Annonce
Tønder

Millioner frigivet: Zeppelin-satsning får de første synlige vinger

Det er sådan, at en kommende installation om Zeppelin-basen og flyhangaren i Soldaterskoven nord for Tønder kommer til at tage sig ud. Efter planen skal det ottekantende udstillings-rør blive fremstillet lokalt, og være klar til september. Privatfoto
Fyrtårns-projektet Zeppelin Tønder halter corona-betinget et år bagud. Men til september opstilles en installation ved flyvehangaren i Soldaterskoven ved Tønder, der skal orientere om og synliggøre de ambitiøse planer.

TØNDER: Blandt så meget andet har corona-situationen også medført, at den ambitiøse Zeppelin-satsning i Tønder har ligget mere eller mindre underdrejet. Men projektet lever, siger formanden for den politiske styregruppe, Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).

Senest har kommunalbestyrelsen på april-mødet frigivet to millioner kroner til det videre arbejde med projektet, der har en økonomisk volumen på 300 millioner kroner.

De to millioner kroner skal, ud over vedligeholdelse og sikring af flyvehangaren i Soldaterskoven nord for Tønder, ikke mindst bruges til at etablere en installation - et minimuseum, der skal fortælle om projektet. Hertil er øremærket, og nu frigivet, 600.000 kroner.

Annonce

- Vi planlægger en rigtig flot installation, som er på 18 x 4 meter og af god kvalitet ude ved siden af flyhangaren til formidling af Zeppelinbasen og det fremtidige projekt. Dermed kan vi allerede nu byde gæster ude i området ordentligt velkommen. Når man kommer derud i dag som fremmed, kan man godt lige miste overblikket over, hvad der alt findes derude. Installationen er planlagt til at blive sat op i september, sagde Jørgen Popp Petersen, da en enig kommunalbestyrelse nikkede ja til frigivelse af de to millioner kroner for det videre Zeppelin-arbejde i indeværende år.

Jørgen Popp Petersen uddyber over for JydskeVestkysten, at installationen, der er udformet som et ottekantet rør, vil præsentere overordnet viden og information om området og den historiske fortid. Der vil blive oplyst og henvist til det eksisterende Zeppelin- og Garnisonsmuseum, og så vil installationen altså ikke mindst orientere om det store projekt, der er i støbeskeen.

Fra styregruppen eller politikerne i Tønder er der ingen ambitioner om, at de 300 millioner kroner til projekt Zeppelin Tønder skal løftes via kommunale penge. Håbet er at rejse beløbet via fonde og sponsorer.


Vi planlægger en rigtig flot installation, som er på 18 x 4 meter og af god kvalitet ude ved siden af flyhangaren til formidling af Zeppelinbasen og det fremtidige projekt. Dermed kan vi allerede nu byde gæster ude i området ordentligt velkommen.

Jørgen Popp Petersen, Slesvigsk Parti, formand for den politiske styregruppe bag Zeppelin Tønder


I kommunalbestyrelsen var der fuld opbakning til at frigive de øremærkede to millioner kroner til den videre Zeppelin indsats. Og måske skal der endnu flere kommunale kroner i spil for at sikre Tønder-områdets rolle i både første verdenskrig og som dansk garnisonsby.

Således benyttede socialdemokraternes Harald Christensen på kommunalbestyrelsens april-møde lejligheden til ikke kun på sin gruppes vegne at bakke op omkring Zeppelin Tønder, som han betegnede som ”et fantastisk projekt”, men også til at slå et slag for de frivillige og det nuværende Zeppelin- og Garnisonsmuseum på matriklen, der kæmper med dårlige bygningsmæssige forhold.

Zeppelin Tønder

Projektbeskrivelsen for 'Zeppelin Tønder' indeholder en vision om, at centret skal være et førende nationalt og internationalt oplevelses- og formidlingscenter. Ud over at fokusere på militærhistorien om, at Tønder var den nordligste luftskibsbase under første verdenskrig og i øvrigt angrebsmål for det første bombetogt startet fra et hangarskib, skal centret også satse på banebrydende teknologi, verdensarv og fredelig sameksistens.

- Der er også en lærings- og forskningsmæssig vinkel, som vi også forventer os meget af, blandt andet i undervisningsmæssig sammenhæng, har Jacob Funder, der er projektkoordinator ansat af Tønder Kommune, tidligere forklaret.

Zeppelin Tønder har et økonomisk volumen på 300 millioner kroner.

Jyllands-Postens Fond besluttede i 2019 at støtte planerne med en million kroner og fremadrettet at indgå som strategisk partner for projektet. 

-Projektet er stort, og koster mange penge, og vi er desværre nødt til at se på, at der kan gå endog nogle år, inden vi sådan rent fysisk kan se, at der sker noget derude. Derfor skal vi have løst den knude, der er i forhold til det museum, der er derude i øjeblikket, og som ikke mindst de frivillige har drevet i mere end en menneskealder. Dem skylder vi en stor tak. Idéerne kom fra dem. Derfor skal vi love hinanden, at vi skal sikre, at garnisonsmuseet også får en fremtid, og at vi investerer i det. Der ligger en plan, den skal vi støtte op om, sagde Harald Christensen.

Billedet er taget i flyhangaren i Soldaterskoven nord for Tønder, der skal være omdrejningspunkt for fyrtårnssatsningen Zeppelin Tønder. Til venstre er det projektleder Jacob Funder sammen med formanden for den politiske styregruppe Jørgen Popp Petersen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Garnisonsmuseet er i følge ham ikke større, end at vi inden for et år kan have et fysisk element og en fysisk aktivitet, sagde han og bebudede, at Socialdemokraterne vil genfremsætte opbakning til garnisonsmuseum til efterårets budgetforhandlinger. Lige præcis der var en økonomisk opbakning allerede på dagsorden sidste år, men fandt til sidst ikke vej til det brede forlig, de økonomiske forhandlinger mundede ud i.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce