikroorganismer har brug for en hjælpende hånd

Andreas Andersen hængte kasser op til flagermus i kurhusskoven for at afdække bestandens udbredelse og tilstand. Arkivfoto: Claus Thorsted

Kritik: Den kommunale naturpoltik kan ikke ses ude i marken, hvor arterne langt fra trives i bedste velgående. Det mener Danmarks Naturfredningsforening med en opfordring til at omsætte teori til praksis.

SØNDERBORG: Sønderborg kommunes indsats for at fremme biodiversiteten og arternes trivsel lader meget tilbage at ønske. Trods en vedtaget naturpolitik, flytter den ikke ret meget ude i marken, hvor arterne har det kritisk. Sådan lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening, der mener, kommunens naturhensyn mest har karakter af politiske hensigtserklæringer.

- Naturen er under pres. Dens organismer har det svært. Under fem procent af kommunens areal er udlagt til biodiversitet. 70 procent er landbrugsareal, og 16 procent by, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg, Andreas Andersen.

Han finder det kritisk, at blot 100.000 kroner af et samlet budget i Sønderborg Kommune på næsten fem milliarder er afsat til at give en hjælpende hånd til naturens trængte organismer. De lever en ret undselig tilværelse i moser og sumpe, hvilket er en af årsagerne til, deres lobby måske ikke er så stærk. DN mener, der oftest tænkes natur i forbindelse med kommercielle projekter som ferieresort på Nordals, der får dispensation til at gå bag kystbeskyttelseslinjen.

- I Aabenraa kommune har familien Jepsen bidraget til et kæmpemæssigt ikke kommercielt naturgenopretningsprojekt ved at stille jord til rådighed for jord og vandhuller, siger Andreas Andersen.

Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg har fået støtte af Velux Fonden til til et projekt, der går ud på at redde løgfrøen, som er en af de mest truede padder. Løgfrøen er tidligere fundet på Mjelsmark, Holm og Lønsmade, Augstenhof, Tonstoft og ved Pøl. I Augustenborg arbejder et storkelaug på at bedre den langbenede flyvers levevilkår og bestand. Foreningen arrangerer en lang række ture og vandringer i naturen til udbredelse af viden om padder, insekter, dyrearter, flora og fauna.

Ingen øremærkning

- Jeg har naturligvis hørt kritikken, men vi sidder ikke med en pose penge og venter på, Danmarks Naturfredningsforening søger om dem. Beløbet står ikke og venter på en lukket konto. De må selv komme med projekter, vi kan tage stilling til, siger afgående formand for teknik- og miljøudvalget Frode Sørensen, S.

Han nævner naturgenopretning af Mjels Sø, Oldenor, Bundsø og skovrejsning på Nordals som nogle af de helt store projekter i naturens tjeneste. Desuden har han i sin tid som udvalgsformand bidraget til et flagermusprojekt til afdækning af artens udbredelse i kommunen.

- Vi er mægtig lydhøre over for etablering og bevarelse af vandhuller. Hvis naturfredningsforening kommer med noget mere konkret, går vi gerne med ind i et projekt, og så har jeg haft samme holdning som DN i bestræbelserne på at sikre pesticidfri vandboringer - en principsag, som gik landmændene imod og faldt ud til vores fordel, siger Frode Sørensen.

Annonce

Strandeng og køer på græs

- Vi har været med i projekter, hvor vi involverer Danmarks Naturfredningsforening ved at stå for den finansielle side og lade dem trække læsset. På Nordals har vi lavet genetablering af strandeng med græssende køer, og på Broagerland vil vi gøre det samme. Vi har lagt vægt på naturformidling for at bibringe folk forståelse for naturen med ture i naturen og kyst- og havmiljø, ekstra blå flag arrangementer, roadshows og kano- og snorkelture blandt andet på de ny stenrev og i samarbejde med naturskolerne. Danmarks Naturfredningsforening er selvfølgelig naturens vagthund, og derfor skal den også gø ind imellem, siger afdelingsleder i Vand & Natur Ebbe Enøe.

- Jeg anerkender Danmarks Naturfredningsforenings indsats, som jeg har stor respekt for. Jeg vil se på kritikken, men der skal også være en balance i tingene. Vi har investeret 10,4 mio. kroner i stenrev, siger kommende udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Team Esbjerg For abonnenter

Så længe må Team Esbjerg undvære sin største stjerne: Status på Estavana Polmans knæskade

Annonce