Annonce
Esbjerg

Miljøfolk kæmper mod Facebook: Kan forsinke byggeriet i et år

Står det til Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg skal Facebook ikke have lov at bygge datacenter ved Andrup. Her er Sydvestjyske Museer i gang med at lave arkæologiske undersøgelser i området. Arkivfoto: Ken Mathiesen.

Står det til Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg skal Facebook ikke have lov at bygge datacenter ved Andrup. Har indgivet klager til Planklagenævnet, hvilket potentielt kan forsinke projektet op til et år.

Annonce

Esbjerg: Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg har indgivet tre klager til Planklagenævnet over det kommende datacenter ved Andrup, og de kan - om ikke standse projektet - så potentielt forsinke det i op til et år.

Som JydskeVestkysten kunne fortælle søndag, er købsaftaler med de i alt 13 lodsejere om de cirka 2,14 millioner kvadratmeter jord, som tech-giganten skal bruge, endnu ikke underskrevet, selv om det er fire uger siden, at Esbjerg Byråd gav grønt lys ved at vedtage det plangrundlag, der skal til, for at der kan bygges på området.

Fristen for indgivelse af klager til Planklagenævnet over Esbjerg Byråds vedtagelse udløb i sidste uge, og det viser sig, at Danmarks Naturfredningsforenings Esbjerg-afdeling har indsendt de nævnte tre klager over henholdsvis kommuneplan- og lokalplanforhold samt over den tilhørende miljøvurdering.

Hvis Facebook fastholder den forsigtige linje og ikke ønsker at gennemføre jordhandler eller stikke spaden i jorden til det nye, før alle potentielle forhindringer er ryddet ad vejen, kan det ende med forsinkelser på op til et års tid, inden byggeriet eventuelt kommer i gang. Planklagenævnet oplyser nemlig på nævnets egen hjemmeside, at man bestræber sig på "at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder".

Sagen kort


  • Facebook kommende datacenter mellem Esbjergmotorvejen og Andrup bliver på 170.000 kvadratmeter under tag og en samlet bebyggelse på 260.000 kvadratmeter. Arealet, som datacentret skal ligge på, er på 214 hektar eller 2.140.000 kvadratmeter.
  • Byrådet vedtog plangrundlaget - kommuneplan, lokalplan og miljørapport - endeligt på byrådsmødet den 21. januar i år.
  • Med vedtagelsen af plangrundlaget er der også godkendt en såkaldt paragraf 25-tilladelse, der indeholder en lang række vilkår og krav for byggeriet omkring beplantning, støj, støv og trafikale forhold og som imødekommer bekymringer fra lokalområdet.
Her er Facebooks planlagte byggeri i planområdet, der er på omkring 2,14 millioner kvadratmeter.
Annonce

Område med grønne bindinger

Ifølge formanden for Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg (DNE), Leif Wagner, er foreningens påstand, at datacentret for det første slet ikke skal placeres ved Andrup, hvor arealet hidtil har været rubriceret som "havnerelateret området", for det andet, at man slet ikke bør bygge datacentre i Esbjerg, før "afgiftsregler vedrørende industriens spildvarme bliver ændret, således at det muliggør, at spildvarmen kan udnyttes".

Hvis Planklagenævnet skulle vælge at overhøre disse to argumenter, mener naturfredningsforeningen, at der skal foretages en række ændringer i plangrundlaget af hensyn til de grønne bindinger og andre natur- og kulturværdier for området ved Andrup.

Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg havde allerede i forbindelse med den høring, der gik forud for vedtagelsen af plangrundlaget i byrådet, indsendt en fire sider lang indsigelse. Af den fremgår det blandt andet også, at der inden for planområdet findes fem vandhuller med et samlet areal på 2.600 kvadratmeter, hvoraf de fire vurderes at værebeskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

"...er der fundet et stort antal (flere end 100) haletudser af skrubtudser. Da alle padder er fredede, er det DNEs opfattelse, at også dette vandhul må være beskyttet som leve- og ynglesteder for padder."

Annonce

En sjælden vårflue

DNE henviser også til, at der er planlagt afledning til Kvaglund Bæk fra to regnvandsbassiner i projektområdet, hvilket vil forårsage en stigning i bækkens vandtemperatur og en uheldig påvirkning af flora og fauna. Det udgør i den forbindelse et særskilt problem, at den sjældne vårflue, Adicelle Reducta, huserer i bækken.

Derudover er der i DNEs øjne problemer i forhold til skovbyggelinjen, som brydes fire steder, ligesom der findes en gravhøj på området.

Formand Leif Wagner siger dog til JydskeVestkysten, at hensynet til padder, sjældne insekter og området ved Kvaglund Bæk i sig selv ikke udgør en forhindring for at placere datacentret ved Andrup.

- Disse hensyn ville sagtens kunne bygges ind i et plangrundlag. Problemet er, at kommunen end ikke har forsøgt, men bare lagt sig fladt ned og givet Facebook frie hænder, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Facebook, og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har ikke andre kommentarer, end at klagerne fra DNE vil blive håndteret på sædvanlig vis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Lyt med: For to år siden kørte Jesper sin kone på plejehjem: - Jeg følte mig som det mest utro væsen over for Hanne

Annonce