Annonce
Trekantområdet

Miljøminister på samråd om Lillebælts tilstand:  Klaptilladelser er under lup men sættes ikke på pause

Lea Wermelin bekymrer sig om tilstanden i Lillebælt, men også i resten af de danske farvande. Hun vil ikke være med til et midlertidigt stop for klapning, mens aspekterne af klapning undersøges, for der er havne og dermed bysamfund, der er afhængige af at kunne uddybe sejlrender og havne. Men klapning skal ske miljømæssigt forsvarligt, sagde hun på samråd om Lillebælts tilstand. Arkivfoto: Søren Gylling
Det er afgørende for en række havne og dermed kommuner, at der kan ske uddybning af sejlrender og havne. Det hensyn mener miljøminister Lea Wermelin (S), man er nødt til at have for øje. Ved anlægsprojekter skal klapning ske miljømæssigt forsvarligt, understregede hun på et samråd onsdag i Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Lillebælt/Christiansborg: Miljøminister Lea Wermelin (S) samler inden for kort tid de 16 borgmestre omkring Lillebælt for at drøfte Lillebælts tilstand. Problematikken omkring klaptilladelser til både Trelde Næs og øvrige klappladser undersøges i øjeblikket, men et forslag om at sætte tilladelserne på stand by så længe følges ikke.

Det kom frem på et åbent samråd om Lillebælt, som Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen havde anmodet om. Efter en times samråd var han imidlertid ikke imponeret over ministerens tilbagemeldinger.

- Jeg synes, der er brug en ambitiøs redningsplan få Lillebælt tilbage i balance. Det haster med at komme i gang. Det er svært at konkludere, at vi er kommet nærmere, for vi har endnu ikke svar på, om der laves en samlet analyse af de faktorer, der presser Lillebælt. Der kommer ikke stop for klapning eller havdambrug her og nu, kan vi forstå. Vi havde håbet, at ministeren ville gribe ind over for de værste konsekvenser, som, jeg frygter, vil vise sig til efteråret, når iltsvindene begynder, lød det fra Rasmus Vestergaard Madsen i slutreplikken til samrådet.

Annonce


Vi havde håbet at ministeren ville gribe ind over for de værste konsekvenser, som, jeg frygter, vil vise sig til efteråret, når iltsvindene begynder.

Miljøordfører for Enhedslisten Rasmus Vestergaard Madsen


Lea Wermelin forklarede under samrådet, at der er sat arbejde i gang for at undersøge, hvordan klaptilladelser bliver behandlet, og det arbejde fortsætter. Et forslag fra SF om at sætte klapning på pause, mens undersøgelserne pågår har ministeren ikke til hensigt at følge.

- Vi er nødt til at tage i betragtning, at der er havne og dermed samfund, der er afhængige af, at man kan fjerne materiale fra havbunden. Det hensyn skal vi have for øje, understregede ministeren.

Miljøforsvarlig klapning

SF's Karina Lorentzen genrejste et forslag fra partiet om at sætte klapning på pause, mens man undersøger hele problemstillingen omkring klapning. Og med reference til blandt andet udgravningen og dumpning af materiale fra Baltic Pipe-projektet sidste sommer, og det kommende Marina City projekt i Kolding, sagde hun.

- Kunne ministeren overveje at lave et hurtigt indgreb i forhold til anlægsprojekter? Altså hvis man vil bygge og har behov for at udgrave og fjerne havmateriale, så skal udgifterne til at skaffe sig af med materialet regnes med ind i anlægsudgifterne, spurgte hun.

- Der er borgmestre, som ønsker byudvikling. Det har vi også en interesse i at følge op på. Men det er vigtigt at understrege, at det skal være miljømæssigt forsvarligt, sagde Lea Wermelin.

Annonce

Deler bekymring

Hun garanterede, at hun har fokus på miljøtilstanden i Lillebælt og deler bekymringen fra områdets borgmestre, fiskere og naturorganisationer.

- Jeg har deltaget i konference om "Hjælp Lillebælt", og jeg har været på besøg i Naturpark Lillebælt og set de tiltag, der sker i den forbindelse. Der er mange gode initiativer i gang, og det følger vi op på, lovede hun.

Naturpark Lillebælt er et projekt under Friluftsrådet og handler om den rekreative udnyttelse af Lillebælt. Projekt "Hjælp Lillebælt" handler om at forbedre miljøtilstanden i form af grundige undersøgelser af havmiljøet og miljøprojekter.

Både Enhedslisten og SF har ønske om at få undersøgt de faktorer, der presser Lillebælts miljø, men det fik de ikke tilsagn om fra ministeren.

Lea Wermelin understregede, at regeringen har fokus på faktorerne. Den største enkeltfaktor er udledning af kvælstof fra landbruget, pointerede hun, og derfor indgår udledning også som vigtigt element i de kommende landbrugsforhandlinger.

- Og endelig kan Lillebælt ikke ses isoleret. Vi er nødt til at sikre, at alle landene omkring Østersøen gør en indsats. Vi kan gøre meget, men det kan ikke stå alene, sagde hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Kongeskibet satte et kulinarisk punktum for 101 års genforening

Sport

En ærlig Kasper Hjulmand: Vi skulle aldrig være gået på banen igen med chokerede spillere

Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Sønderborg

Gense videoen: Dronningen holder reception på Kongeskibet i Sønderborg

Annonce